Dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW


Kontakt: e-mail: kamar@al.uw.edu.pl
Dodatkowe informacje: www.kamar.domeczek.pl
Filolog klasyczny, italianistka, absolwentka MISH UW. Dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale Artes Liberales UW. Rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Axera, „Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej”, obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Polonistyki UW, w 2004 roku. Habilitację uzyskała na podstawie rozprawy „Pro Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci” (druk 2008) na Wydziale Polonistyki UW, w 2009 roku. Prowadziła badania naukowe w Università degli Studi di Bologna, Universität Wien oraz Freie Universität w Berlinie. Jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN. Należy do Societas Humboldtiana Polonorum. Jest laureatką konkursów literackich, tłumaczy z łaciny oraz angielskiego, pisze wiersze dla dzieci i opowiadania (http://www.kamar.domeczek.pl/Litterae.html).
Wybrane granty i nagrody
2015ERC Consolidator Grant na projekt „Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges”
2014Nominacja na Ambasadora Naukowego Fundacji Alexandra von Humboldta
2014Alexander von Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives
2013Nagroda JM Rektora UW II stopnia
2013Tytuł Młodego Ambasadora Polszczyzny
2012Nagroda Naukowa "Polityki"
2012-2014Grant Mobilność Plus Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2012-2013Harvard University Loeb Classical Library Foundation Grant;
2011Nagroda Klio II stopnia w kategorii autorskiej za książkę Mitologia grecka i rzymska. Bohaterowie ponad czasem;
2010-2013Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców;
2010-2011Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2008-2009Stypendium powrotowe Fundacji Alexandra von Humboldta;
2007-2009Stypendia habilitacyjne Fundacji Instytut Artes Liberales;
2006-2007Stypendium badawcze Fundacji Alexandra von Humboldta;
2005Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską;
2005Stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
2005Stypendium Fundacji Lanckorońskich;
2005Stypendium Rządu Republiki Włoskiej;
2003Stypendium Fundacji Instytut Artes Liberales;
2003-1999Stypendia Ministra Edukacji Narodowej;
2002Stypendium Rządu Republiki Włoskiej.

Wybrane projekty w trakcie realizacji: Zainteresowania

Cyceron; legenda o Wandzie; literatura włoska; zwierzęta w antyku; literatura dziecięca; recepcja mitów antycznych w kulturze współczesnej; starożytność jako temat powieści XX i XXI w.

Wybrane publikacje
Książki: Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2008, 255 ss.; Pro Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci, Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, 428 ss.; Redakcje: Katarzyna Marciniak (editor), Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales” – Wydawnictwo “Wilczyska”, Warsaw 2011, 8 nienumerowanych + 512 ss. (editorial team: Małgorzata Borowska, Jan Kieniewicz, Przemysław Kordos, Katarzyna Marciniak, Elżbieta Olechowska). Artykuły:
 • Zum Mocium Panem zu werden... Kleine Gedanken zu einem grossen Buch, „Eos” 97 (2010), ss. 297-307;
 • Cicero’s Crow in a Brave New World, [w:] Katarzyna Marciniak (red.): Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales” – Wydawnictwo “Wilczyska”, Warsaw 2011, ss. 193-206.
 • Głos [w:] Debata III: Po co ludziom krasnoludki?, [w:] Jan Kieniewicz et al. (red.): Debaty IBI AL, Tom II 2009, Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, Warszawa 2010, ss. 101-109.
 • Po co mitologia? – Świat współczesny w zwierciadle mitu, „PAUza akademicka” 103-105 (2010), ss. 9-11
 • „Ja, August...” Ostatnia rola Kazimierza Kumanieckiego, przedmowa do niedokończonej powieści August Kazimierza Kumanieckiego, Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2010, pp. 5-27;
Grzech literacki świętego Tulliusza – czyli o sensie prowadzenia badań nad Cyceronem i jego poezją, w: PAUza akademicka 68 (2010), ss. 2-3, wprowadzenie: Prof. dr hab. Jerzy Axer, w ramach cyklu Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI;
 • Die Legende von Königin Wanda als Spiegel des deutsch-polnischen Verhältnisses, w: Mittellateinisches Jahrbuch 43 (2008), s. 393-411;
 • O Cyceronie, czyli dlaczego stoicy źle wychodzą na swym stoicyzmie, rozmowa z Jackiem Bocheńskim, w: Gazeta Wyborcza 20-21 grudnia 2008, s. 20 – 21 (http://wyborcza.pl/1,97737,6085257,O_Cyceronie__czyli_dlaczego_stoicy_zle_wychodza_na.html);
 • Cicero und Caesar. Ein Dialog der Dichter, w: Philologus 152 (2008), s. 212 – 222;
 • Królewna Wanda – pierwsza polska feministka?, w: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, red. I. Maciejewska, K. Stasiewicz, Wydawnictwo Littera, Olsztyn 2008, 89-98;
 • Legenda o Wandzie, czyli jak wychować Wandala?, w: Horyzonty wychowania, 12 (2007), s. 185-198;
 • Zu Gast beim Busfahrer. The bus driver’s guests, w: Humboldt Kosmos, 90 (2007), s. 44-47;
 • Dyktatura poety. August według Johna Williamsa, w: Meander 61 (2006), s. 512-524;
 • Metamorfozy jako thriller metafizyczny. Owidiusz według Christopha Ransmayra, w: Owidiusz – twórczość, recepcja, legenda, red. B. Milewska-Waźbińska, J. Domański, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 321-328;
 • Опрацювання, транскрипція і коментар, w: K. Puchowski, Єзүїтський Collegium Nobilium у Љвові (1749-1773), w: Вісник Харківського національного універсітету іміені В. Н. Каразіна 715 (2006), s. 132-141;
 • Adwokat diabła. Cyceron według Roberta Harrisa, w: Meander 60 (2005), s. 512-524;
 • Petrarca sulle orme di Bellerofonte, w: Petrarca a jedność kultury europejskiej. Petrarca e l’unità della cultura europea, red. M. Febbo, P. Salwa, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005, s. 193-197;
 • The winged mouse – bats in ancient literature, w: Eos 88 (2001), s. 307-314.
Przekłady:Polly Horvath, Wyspa (The Corps of the Bare-Boned Plane), Nasza Księgarnia, Warszawa 2010, 280 ss.Inne: Jesteśmy otoczeni antykiem – rozmowa o mitach w audycji Magdy Mikołajczuk „Moje książki” w Jedynce Polskiego Radia.Tropicielka mitów – wywiad Agnieszki Krzemińskiej w magazynie „Sztuka życia. Wydanie specjalne Polityki” 1 (2011), ss. 50-54.