Dr n. mat. Jan Krzysztof Miziołek


Kontakt: jkm@obta.uw.edu.pl ; jkm@ibi.uw.edu.pl ; Tel. (+48) 22 55 20 202 wew. 114 lub 101; (+48) 601 355 132
Dyżury: poniedziałek-piątek, 9.00-17.00


Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki UW, sekcja teoretyczna. Asystent a potem starszy asystent na wydziale Matematyki i Mechaniki UW. Zainteresowania: Analiza funkcjonalna, funkcje rzeczywiste. St. Asystent IKNIBO (Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych). Doktorat z matematyki teoretycznej. Zmiana zainteresowań zawodowych na informatyczne, współpraca z informatykami z IMM i UW w programie projektowania i wdrażania kompilatora nowatorskiego języka programowania obiektowego LOGLAN. Praca w Zjednoczeniu „Mera”. Współzałożyciel spółdzielni pracy „Labcomp”. Praca w Londynie, tworzenie baz danych dla międzynarodowej organizacji charytatywnej. Współzałożyciel informatycznej spółki z o.o. „Zbych” i wieloletni jej kierownik. Ponowne zatrudnienie w UW - tworzenie i prowadzenie pracowni informatycznej (OBTA UW – IBI AL. UW). Współpraca i wspólne publikacje z prof. Tomaszem Muldnerem z Jodrey School Of Computer Science w Kanadzie.


Zainteresowania pozanaukowe:

badania terenowe - ornitologia, fotografia.


Ważniejsze publikacje:
J. K. Miziołek, T. Müldner, and A. Rek (Warszawa); On topologically nilpotent algebras. STUDIA MATHEMATICA, T. XLIII. (1972)
Tomasz Müldner, Gregory Leighton, Jan Krzysztof Miziołek; Using Multi-Encryption to Provide Secure and Controlled Access to XML Documents. Extreme Markup Languages 2007R