Dr Kamil Wielecki


Kontakt: kamil.wielecki@al.uw.edu.pl

Kamil Wielecki jest absolwentem dwóch kierunków na Uniwersytecie Warszawskim: ukończył etnologię i antropologię kulturową oraz filozofię. W 2015 r., na  Wydziale „Artes Liberales”, ukończył studia w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie. Prowadził długoterminowe badania terenowe w Mołdawii, Kirgistanie i Rosji. Był stypendystą MEN w na Narodowym Uniwersytecie Kirgiskim w Biszkeku (2005) i stypendystą programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim (2005-2006). Odbył też długoterminowe staże naukowe w Wyższej Szkole Ekonomiki w Moskwie (2011-2012) i na Central European University w Budapeszcie (2013).

Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych, które ukazały się po polsku, rosyjsku i angielsku, w tym monografii pt. Coping with Uncertainty. Petty Traders in Post-Soviet Russia (2015).

Od 2013 r. pełni funkcję sekretarza międzynarodowego programu doktoranckiego „Searching Identity: Global Challenges, Local Traditions” prowadzonego na Wydziale Artes Liberales, a od 2015 r. jest adiunktem na tymże Wydziale.

Jego zainteresowania skupiają się wokół studiów postsocjalistycznych, antropologii ekonomicznej i filozoficznej oraz studiów nad globalizacją i kapitalizmem.

Profil naukowy: http://psychologia.academia.edu/kamilwielecki