Nagroda Humboldt Alumni Award 2014


Prof. Katarzyna Marciniak otrzymała nagrodę Humboldt Alumni Award 2014 for Innovative Networking Initiatives na projekt Auf der Spur mythischer Bestien. Die Rezeption von Kreaturen aus der griechisch-römischen Mythologie in der Kinder- und Jugendkultur als Transformationsmarker / Chasing Mythical Beasts. The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adult Culture as a Transformation Marker (2014-2017). Co roku niemiecka Fundacja Alexandra von Humboldta przyznaje trzy nagrody, o które mogą ubiegać się jej stypendyści z całego świata, reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe. Pierwszy raz nagroda trafia do Polski. Prof. Marciniak rozbuduje międzynarodową sieć naukową, stworzoną w ramach projektu Our Mythical Childhood... Classics and Children’s Literature Between East & West (Loeb Classical Library Foundation Grant, Harvard University, 2012-2013).
Od lewej: Prezydent Fundacji prof. Helmut Schwarz, prof. Katarzyna Marciniak, Sekretarz Generalny Fundacji dr Enno Aufderheide, fot. Humboldt-Stiftung/David Außerhofer. Dyplom do pobrania.