Prof. dr hab. Maciej Abramowicz


Absolwent filologii romańskiej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1977 rok). W tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora (1986) i doktora habilitowanego (1996). Od 2005 roku współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, przekształconym w Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, a następnie w Wydział „Artes Liberales”. Od 2011 roku stały członek kadry naukowej.

Zainteresowania badawcze:

Literatura i kultura Francji, zwłaszcza okresu średniowiecza, kultura i literatura francuskojęzycznej Kanady.

Publikacje książkowe:
  • La formule, l’imaginaire et le monde des valeurs, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991.
  • Réécrire au moyen âge. Mises en prose des romans en Bourgogne au XVe siècle, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1996.
  • Le Québec au cœur de la francophonie, Lublin 1999, Wydawnictwo UMCS.
  • «Dire vrai» dans les narrations françaises du Moyen Age(XIIe–XIIIe siècle), Lublin 2007, Wydawnictwo UMCS.