Komisja Bałkańskie Śródziemnomorze


Kierownik Komisji: dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW
Kontakt: jolanta.sujecka@al.uw.edu.pl

Komisja powstała jako inicjatywa związana przede wszystkim z chęcią przygotowania leksykonu, który opisałby bałkańską specyfikę kulturową. Spotkania Komisji odbywają się co dwa miesiące i są poświęcone dyskusji wokół pojęć, terminów, zakorzenionych w tradycji narodowej wielu kultur na Bałkanach. Ich prezentacja, z założenia uwzględnia różne, często przeciwstawne punkty widzenia.