Profesor dr hab. Jerzy Axer


Kontakt: axer@al.uw.edu.pl

Jerzy Axer (ur. 1946 r.), filolog klasyczny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza.

Twórca i dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo- Wschodniej w Uniwersytecie Warszawskim (od 1991) przekształconego w styczniu 2008 w Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, założyciel i dyrektor (do 2008) Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Kolegium MISH UW) oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowowschodniej, inicjator międzyuniwersyteckiego programu Akademia »Artes Liberales« i przewodniczący Rady Programu od roku 2000, współorganizator Studiów Helleńskich. Przewodniczący Rady Kolegium Artes LIberales.

Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych: m.in. członek-korespondent PAN, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Academia Latinitati Fovendae (Rzym), Academia Europaea (Londyn), International Society for the History of Rhetoric (w latach 1999-2003 - President i Post President),  członek Senatu Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie (2002 – 2007), członek Rady Naukowej “Bibliotheca Classica Petropolitana” 2007-2012. W roku 2003 otrzymał doktorat honoris causa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Główne pola badawcze to: latynistyka i neolatynistyka, recepcja tradycji antycznej w kulturze europejskiej, historia dramatu i teatru. Autor ponad 300 publikacji, m.in.: The Style and the Composition of Cicero’s Speech „Pro Roscio Comoedo”, Warszawa, 1980; Polski dyplomata na papieskim dworze, PIW 1982; Filolog w teatrze, PWN 1991, Espaňoles y polacos en la Corte de Carlos V (wraz z Antonio Fontanem), Madryt 1994, The Classical Tradition in Central-Eastern Europe, w: Companion to the Classical Tradition, Blackwell Publishing, 2007; udział w edycji Dzieł Wszystkich Jana Kochanowskiego (1983); koncepcja i redakcja:  Z Rzymu do Rzymu (wraz z M. Bokszczanin), Warszawa 2002, Łacina jako język elit, Warszawa 2004, Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa (wraz z T.Bujnickim), Warszawa 2007 .

Hobby: rozmowy ze zwierzętami.
Wywiady:

  1.  Komandosi edukacji (Wywiad  w „Gazecie Wyborczej”, sb.-ndz. 18-19.11.2000)
  2. Axerowie z Kreczmarami. Poza współczesnością, w serii: Rody uczone (136), wywiad z Magdaleną Bajer, „Forum Akademickie” 2, luty 2009, s. 51-53.
  3. Przyjęło mnie stado koczkodanów, wywiad z Katarzyną Łukaszewską, „Uniwersytet Warszawski. Pismo uczelni”, nr 3 (42), czerwiec 2009, s. 34-35.
  4. Rozmowa z Andrzejem Koźmińskim: Pochwała szaleństwa, w: Koźmiński. Reaktywacja, rozmowy spisała E. Barlik, Cz. II. Uczelnia, Poltext i Akademia L. Koźmińskiego: Warszawa 2011, ss. 92-107 (ISBN 978-83-7561-145-8). Zob. też:
  5. http://fotocasty.pl/1537/kozminski-axer/
  6. Przekraczanie granic, czyli o sile i słabości humanistyki, w: „Profundere scientiam” Biuletyn Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, nr 5, październik 2011, s. 1-4 (http://www.csz.pw.edu.pl/files/biuletyn/biuletyn_2011_05.pdf )