Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales


LIBAL to najbardziej wirtualna ze struktur Wydziału, a jednocześnie wszechobecna. Gdzie jest LIBAL? Co to jest LIBAL? Czemu czy komu służy? I co jeszcze chcecie wiedzieć?
Służę informacją z pierwszej ręki. LIBAL to tu: Dobra 72, parterowy pawilon prawego skrzydła Białej Willi. Struktura ta powstała w 2009 roku, jako projekt sfinansowany przez FNP dla potrzeb pracy badawczej IBI AL i jako przestrzeń intelektualnych działań Kolegium Artes Liberales. W chwili, gdy zaczynamy nową fazę prac Wydziału „Artes Liberales”, LIBAL już jest na miejscu. Czeka na waszą aktywność.
Oto Domeczek w swoim kształcie przed zasiedleniem i dzisiaj.
A oto wielka chwila LIBALU seminarium Dana Harwarda.
LIBAL nie jest jednym z Laboratoriów Wydziału, dlatego używamy wyłącznie skrótu. Ta przestrzeń służy wszystkim i w tym jej interdyscyplinarny urok.
Idea takiej przestrzeni pojawiła się wcześniej, wydaje się, że była obecna od początku istnienia OBTA. Był to pomysł prowadzenia debat, spotkań o wymiarze łączącym dawne tradycję rozmowy intelektualnej z nowymi potrzebami sporów naukowych. Pierwsza debata naprawdę w duchu LIBAL miała miejsce podczas konferencji Intelligentsia, Empire and Civilizations in 19th-20th Century 22 czerwca 2007 i nosiła tytuł „Wokół kolonializmu”. Zapis tej dyskusji otwiera tom I podstawowej inicjatywy LIBAL, jaką są „Debaty IBI AL”, dziś „Debaty Artes Liberales”. Szykujemy się do wydania VIII tomu i mam nadzieję, że tak w publikowanych dyskusjach jak i w monograficznych zbiorach artykułów znajdziecie to, co uważam za najważniejsze, ducha dialogu.
Zadaniem LIBAL jest rozwijanie myśli humanistycznej i wspieranie refleksji nad człowiekiem we wszystkich jego relacjach ze światem. LIBAL od początku był programem badawczym i inicjatywą społeczną, z tej racji należy także do Fundacji „Instytut Artes Liberales”. Wspiera inicjatywy naukowe, wydawnicze i edukacyjne związane z humanistyką i dialogiem.

Teraz już wiecie. LIBAL to tu. Zapraszam.
WYDARZENIA W LIBAL
Dnia 27 lutego 2016 roku odbyła się w LIBAL debata „Perspektywa postkolonialna w Polsce, polska w perspektywie postkolonialnej”. Uczestniczyło w niej 66 osób z wielu ośrodków akademickich.
Program debaty.
Materiały z bardzo ożywionej dyskusji są obecnie opracowywane i jeszcze w tym roku ukażą się w tomie X „Debat Artes Liberales”.

W sobotę dnia 27 lutego 2016 roku w Sali konferencyjnej Kolegium Artes Liberales (Dobra 72) odbędzie się debata „Perspektywa postkolonialna w Polsce, polska w perspektywie postkolonialnej”. Szczegóły na stronie http://www.al.uw.edu.pl/postkolonializm2016/
Zapraszamy do rejestracji
W czerwcu 2014 doktorantka Wydziału "Artes Liberales" Kunnej Takahajev zaproszona przez organizację „Diaspora Sacha” wzięła udział w konferencji podczas festiwalu Dni Jakucji w Gualala (USA). Czytaj więcej.
Libal gościł ostatnio dwa ważne spotkania.
Pierwszym były w dniach 16-18 czerwca 2014 roku Warsztaty czerwcowe programu doktorskiego „SEARCHING IDENTITY: GLOBAL CHALLENGES, LOCAL TRADITIONS” (Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie). Temat warsztatów: TOŻSAMOŚCI NA POGRANICZU. W Białej Willi pracowało 31 doktorantów i pracowników naukowych tworzących zespół Programu.
Zob. Program warsztatów oraz sprawozdanie przygotowane przez Viktorię Shadrinę (komentarze - Maria Iashina, Ewa Rudnicka, Olha Tkachenko).
Spotkanie było bardzo udane. Szczególnie ciekawym doświadczeniem okazała się praca zespołów nad przygotowaniem alternatywnych scenariuszy rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie.
Drugim w dniach 24-25 czerwca 2014 roku były warsztaty „BORDERLANDS” przeprowadzone wspólnie przez doktorantów Northwestern University Nicholas D. Chabraja Center for Historical Studies oraz doktorantów Wydziału Artes Liberales UW. Program warsztatów.
Spotkanie było niezwykle ciekawe i stworzyło szansę dla dalszej współpracy obu ośrodków. Zob fragment końcowego wystąpienia prof. Yohanan’a Petrovsky-Shtern’a.
Warto też wspomnieć o działaniu LIBALu na zewnątrz.
Dnia 30 czerwca 2014 r. o godz. 19.30 prof Jan Kieniewicz wygłosił wykład pt. „Sprawa polska w prowincjonalnym mieście rosyjskim” dla słuchaczy POSUL (Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający). Wykład zamykał piąty rok działalności tej niezwykłej obywatelskiej inicjatywy. Odbył się w goszczącej POSUL kawiarni To się wytnie przy ul Stalowej 46. Atmosfera dyskusji po wykładzie była bardzo ciepła i stała na wysokim poziomie. Więcej o tym niecodziennym wydarzeniu zob. (zał.)

Dnia 8 maja 2014 odbyła się w LIBAL debata nad nowym programem studiów Kolegium Artes Liberales. Na zaproszenie Prof. Jana Kieniewicza wzięli w niej udział Maria Pasło-Wiśniewska (wiceprezes Fundacji Instytut Artes Liberales), Prof. Joanna Pijanowska (Dziekan Wydziału Biologii UW), Prof. Maria Poprzęcka (WAL), dr Marta Bucholc (Instytut Socjologii UW), Prof. Jerzy Axer (Dziekan WAL), Prof. Robert Sucharski (Prodziekan WAL) oraz autorzy programu Profesorowie Piotr Wilczek i Krzysztof Rutkowski z Wydziału Artes Liberales. Uczestnicy debaty ocenili propozycję programową bardzo wysoko. Rozmawiano o poszukiwaniach sposobu jej wdrożenia i wyzwaniach, jakie stawia przed kadrą nauczającą i studentami. Debata będzie kontynuowana.


We wtorek 18 marca 2014 roku w LIBAL spotkali się na zaproszenie prof. Jana Kieniewicza doktoranci Programu Doktorskiego Searching Identity: Global Challenges, Local Traditions. Celem spotkania było omówienie przygotowań syllabusa zajęć seminaryjnych w semestrze zimowym roku 2014/2015 oraz zadań wynikających z przystąpienia seminarium do eksperymentu w ramach projektu „Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce” (POKL.04.01.03-00-002/11). Doktoranci przyjęli też propozycję przygotowania koncepcji dwu paneli dyskusyjnych w ramach zaplanowanych w czerwcu br. warsztatów kończących zajęcia w semestrze letnim. Napoje i słodycze sprzyjały wzajemnemu zapoznaniu się przez uczestników Programu. Prof. Kieniewicz przedstawił ponadto uczestnikom Programu główne założenia eksperymentu, w którym uczestniczą. Jedną z idei przewodnich tego eksperymentu jest kolegialny charakter pracy nad projektem badawczym: ma on powstawać w zbiorowej refleksji nad zagadnieniami tożsamości a nie być narzucony doktorantom z góry.


25 lutego 2014 odbyło się kolejne ze spotkań LIBAL. W dyskusji poświęconej nowym kierunkom badań relacji polsko-hiszpańskich wzięli udział uczestnicy części hiszpańskiej projektu "Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości":prof. Jan Kieniewicz, prof. Joanna Partyka, mgr Matylda Urjasz-Raczko i mgr Małgorzata Wojtyniak.
Wygłoszone referaty robocze skoncentrowane były na problemach metodologicznych (mgr M. Wojtyniak) oraz na wyznaczeniu specyficznych obszarów badań do włączenia do rozdziału monograficznego tomu I projektu - "Rzeczpospolita wobec kultur europejskich” (duchowość ignacjańska w zreformowanej regule polskich benedyktynek – prof. J. Partyka, szlak czeski w obiegu hiszpańskiej informacji dyplomatycznej dotyczącej Rzeczpospolitej – mgr M. Urjasz-Raczko).
Materiały ze spotkania znajdą się na stronach internetowej projektu i LIBALu.
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza w dniu 22 stycznia 2014 roku o godzinie 18.00 NA SPOTKANIE DYSKUSYJNE WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ z udziałem prof. dr hab. Anny Grześkowiak-Krwawicz, prof. dr hab. Krzysztofa Rutkowskiego, prof. dr hab. Jerzego Zdrady; prowadzi debatę prof. dr hab. Jan Kieniewicz. ‘Biała willa’ sala konferencyjna ulica Dobra 72. Tezy do pobrania.