Dr Przemysław Kaniecki


Przemysław Kaniecki (1982)

Ukończył polonistykę na UMK (2006) i antropologię na UW (2008); doktorat - monografię twórczości Tadeusza Konwickiego - napisał w Instytucie Literatury Polskiej UMK. Autor m. in. książkowego opracowania Lawy (wyd. UAM, w serii „Klasyka kina”, 2008); prace redakcyjne: poświęcony twórczości Konwickiego numer pisma „Litteraria Copernicana” (nr 1/2008; współredaktor: Jerzy Speina), tom z wyborem mniejszych form prozatorskich Konwickiego Wiatr i pył (Czytelnik, 2008; współredaktor: Tadeusz Lubelski); prace edytorskie: seria „Książek wybranych” Konwickiego (wyd. Agora, 2010). Opublikował także książkowy cykl rozmów z pisarzem - W pośpiechu (Czarne, 2011).