Dr hab. Jan Miernowski, Profesor UW


Kontakt: jmiernow@wisc.edu

Profesor University of Wisconsin-Madison oraz Uniwersytetu Warszawskiego; doktorat: Université de Paris X-Nanterre,1988; habilitacja: Uniwersytet Warszawski, 1998. Moja specjalność to literatura i kultura Francji, szczególnie okresu renesansu. Interesuję się związkami literatury z retoryką, filozofią, teologią i polityką, oraz nauczaniem literatury przez internet (patrz http://frit.lss.wisc.edu/RenLit/ ). .

Wybrane publikacje:

Dialectique et connaissance dans La Sepmaine de du Bartas, Genewa, Droz, 1992 ;

Anteros, we współpracy z U. Langerem, Orléans, Paradigme, 1994;

Signes dissimilaires. La quête des noms divins dans la poésie française de la Renaissance, Genewa, Droz, 1997 ;

Le Dieu Néant. Théologies négatives à l´aube des temps modernes, Leiden, E. J. Brill, 1998. [polskie tłumaczenie : Bóg-Nicość, Warszawa, PAN, 2000];

L´ontologie de la contradiction sceptique. Pour une étude de la métaphysique des Essais, Paryż, Champion, 1998 ;

Piękne banialuki, ku najlepszej prawdzie wyłożone, czyli alegoria jako prowokacja w literaturze starofrancuskiej, Warszawa, Czytelnik, 2000;

• Wydanie Euvres poetiques Jacques’a Peletier du Mans, we współpracy z S. Arnaud and S. Bamforthem, Paryż, Champion, 2005.