Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego


Opis:

Książka zawiera studium na temat pojęcia antiquitates i znaczenia badań nad nimi dla rozwoju nauk historycznych. Publikacja prezentuje również sylwetkę i prace wybitnego uczonego Georga Wendego, profesora i rektora Gimnazjum Akademickiego w Toruniu (1695-1705), prekursora badań nad antiquitates. Cennym uzupełnieniem tomu jest zapis dyskusji przeprowadzonej w czasie sesji naukowej poświeconej tym zagadnieniom, jaka odbyła się w OBTA UW 14 listopada 1994 r.