Dr Przemysław Kordos


Kontakt: pkordos@al.uw.edu.pl
IBI AL UW
Pracownia Studiów Helleńskich
tel. +48 22 552 02 98, wew. 120

Przebieg kariery naukowej:
Absolwent Kolegium MISH UW, magister w Instytucie Socjologii (praca dyplomowa: „Dyglosja w Grecji”, pod kierunkiem dr Aliny Kapciak) oraz Instytucie Etnografii i Antropologii Kulturowej (praca dyplomowa: „Kultura tradycyjna na półwyspie Mani, Peloponez”, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej). Absolwent Podyplomowych Studiów Helleńskich UW. Doktorant na Wydziale Polonistyki, oddelegowany do OBTA UW. Praca doktorska – „Grecja i Grecy w relacjach polskich podróżników XX wieku”, pisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Borowskiej, obroniona w kwietniu 2007 roku.

Lektor, a następnie adiunkt w IBI AL UW. Stypendysta Loukis Papaphilippou Seat of Advancement in Modern Greek at University of Warsaw. Sekretarz Pracowni Studiów Helleńskich.
Elektor UW 2008-2012.
Koordynator Programu ERASMUS w IBIAL (od listopada 2010).
Członek Towarzystwa Przyjaciół Grecji.
Opiekun roku w Akademii „Artes Liberales” (2003-2007). Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Grecji (2004-2008).

Uczestnik prac Zespółu Filhelleńskiego, kierowanego przez prof. Marię Kalinowską oraz Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze”, kierowanej przez dr hab. Jolantę Sujecką, sekretarz grantu Cypr: historia, kultura, literatura, kierowanego przez prof. Małgorzatę Borowską (od kwietnia 2010), uczestnik grantu Sparta w literaturze i kulturze polskiej.

Najważniejsze publikacje:

  • Etnografografia, „Etnografia Polska”, t. 43 (1999), s. 132-145;
  • The Shadow of Diglossia. Modern Greek Language Condition at the Turn of Centuries, „EOS” LXXXIX (2002), s. 137-143;
  • Turning the Blind Eye. Secret Life of Foreign Words in Modern Greek, „EOS” XCII (2005), s. 121-132;
  • Przejazdem w Grecji. Polscy podróżnicy w Grecji w XIX i XX wieku, w: Filhellenizm polski. Rekonesans, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Ławski, K. Tomaszuk, WUW Warszawa 2007, s. 309-315.
  • Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników, DiG Warszawa 2009.
  • Emmanouil Roidis´ Stories about Animals, w: Birthday Beasts´ Book, red. K. Marciniak i in., Warszawa 2011, s. 133-140.
  • Radziwiłł i Sękowski na wodach Archipelagu [artykuł, w druku].
  • Powstanie greckie jako maska dla wydarzeń powstania styczniowego w powieści Kazimierza Gregorowicza," Karaiskakis. Obrazek historyczny z epoki Powstania Greckiego 1819" [artykuł, w druku].
  • Patrick Leigh Fermor´s Romiosini-Hellenism Dilemma [artykuł, w druku].

Stypendia językowe i naukowe: ΘΥΕΣΠΑ (letni kurs językowy na Uniwersytecie Ateńskim), ΙΜΧΑ (Instytut Studiów Bałkańskich w Salonikach), ERASMUS (Uniwersytet Ateński), IKY (stypendium rządu greckiego, Uniwersytet w Janenach). Staż dydaktyczny na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (kwiecień 2010), nagroda Rektora UW (listopad 2010).

Zainteresowania naukowe: współczesna Grecja, a w szczególności społeczeństwo (kwestie tożsamości narodowo-kulturowe), folklor, literatura XX wieku (proza), podróżnicy i podróże do Grecji.

Zainteresowania pozanaukowe: historia i kultura Bałkanów, podróżowanie, języki obce, informatyka (w szczególności tworzenie stron internetowych i skład w LaTeXu), astronomia, cRPG, narciarstwo.