Laboratorium Spotkania Starego i Nowego Świata


Nowa strona Laboratorium (w jęz. angielskim): http://www.encounters.ibi.uw.edu.pl

Aktualności
 • W dniach 24-26.11.2011 Laboratorium "Spotkania Starego i Nowego Świata" we współpracy z Instytutem Europeistyki UJ organizuje międzynarodową konferencję pt. "Latin American and Europe: Cross-Cultural Transfers and Quest for Understanding". Zapraszamy na stronę http://www.encounters.ibi.uw.edu.pl/en/Conferences.html

 • 02.04.2010, Projekt „Language Encounters between the Old and New Worlds: Language as the medium of cross-cultural transfers in early New Spain” („Językowe spotkania Starego i Nowego Świata: język jako środek przekazu międzykulturowego we wczesnej Nowej Hiszpanii”) autorstwa dr Justyny Olko uzyskał subsydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu FOCUS w edycji 2009 poświęconej badaniom nad językową kategoryzacją świata

Pracownicy Laboratorium:


Laboratorium powstało z transformacji Laboratorium „Spotkania Dawnych Kultur”, którego zadaniem była organizacja sesji interdyscyplinarnych i publikacja książek powstałych w wyniku tych spotkań. Celem aktualnego laboratorium jest tworzenie zespołu współpracującego z badaczami i środowiskami naukowymi zajmującymi się pokrewną tematyką w USA, Hiszpanii, Meksyku czy Peru, a także współpraca w zakresie badań o podobnej tematyce dotyczących innych obszarów. Nowe laboratorium kontynuuje jednocześnie najważniejsze elementy interdyscyplinarnego programu konferencyjno-wydawniczego „Spotkania dawnych kultur”, w ramach którego dotychczas ukazały się:

 • Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach red. J. Olko i P. Prządka-Giersz, OBTA UW i Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007
 • Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, red. J. Olko, OBTA UW i Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007
 • Dawne elity. Słowo i gest, red. J. Axer, J. Olko, OBTA UW i Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005


Do aktualnie realizowanych i planowanych projektów badawczych i konferencyjno-wydawniczych, a także zainteresowań laboratorium należą:

 • tradycja historyczna i tożsamość elit indiańskich przed i po konkwiście
 • tubylcze koncepcje „barbarzyńcy”, „dzikusa”, „obcego” na styku kultur indiańskiej i europejskiej
 • konkwista i kolonizacja a przetrwanie kultur tubylczych: konfrontacja, komunikacja, rozumienie i nieporozumienie, współpraca i akulturacja – Mezoameryka i Peru
 • europocentryzm i paradygmaty badawcze a rekonstrukcje przedhiszpańskich kultur obu Ameryk
 • rękopisy Nowej Hiszpanii: między piktografią indiańską a książką europejską
 • krytyczne wydania i opracowania źródeł indiańskich


Dotychczasowe krajowe sesje interdyscyplinarne organizowane w ramach programu „Spotkania dawnych kultur” będą odbywać się przemiennie z konferencjami międzynarodowymi związanymi z szeroko rozumianą tematyką „Spotkań Starego i Nowego Świata”. Uzupełnieniem działalności laboratorium jest blok dydaktyczny stanowiący całość tematyczno-metodologiczną. Zajęcia te przeznaczone są zarówno dla studentów o specjalizacji amerykanistycznej, jak i dla studentów o zainteresowaniach historycznych, antropologicznych i międzykulturowych.

Sesje:

Dotychczas zorganizowane sesje interdyscyplinarne w ramach programu „Spotkania dawnych kultur”: