Prof. dr hab. Jan Kieniewicz


Jan Kieniewicz (1938) (Kontakt: jotka@al.uw.edu.pl )Historyk, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim.Ukończył studia historyczne w 1960, pod kierunkiem Prof. Mariana Małowista uzyskał stopień doktora w 1966, a doktora habilitowanego w zakresie historii nowożytnej w 1974 w Instytucie Historycznym UW. W 1964 odbył staż w Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu pod kierunkiem Prof. Fernanda Braudela. W 1983 uzyskał stopień profesora. Kierownik Katedry Iberystyki UW 1975-1981, wicedyrektor Instytutu Historycznego UW 1981-1988, ambasador RP w Hiszpanii 1990-1994, wicedyrektor OBTA/IBI AL 1996-2008. Po przejściu na emeryturę, przez rok kierował OBTA, a obecnie LIBAL. Jest kierownikiem Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (Wydział "Artes Liberales" UW wraz z IH UW). W ich ramach prowadzi program doktorski „Searching for Identity: Global Challenges, Local Traditions”.

Zajmował się dziejami Indii i ekspansji przedkolonialnej, Hiszpanią czasów nowożytnych i najnowszych, historią Polski i Europy. Od 15 lat prowadzi badania nad porównawczymi dziejami cywilizacji. Kieruje projektami badawczymi: Polsko-hiszpański Corpus Diplomaticum, Milcząca inteligencja. Studium przemocy cywilizacyjnej, Dryfująca Tożsamość (english, русский). W ramach programu Academia in Public Discourse. Program Pilotażowy: Opening the Window: Poland-Russia koordynuje projekt Siberian-Polish Research Group. Na Wydziale "Artes Liberales" kieruje „Laboratorium Sofia Casanova” skupiającym się na problematyce hiszpańskiej i polsko-hiszpańskiej.

Dnia 11 listopada 2013 r. został odznaczony krzyżem oficerskim Polonia Restituta za wybitny wkład w rozwój stosunków polsko-rosyjskich.

Opublikował ponad 570 pozycji, w tym 25 książek.

Profil naukowy: http://uw.academia.edu/jk