Prof. dr hab. Szymon Wróbel


Kontakt: wrobelsz@gmail.com

Profesor zwyczajny na Wydziale "Artes Liberales" UW. Psycholog i filozof. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych (psychologia) UAM w Poznaniu. W 1996 roku obronił pracę doktorską, a w 2003 habilitował się w IFIS PAN w Warszawie. W 1997 wydał książkę Odkrycie nieświadomości w serii Monografie Humanistyczne w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 1999 roku stypendysta Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu. W 2001 roku w Wydawnictwie Universitas ukazała się jego książka – Galaktyki, biblioteki, popioły z zakresu filozofii literatury, a pod koniec 2002 roku Wydawnictwo Naukowe UAM opublikowało jego książkę zatytułowaną Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej (nagroda Prezesa Rady Ministrów, 2004). Rok temu wydawnictwo Aletheia opublikowało kolejną książkę napisaną wspólnie z Pawłem Dyblem zatytułowaną Granice polityczności. Przez ostatnie lata pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Trzykrotnie nominowany do nagrody literackiej Paszporty Polityki (1997, 2003, 2004).

Zainteresowania naukowe:
Współczesne teorie polityczne, psychoanaliza, kognitywistyka, filozofia języka. Z zakresu teorii społecznych moje badania związane są ze współczesnymi koncepcjami władzy. Z zakresu teorii umysłu i języka wiążą się one z nieświadomymi mechanizmami przetwarzania informacji oraz źródłami ludzkiego uspołecznienia. Prowadzi obecnie zajęcia z granic polityczności, ze współczesnej filozofii języka (dwie wersje – analityczna i hermeneutyczna), historii filozofii oraz teorii lektury i egzegezy tekstu filozoficznego (między hermeneutyką a dekonstrukcją).

Najważniejsze publikacje książkowe:
  1. Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja kartezjańskiego podmiotu poznającego?, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1997;
  2. Galaktyki, biblioteki, popioły, Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2001;
  3. Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2002;
  4. Granice polityczności, (wraz z Pawłem Dyblem), Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2008.

Opublikował ponad 80 artykułów rozrzuconych w polskich czasopismach naukowych. Zredagował pięć monografii – Formy reprezentacji umysłowych (IFiS PAN, 2006), Iluzje pamięci, (WPA UAM, 2007); Modularność umysłu, (WPA UAM, 2007); Utajone funkcje umysłu, (WPA UAM, 2008); Światłocienie wyobraźni, (WPA UAM, 2008).

Zainteresowania pozanaukowe:
muzyka (zwłaszcza jazz i minimalizm), turystyka, ogrodnictwo.