Dr Anna Skolimowska


Kontakt: as@al.uw.edu.pl

ur. 1967, 1992 magisterium w Instytucie Filologii Klasycznej UW, 1999 doktorat na Wydziale Polonistyki UW; kierownik Pracowni Edytorstwa Źródeł w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego (IBI AL UW); specjalizuje się w paleografii łacińskiej, źródłoznawstwie, edytorstwie naukowym; jej zainteresowania badawcze obejmują także erazmianizm hiszpański w świetle korespondencji Jana Dantyszka, język i warsztat literacki listów łacińskich w czasach Renesansu, oraz dzieje dawnej książki i księgozbiorów; wykłada na studiach kulturoznawczych Cywilizacja Śródziemnomorska (CŚ UW). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, członkiem Komisji Neolatynistycznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, International Association for Neo-Latin Studies.

Publikacje:
 • Redakcja naukowa (wspólnie z Jerzym Axerem) serii Corpus Epistularum Ioannis Dantisci
 • “The Mediterranean of the North and its Bestiary” w: Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, wyd. Katarzyna Marciniak, Warszawa 2011
 • Corpus of Ioannes Dantiscus´ Latin texts / Korpus tekstów łacińskich Jana Dantyszka, wyd. Anna SKOLIMOWSKA i Magdalena TURSKA przy współpracy Katarzyny JASIŃSKIEJ-ZDUN, http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl, opublikowane 1 lipca 2010
 • Ioannes Dantiscus´ correspondence / Korespondencja Jana Dantyszka, wyd. Anna SKOLIMOWSKA i Magdalena TURSKA przy współpracy Katarzyny JASIŃSKIEJ-ZDUN, http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl, opublikowane 1 lipca 2010
 • „Praesidium czy ornamentum? O bibliofilskich zainteresowaniach Jana Dantyszka”, w: Oto ksiąg jestem niesyty, red. Ariadna MASŁOWSKA-NOWAK, IBL PAN Warszawa 2010, s. 63-71
 • „Prace nad niemieckojęzyczną częścią korespondencji Jana Dantyszka – perspektywy internetowej publikacji tekstów niemieckich Dantyszka”, w: Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, seria Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, vol. 1, IBI AL UW, Warszawa 2010 s. 120-125
 • „Przegląd korespondencji biskupa warmińskiego Jana Dantyszka z kanonikami Kapituły Katedralnej”, w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, red. Andrzej KOPICZKO, Jacek JEZIERSKI, Zdzisław ŻYWICA, UWM Olsztyn 2010, s. 217-231
 • Giannozzo MANETTI, "Żywot Sokratesa", przekład na język polski Anna SKOLIMOWSKA, w: Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, red. Włodzimierz OLSZANIEC, Krzysztof RZEPKOWSKI, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008 IFK UW, seria: Biblioteka Renesansowa, seria przekładów z łacińskojęzycznej literatury włoskiego renesansu, s. 281-375
 • Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437-1459, wyd. Waldemar BUKOWSKI, Tomasz PŁÓCIENNIK, Anna SKOLIMOWSKA, Societas Vistulana, Kraków, 2006
 • recenzja z książki „Mikołaj Kopernik, Dzieła wszystkie, t. 3: Pisma pomniejsze, red. Andrzej WYCZAŃSKI, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, w: Studia Źródłoznawcze 47 (2010), s. 271-274
 • Respublica Litteraria in Action: Letters – Speeches – Poems – Inscriptions, red. Anna SKOLIMOWSKA, Warszawa-Kraków 2007 , series: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, Part V: Respublica Litteraria in Action, vol. 1
 • “The epitaph for Alfonso de Valdes in St. Stephen´s Cathedral in Vienna – an unknown poem by Ioannes Dantiscus", w: Pietas Humanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Contexts; red. Piotr URBAŃSKI, Frankfurt am Main 2006, s. 83-93
 • „Korespondencja między Stanisławem Hozjuszem i Janem Dantyszkiem”, w: Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie. Red. Stanisław ACHREMCZYK, Jan GUZOWSKI, Jacek JEZIERSKI, Olsztyn 2005, seria: Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, nr 25, s. 297-305
 • Waldemar BUKOWSKI, Tomasz PŁÓCIENNIK, Anna SKOLIMOWSKA, “Der lateinische Schriftverkehr des Krakauer Salzherren Nikolaus Serafin (1437-1459)” w: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, Editorische Methoden, wyd. Matthias THUMSER, Janusz TANDECKI, Antje THUMSER, Toruń 2005, seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition (Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł), vol. 3, s. 233-242
 • Ioannes Dantiscus’ Latin Letters, 1537, Transcription from manuscript, commentary and annotations by Anna SKOLIMOWSKA, Warszawa – Kraków, OBTA-PAU, 2004, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, część I: Ioannis Dantisci Epistulae Latinae, vol. 1
 • „Łacina w polskojęzycznych diariuszach podróży”, współautor artykułu Marek KUNICKI-GOLDFINGER w: Łacina jako język elit, red. Jerzy AXER, Warszawa, OBTA-DiG, 2004, s.189-220
 • „Przysłowia i wyrażenia przysłowiowe w łacińskich listach Dantyszka z roku 1537” w: Łacina jako język elit, red. Jerzy AXER, s.177-188, Warszawa, OBTA-DiG, 2004
 • Corpus Epistularum Ioannis Dantisci. A project of edition, edited by Anna SKOLIMOWSKA, Warszawa – Kraków 2003
 • „Wydawnictwo Acta Tomiciana na kolejnym rozdrożu? Z dylematów współczesnego edytorstwa historycznego” (artykuł recenzyjny z Acta Tomiciana. Tomus octavus decimus epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae per Stanislaum Górski canonicum Cracoviensem et Plocensem collectarum A.D. MDXXXVI collegerunt Wenceslaus URBAN et Andreas WYCZAŃSKI, supplevit et edidit Richardus MARCINIAK, in oppido Kórnik sumptibus Bibliothecae Kornicensis A.D. MCM XCIX ss. X, 531) w: Kwartalnik Historyczny, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Warszawa 2001, Rocznik CVIII, 2001, s. 113-129.
 • En torno a Dantisco, praca zbiorowa, red. Anna SKOLIMOWSKA, OBTA UW i Instituto Cervantes de Varsovia, Warszawa 2001, seria Biblioteca Cervantes. Collección de fuentes y estudios para la historia de las relaciones hispano-polacas No I
 • “El testamento de Juana Dantisca” wyd. Enrique LLAMAS MARTINEZ, Anna SKOLIMOWSKA w: En torno a Dantisco ......, s.125-137.
 • “Repertorio de cartas españolas en la correspondencia de Juan Dantisco” wyd. Teodomiro RODRÍGUEZ LILLO, Anna SKOLIMOWSKA w: En torno a Dantisco......, s. 81-124.
 • Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, praca zbiorowa, red. Anna SKOLIMOWSKA, OBTA UW i Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, seria Eseje i Studia t.4
 • „Komunikat o postępach prac nad publikacją korespondencji Jana Dantyszka” w: Panorama lojalności. …… s.63-65
 • „Catalogue of Ioannes Dantiscus’s Correspondence – Objectives, Needs and Achievements” w: Studia Europaea II Joannes Dantiscus (1485-1548) – Polish Ambassador and Humanist. Proceedings of the International Colloquium Brussels, May 22-23, 1995, ed. Josef IJSEVIJN, Wouter BRACKE, Brussel 1996, s. 115-118
 • Jerzy MAŃKOWSKI, Anna SKOLIMOWSKA, „Polskie śpiewy o Męce Pańskiej - nieznana cząstka twórczości Jana Kochanowskiego” jako współautor w: Odrodzenie i Reformacja w Polsce XXXVIII 1994, s. 95-98.
Zainteresowania pozanaukowe: śpiew chóralny, chińskie sztuki walki, wędrówki górskie.