Prof. dr hab. Małgorzata Borowska


Kontakt: Pracownia Studiów Helleńskich IBI AL UW, e-mail: hobbit@al.uw.edu.pl ; tel. +48 22 552 02 98, wewn. 120
Przebieg kariery naukowej:

Doktorat w Instytucie Filologii Klasycznej UW, rozprawa habilitacyjna pt. „OIKEIA PRAGMATA. Z dziejów dramatis personae rodzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa”. Kierownik Katedry Literatury Greckiej, Bizantyńskiej i Nowogreckiej w IFK UW (1999-2003), Kierownik Pracowni Studiów Helleńskich IBI AL (od 1997). Członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komisji Bizantynologicznej PAN, Zespołu Filehelleńskiego w IBI AL, Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze” w IBI AL.

Zainteresowania badawcze:

Teatr grecki i łaciński, literatura demotyczna, język staro- i nowogrecki, kultura i literatura nowogrecka (szczególnie twórczość Adamandiosa Koraisa, Makrijanisa, Nikosa Kazandzakisa, pieśni i bajki ludowe).

Najważniejsze publikacje:
 1. Le théâtre politique d’ Euripide. Problèmes choisis, Warszawa 1989;
 2. OIKEIA PRAGMATA. Z dziejów dramatis personae greckiej komedii rodzinnej następców Arystofanesa, Warszawa 1995;
 3. Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego, Warszawa 1996, 2002;
 4. Barbajorgos. Książka do nauki języka noworeckiego, Warszawa 2000;
 5. Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich, Warszawa 1998 (wstęp i tłumaczenie);
 6. ORCHESIS. Texts on Ancient Greek Dance. Red. A. Lazou, A. Raftis, M. Borowska, Ateny 2003;
 7. Poliajnos: Podstępy wojenne (Polyaenus: Strategemata), Warszawa 2003;
 8. Arcydzieła literatury nowogreckiej I–V, Warszawa 2004 i 2006:
  • Tom I: Bergadis, Utrudzony (tłumaczenie Paweł Majewski); Anonim, Piękna pastereczka (tłumaczenie Monika Mikuła); Witsendzos Kornaros, Ofiara Abrahama (tłumaczenie Karol Pacan),
  • Tom II: Gminna pieśń Greków. Antologia (wybór, przekład, wstęp i komentarz Małgorzata Borowska),
  • Tom III: Andreas Kalwos, Ody (tłumaczenie Małgorzata Borowska oraz pracownicy i studenci PSH); Dionizjos Solomos, Kobieta z Zakintos, (tłumaczenie Monika Mikuła),
  • Tom IV: Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego. Antologia. Część I (wybrała, przełożyła, wstępem i notami opatrzyła Małgorzata Borowska),
  • Tom V: Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego. Antologia. Część II (tłumaczenie studenci PSH, redakcja i noty Małgorzata Borowska).
  • Klaudiusz Elian: Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków (Claudius Aelianus Poikile historia, Agroikikai Epistolai), Warszawa 2005.

Stypendia naukowe:

Dwukrotnie roczne stypendium na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, roczne stypendium na Uniwersytecie Ateńskim.
Zainteresowania pozanaukowe:
Statki, szczególnie żaglowe, literatura historyczno-kryminalna oraz dziecięca, teatr, hippologia.