Zakończenie działalności jednostek z dnia 26 stycznia 2012


Rada naukowa IBI AL postanowiła na posiedzeniu 26 stycznia o zakończeniu działalności następujących jednostek IBI AL:
  1. Komisja Antropologii Historii (kierownik: prof. dr hab. Karol Modzelewski),
  2. Komisja „Limes i antemurale” (kierownik: dr hab. prof. UW Dariusz Kołodziejczyk),
  3. Komisja „Odkrywanie Europy” (kierownik: prof. dr hab. Wojciech Tygielski),
  4. Laboratorium Litewsko-Białoruskie (kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa).