Dr Konrad Kuczara


Kontakt: KK@konradkuczara.com
Przebieg kariery naukowej: Absolwent Filologii Ukraińskiej UW (2004 r.) a także absolwent Filologii Nowogreckiej OBTA UW (2005 r.). Doktorat w Instytucie Historii PAN. Praca doktorska - ,,Grecy w Kościołach Wschodnich w Rzeczypospolitej (1585–1621)”, pisana pod kierunkiem prof. Teresy Chynczewskiej-Hennel, obroniona w marcu 2010 roku. Od roku 2011 wykładowca w IBI AL. UW. Uczestnik prac komisji ,,Bałkańskie Śródziemnomorze” kierowanej przez Prof. Jolantę Sujecką oraz komisji ,,Cypr, historia, kultura, literatura” kierowanej przez Prof. Małgorzatę Borowską
    Publikacje:
  • Recenzja książki Jana Stradomskiego, Spory o ,,wiarę grecką’’ w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003, ,,Odrodzenie i Reformacja w Polsce’’, 47 (2005) s. 242-245.
  • Misja patriarchy jerozolimskiego Teofanesa III w obronie ,,wiary greckiej” w Rzeczpospolitej po unii brzeskiej, ,,Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku”, red. M. Franc, K. Pietkiewicz, Toruń 2009, s. 17-34.
  • Arsenios z Elassonu – Grek w służbie Cerkwi prawosławnej we Lwowie, ,,Przegląd Historyczny’’, Tom CI, 2010, Zesz. 1, s. 89-99.
  • Recenzja książki Borysa Gudziaka, Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej, wyd. polskie, Lublin 2008, ,,Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. Studia Ucrainica.’’ s. 27–28, 2009 (w druku).
  • Życie i działalność Petrosa Arkudiosa 1562/63–1633, Konferencja ,,Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej. Stań badań i perspektywy”, Białystok, 7-9 października 2010 9 (w druku)
Stypendia językowe i naukowe:
ΘΥΕΣΠΑ (kurs języka greckiego na Uniwersytetcie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach, rok 2005), IKY (stypendium rządu greckiego, Uniwersytet Ateński, 2006/2007), ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ (stypendium oraz kurs języka greckiego, 2008) także stypendia na Uniwersytecie w Strasburgu (2006) i w Kijowie (2002).
Zainteresowania:
Historia języków słowiańskich, historia chrześcijaństwa, teologia, religioznawstwo, podróżowanie, sport.