Dr Elżbieta Olechowska


Kontakt: elzbieta.olechowska@gmail.com
Dyżury: środy 14:00-15:00 (Nowy Świat 69)

Filolog klasyczny i medioznawca z dużą praktyką w zarządzaniu mediami publicznymi, w dziennikarstwie, dydaktyce i badaniach naukowych – w Szwajcarii (Université de Genève), Stanach Zjednoczonych (Princeton Institute for Advanced Study), Kanadzie (Canadian Broadcasting Corporation) i od roku 2008/2009 w Polsce (Instytut Badań Iinterdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, od 2012 Wydział „Artes Liberales”). Sekretarz naukowy Wydziału AL.

Dydaktyka
Współczesna kultura audiowizualna, geneza, proces twórczy i funkcje seriali telewizyjnych: seriale medyczne jako genre telewizyjny par excellence, recepcja antyku: stworzenia mitologiczne we współczesnej kulturze dziecięcej i młodzieżowej, audiowizualna adaptacja literatury: teoria i praktyka.

Bieżące zainteresowania badawcze
Etyka porównawcza w mediach w Polsce i na świecie – analiza rozdźwięku między zasadami a praktyką; historia filologii klasycznej (Classics & Communism) i recepcja antyku w literaturze i twórczości audiowizualnej.

Publikacje wybrane
 • Classical Antiquity on the Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium: A Critical Review, Elżbieta Olechowska (ed.). OBTA Studies in Classical Reception. Warsaw: OBTA, 2015.
 • Elżbieta Olechowska, “ Środowiskowe kodeksy dziennikarskie w krajach dojrzałej demokracji,” Nowe Media 8, 2 (2014), 121-136.
 • Elżbieta Olechowska, “Dziennikarz przyzwoity. Porozmawiajmy o samoregulacji w mediach,Wszystko co najważniejsze, marzec 2014.
 • Elżbieta Olechowska, Bronisław Biliński, a Bolshevik without a Party Card. W: Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain. Ed. by Gyorgy Karsai, Gabor Klaniczay David Movrin, and Elżbieta Olechowska. Ljubljana: Znanstvena zalozba Filosofske fakultete; Budapest: Collegium Budapest; Warsaw: Faculty of "Artes Liberales" of the University of Warsaw, 2013. pp. 213-235.
 • Polish Literature for Children & Young Adults Inspired by Classical Antiquity: A Catalogue. Ed. by K. Marciniak, E. Olechowska, J. Kłos, M. Kucharski. Warsaw: OBTA, 2013.
 • Latinitas Hungarica. Łacina w kulturze węgierskiej. Koncepcja i wybór tekstów Jerzy Axer i Laszlo Szoerenyi. Przełożył z języka węgierskiego Jerzy Snopek. Redaktor naukowy: Elżbieta Olechowska. Warszawa: Wydział "Artes LIberales" UW i Wydawnictwo DiG, 2013.
 • Tadeusz Zieliński (1859-1944). W 150 rocznicę urodzin. Pod redakcją Elżbiety Olechowskiej. Warszawa: IBI AL UW – KNoKA PAN, 2011.
 • Simba the Gentlelion. In: Birthday Beasts’ Book: Where Human Roads Cross Animal Trails. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer. Warszawa: IBI AL, 2011. (271-300).
 • The Age of International Radio. Radio Canada International, 1945-2007. Oakville, Ont.: Mosaic Press, 2007;
 • Challenges for International Broadcasting. Vol. I - VI. Ed. by E. Olechowska and H. Aster. Oakville, Ont.: Mosaic Press, 1993-2001;
 • Pro Cn. Plancio et Pro C. Rabirio Postumo, la transmission des textes, Wrocław, Ossolineum, 1984;
 • Pro M. Aemilio Scauro, M. T. Ciceronis Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 25 A. Leipzig: B. G. Teubner, 1984;
 • Pro Cn. Plancio, Pro C. Rabirio Postumo, M. T. Ciceronis Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 25. Bibliotheca Teubneriana. Leipzig: B. G. Teubner, 1981;
 • Cl. Claudiani de Bello Gildonico: texte établi, traduit et commenté. Leiden: E. J. Brill, 1978.