Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld


Były Minister Spraw Zagranicznych (2005); Dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem – SIPRI (1990-2002).
Działalność
Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych (od 2008); członek Grupy Ekspertów NATO („Grupa Mędrców”) ds. przygotowania Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu (2009-2010); komisarz Euro-Atlantyckiej Inicjatywy Bezpieczeństwa EASI (od stycznia 2010).
Po zakończeniu dwóch kadencji dyrektora SIPRI pełnił funkcję Sekretarza Stanu w MSZ RP (2002-2004), a następnie Ministra Spraw Zagranicznych w rządzie Marka Belki. W roku 2006 został powołany w skład Kolegium Doradczego ONZ do spraw rozbrojenia (ABDM) przy Sekretarzu Generalnym ONZ (2006-2011).
W czasie, gdy pełnił funkcję dyrektora SIPRI został mianowany osobistym przedstawicielem przewodniczącego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) do politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu (1992-93).
Członek wielu krajowych i międzynarodowych komitetów, komisji, rad naukowych i stowarzyszeń.
Profesor UW, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (od marca 2011).
Autor ponad 20 książek i blisko 400 studiów, raportów i esejów w periodykach naukowych w Polsce i zagranicą:
Ostatnie publikacje

Białe Plamy – Czarne Plamy: sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich 1918-2008, (współredaktor naukowy – Anatolij W. Torkunow, Warszawa-Moskwa 2010); Dokąd zmierza świat? (Warszawa 2008); Polska w niepewnym świecie (Warszawa 2006). Założyciel, redaktor i współautor Warszawskiej Grupy Refleksyjnej: Arms Control Revisited: Non-proliferation and Denuclearization (March 2009); Towards Complementarity of European Security Institutions (2005); Towards the UN Reform: New Threats, New Responses (2004); Transatlantic Security: new realities, changing institutions (2004).