Czytelnia przy Księgozbiorze Pracowni Studiów Helleńskich


pokój 4, tel 22 552 02 98, wewn. 120
czynna w godzinach dyżurów pracowników PSH
Dyżury
Katalog
Kolekcja Janusza Strasburgera.