Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki


Tadeusz Bujnicki (ur. 1933), historyk literatury polskiej, prof. emeryt. UJ, prof. zwycz.
Pracował m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim (1955-1973 i 1986-2003), Uniwersytecie Śląskim (1973-1986), WSP w Rzeszowie (1996-1999). W latach 1993-1995 wykładowca na polonistyce Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus uniwersitetas).

Członek Komitetu Nauk o Literaturze (2009-2011), Oddziału Historycznoliterackiego PAN w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego „Ruchu Literackiego”. Profesor honorowy Uniwersytetu Opolskiego. Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (wcześniej Krakowskiego, obecnie Małopolskiego).

Zainteresowania badawcze: Proza historyczna XIX wieku, twórczość Henryka Sienkiewicza, literatura i kultura pogranicza północno-wschodniego [Litwa, Wilno, Łotwa (dawn. Inflanty Polskie)], polska literatura rewolucyjna (Broniewski). Autor ponad 250 publikacji naukowych, w tym 12 książek autorskich i 2 podręczników do szkół średnich: Pozytywizm. Podręcznik literatury dla klasy drugiej szkoły średniej (od 1989 do 2002 14 wydań) oraz Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie. Podręcznik literatury dla kl. XI szkół średnich na Litwie, (1996, 2 wydania).

Ważniejsze publikacje: Sienkiewicz i historia (1981), Sienkiewicza powieści z lat dawnych (1996), Szkice wileńskie (2002), W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie (2010).

Kierował projektami badawczymi: „Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941”; „Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego na pograniczu kultur”; „Żagary. Monograficzny opis grupy literackiej oraz zgromadzenie i opracowanie źródeł”; „Życie literackie międzywojennego Wilna”.

W IBI współorganizator cyklu sesji naukowych poświęconych Sienkiewiczowi: Sienkiewicz jako składnik tożsamości narodowej. Z kim i przeciw komu?(Warszawa – Kiejdany- Wilno – Łuck -Zbaraż - Beresteczko (2003, 2004, publikacja w 2007 r.), Czyja Afryka (Warszawa 2009), Mały Sienkiewicz (Warszawa 2010). W przygotowaniu: Sienkiewiczowskie drobiazgi i pomysły.

Poza tym współorganizator międzynarodowych sesji naukowych: w Wilnie (Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941, 1997); (Wilno literackie na styku kultur, 2002), Lublinie (Ostatni Obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, 2003) i Krakowie (Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, 2008 ).

Hobby: turystyka.

Wywiady:
Wahałem się pomiędzy historią a polonistyką. Wywiad z Tadeuszem Bujnickim, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego (T. Dalecka), „Znad Wilii” 2000, nr 2/4.
Stale w drodze. Rozmowa z Tadeuszem Bujnickim (Teresa Będkowska), „Alma Mater. Miesięcznik UJ”, 2009, nr 112.

Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski,
ul. Nowy Świat 69 (klatka schodowa B, IV piętro), 00-046 Warszawa
tel. (+48) 22 828 02 84, fax. (+48) 22 828 02 85, email: al@al.uw.edu.pl