Skład Rady Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2016/2020


Samodzielni pracownicy naukowi
 1. Prof. dr hab. Maciej Abramowicz
 2. Prof. dr hab. Jerzy Axer
 3. Prof. dr hab. Małgorzata Borowska
 4. Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
 5. Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski
 6. Dr hab. Michał Janocha, prof. UW
 7. Prof. dr hab. Maria Kalinowska
 8. Prof. dr hab. Jan Kieniewicz
 9. Prof. dr hab. Zbigniew Kloch
 10. Prof. dr hab. Marek Konarzewski
 11. Dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW
 12. Dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW
 13. Prof. dr hab. Jan Miernowski
 14. Dr hab. Zoja Morochojewa
 15. Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeż
 16. Dr hab. Justyna Olko
 17. Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski
 18. Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
 19. Prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 20. Prof. dr hab. Adam D. Rotfeld
 21. Dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. UW
 22. Dr hab. Katarzyna Sadkowska
 23. Prof. dr hab. Piotr Salwa
 24. Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
 25. Dr hab. Irina Savelieva
 26. Dr hab. Anna Skolimowska
 27. Prof. dr hab. Paweł Stępień
 28. Prof. dr hab. Jerzy Styka
 29. Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW
 30. Dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW
 31. Prof. dr hab. Piotr Wilczek
 32. Prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
 33. Prof. dr hab. Szymon Wróbel
 34. Dr hab. Agata Zalewska
Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych
 1. Dr Jan Stanisław Ciechanowski
 2. Dr Cristina González Caizán
 3. Dr Hieronim Grala
 4. Dr Ewa Janion
 5. Dr Przemysław Kordos
 6. Dr Konrad Kuczara
 7. Dr Patrycja Prządka-Giersz
 8. Dr Hanna Paulouskaya
 9. Dr Stefano Redaelli
Przedstawiciele pracowników nienaukowych
 1. Robert Przybysz
 2. Bogusława Rokoszewska
Przedstawiciele doktorantów
 1. Antoni Górny
 2. Agnieszka Hamann
 3. Monika Stobiecka
 4. Katarzyna Granicka
Przedstawiciele studentów
 1. Hubert Będkowski
 2. Bartłomiej  Perzyna
 3. Karol Jan Popow 
 4. Igor Hubert Szoplik 
 5. Edyta Wdzięczkowska
Stali goście Rady Wydziału „Artes Liberales”
 1. Dr Michał Choptiany –   kierownik Pracownii „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytne
 2. Dr Elżbieta Olechowska – sekretarz naukowy Wydziału AL
 3. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 4. Dr Anna Rosner
 5. Dr Irina Tatarova – przewodnicząca Komisji "Speculum Byzantinum"