Pozycje książkowe


seria zeszyt / tom autor redaktor tytuł wyd. rok wyd. szcz. wyd. zdjęcie
Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe 1-2

Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa OBTA 1995 Wyd. I ISBN 83-901603-3-1
Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe 3-4

Nauki matematyczno - przyrodnicze. Muzykografia. Literatura myślicielska (XIII - XV wiek) OBTA 1995 Wyd. I ISBN 83-901603-5-8
Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe 5-6

Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego OBTA 1997 Wyd. I ISBN 83-901603-4-X ISSN 1427-4485
Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe 7-9 Juliusz Bardach, Marek Kuryłowicz

Pomniki prawa doby renesansu w Europie Środkowo-Wschodniej OBTA 1999 Wyd. I ISBN 83-901603-7-4 ISSN 1427-4485
Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe 10-12 Krystyna Weyssenhoff - Brożkowa

Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce OBTA 1998 Wyd. I ISBN 83-901603-7-4 ISSN 1427-4485
Ludzie i Teksty

Tadeusz Zieliński opracowanie Grażyna Golik-Szarawarska Listy do Stefana Srebrnego OBTA 1997 Wyd. I ISBN 83-901603-6-6
Ludzie i Teksty

Tadeusz Zieliński przekład, opracowanie i wstęp Hanna Geremek Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917-1922 DiG 1999 Wyd. I ISBN 83-7181-130-6
Ludzie i Teksty

Tadeusz Zieliński podali do druku Hanna Geremek, Piotr Mitzner Autobiografia. Dziennik 1939-1944 OBTA i DiG 2005 ISBN 83-923482-0-6
Eseje i Studia I

Tradycje antyczne w kulturze europejskiej - perspektywa polska OBTA 1995 Wyd. I ISBN 83-901603-0-7
Eseje i Studia II Thomas M. Conley

Byzantine Culture in Renaissance and Baroque Poland OBTA 1994 Wyd. I ISBN 83-901603-1-5
Eseje i Studia III Ihor Ševčenko

Ukraina między Wschodem a Zachodem. Różne oblicza świata Piotra Mohyły. Polska w dziejach Ukrainy. OBTA 1996 Wyd. I ISBN 83-901603-2-3
Eseje i Studia VI

redakcja Jerzy Axer Rhetoric of Transformation ΟΒΤΑ i DiG 2003 Wyd. I ISBN 83-7181-286-8
Eseje i Studia IV

redakcja Anna Skolimowska Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku OBTA i DiG 2001 Wyd. I ISBN 83-7181-229-9
Eseje i Studia V

redakcja Jan Kieniewicz Terra Marique. The Cultural Intercourse Between the European Center and Periphery in Modern Time OBTA 2001 Wyd. I ISBN 83-912525-4-X
Eseje i Studia VII Jan Okoń

Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimość i europejskość) OBTA i DiG 2006 ISBN 83-920180-8-7
Acta Societatis Philologae Polonorum I

Horacy i polski horacjanizm. W dwutysięczną rocznicę śmierci Horacego Aletheia i Polskie Towarzystwo Filologiczne 1993 Wyd. I ISBN 83-901171
Acta Societatis Philologae Polonorum II

Retoryka antyczna i jej dziedzictwo Aletheia i Polskie Towarzystwo Filologiczne 1996 Wyd. I ISBN 83-87945-03-9
Acta Societatis Philologae Polonorum III

redakcja Jerzy Łanowski, Alicja Szastyńska-Siemion Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). OBTA i Polskie Towarzystwo Filologiczne 1999 Wyd. I ISBN 83-901603-8-2
Acta Societatis Philologae Polonorum IV

Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej OBTA, Polskie Towarzystwo Filologiczne i Aletheia 2002 ISBN 83-87045-93-4
Acta Societatis Philologae Polonorum VI

Grecja mykeńska a Grecja klasyczna Katedra Historii Starożytnej i Kultury Antycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filologicznego 2000 ISBN 83-913072-2-0
Antyk Romantyków

redakcja Maria Kalinowska Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans Wydawnictwo Adam Marszałek 2001 ISBN 83-7174-667-9
Antyk Romantyków

redakcja Maria Kalinowska, Bogna Paprocka-Podlasiak Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans Wydawnictwo Naukowe GRADO 2003 ISBN 83-89588-01-3
Antyk Romantyków

redakcja Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku Uniwersytet w Białymstoku 2004 ISBN 83-86064-08-0
Antyk Romantyków

redakcja Maria Kalinowska, Janusz Skuczyński, Magdalena Bizior Świat z tajemnic wyspowiadany… Studia o Samuelu Zborowskim Juliusza Słowackiego Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2006 ISBN 83-231-1932-5
Antyk Romantyków

redakcja Włodzimierz Szturc, Magdalena Bizior-Dombrowska Hieroglifem pisane dzieje… Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków OBTA i DiG 2007 ISBN 978-83-7181-500-3

Łacina na ławie oskarżonych. Druk z okazji Setnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego (książka + płyta CD) OBTA i DiG 2004 ISBN 83-912525-9-0

redakcja Jan Kieniewicz Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XVIII OBTA 2000 Wyd. I ISBN 83-912525-3-1

redakcja Jan Kieniewicz Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XIX OBTA 2002 ISBN 83-912525-8-2

redakcja Jan Kieniewicz Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX OBTA 2004 ISBN 83-920180-2-8
OBTA Lectures II Roman Szporluk

Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy OBTA i DiG 2004 ISBN 83-920180-7-9
OBTA Lectures I Thomas Molnar

Unity of Knowledge OBTA 2004 ISBN 83-920180-0-1
Spotkania Dawnych Kultur

redakcja Jerzy Axer, Justyna Olko Dawne elity. Słowo i gest OBTA i DiG 2005 ISBN 83-920180-9-5
Spotkania Dawnych Kultur

red. Jerzy Axer i Justyna Olko Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku OBTA i DiG 2007 ISBN 978-83-923482-4-5
Spotkania Dawnych Kultur

redakcja Justyna Olko, Patrycja Prządka-Giersz Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach OBTA i DiG 2007 ISBN 978-83-923482-5-2

Przełożyła z języka nowogreckiego i opracowała Małgorzata Borowska. Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich. DiG i OBTA 1998 wyd. I ISBN 83-7181-066-0

redakcja Jerzy Axer, Zbignie Ososiński; opracowanie naukowe Małgorzata Borowska Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans (The Seeds of Dionysus. The Inspiration of Ancient Greece for Twetieth-Century Theatre and Drama in Eastern and Central Europe. Reconnaissance) OBTA, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno- Kulturowych oraz DiG 1997 Wyd. I ISBN 83-7181-057-1

redakcja Jerzy Axer, Waldemar Görler Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum antiken Theater und zu seinem Nachleben DiG 1997 Wyd. I ISBN 83-7181-006-7

Juliusz Bardach

Statuty litewskie a prawo rzymskie OBTA 1999 Wyd. I ISBN 83-912525-0-7

Marian Plezia

Z dziejów filologii klasycznej w Polsce Polskie Towarzystwo Filologiczne 1993 ISBN 83-901652-1-X

opracowanie Antonio Fontán, Jerzy Axer Españoles y polacos en la Corte de Carlos V. Cartas del embajador Juan Dantisco Alianza Editorial, Madryt 1994 Wyd. I ISBN 84-206-2791-7

Małgorzata Borowska

Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego OBTA i Wiedza Powszechna 1996 Wyd. I ISBN 83-214-1106-1

Małgorzata Borowska

Barbajorgos. Książka do nauki języka nowogreckiego. (książka + 2 kasety audio) OBTA i Wiedza Powszechna 2000 Wyd. I ISBN 83-214-1167-3

Marian Plezia opracowanie Barbara Brzuska Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona. Studia i szkice OBTA i Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności 2000 Wyd. I ISBN 83-86956-80-1

redakcja Jerzy Axer, Jerzy Mańkowski Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku Aletheia i Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego 1992 Wyd. I ISBN 83-900393-3-8

redakcja Andrzej Z. Makowiecki Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej OBTA 2000 Wyd. I ISBN 82-912525-2-3

redakcja Anna Skolimowska En torno a Dantisco OBTA i Instituto Cervantes de Varsovia 2001 Wyd. I ISBN 83-911038-2-X

opracowanie Josyp Dzendzeliwski, redakcja naukowa Janusz Rieger Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX w. Wydawnictwo Naukowe „Semper" 1997 ISBN 83-86951-37-0

opracowanie Elżbieta Budzińska Pour Sa Majesté le Roi ... Rysunki "z antyku" w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Katalog Katalog wystawy OBTA i Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 1993 Wyd. I

Opracował Jerzy Axer Bo królom był równy... Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku OBTA i Ośrodek Myśli Politycznej 2002 ISBN 83-912525-1-5

redakcja, wstęp i noty Małgorzata Borowska Oktawia. Dramat z czasów Nerona OBTA i Unia Wydawnicza VERUM 2001 ISBN 83-85921-85-0

redakcja Hanna Osiecka-Samsonowicz, Agnieszka Rabińska Polonia1795 - Venezia 1797 Morte ed eredita di due repubbliche OBTA i Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 2002 ISBN 83-85938-70-2

redakcja Jerzy Axer, Maria Bokszczanin Z Rzymu do Rzymu OBTA i Unia Wydawnicza VERUM 2002

ISBN 83-85921-37-0

koncepcja i redakcja naukowa Jerzy Axer Łacina jako język elit OBTA i DiG 2004 ISBN 83-920180-1-X

redakcja Arkadiusz Sołtysiak, Justyna Olko Zamach stanu w dawnych społecznościach OBTA 2004

wyd. I

ISBN 83-920180-3-6

redakcja Małgorzata Borowska Arcydzieła literatury nowogreckiej, tom I - III OBTA i DiG 2004

ISBN 83-7181-342-2

redakcja Małgorzata Borowska Arcydzieła literatury nowogreckiej tom IV - V

OBTA i DiG

2006

ISBN 83-7181-342-2

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part I, volume 1

opracowanie Anna Skolimowska Ioannes Dantiscus´ Latin Letters, 1957 OBTA i Polska Akademia Umiejętności 2004

ISBN 83-88857-81-9

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part II, volume 1 opracowanie Marek A. Janicki, Tomasz Ososiński Ioannes Dantiscus` Correspondence with Sigmund von Herberstein OBTA i Polska Akademia Umiejętności 2008 ISBN 978-83-60183-91-5
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part IV, volume 1

opracowanie Tomasz Ososiński Inventory of Ioannes Dantiscus´ German lenguage Correspondence, A.1500-1548 OBTA i Polska Akademia Umiejętności 2007

ISBN 978-83-60183-58-8

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part V, volume 1

redakcja Anna Skolimowska Respublica Litteraria in Action. Letters – Speeches – Poems – Inscriptions OBTA i Polska Akademia Umiejętności 2007 ISBN 978-83-60183-68-7

Robert A. Sucharski

Aegaeo - Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej OBTA i DiG 2005

ISBN 83-7181-379-1

Justyna Olko

Turquoise Diadems and Staffs of Office. Elite Costume and Insignis of Power in Aztec and Early Colonial Mexico OBTA i Polish Society for Latin American Studies

2005

ISBN 83-923482-1-4

Joachim Lelewel

przygotował Jan Kieniewicz

Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku OBTA i DiG

2006

ISBN 83-923482-2-2

opracowanie Waldemar Bukowski, Tomasz Płóciennik, Anna Skolimowska Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437-1459 Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”

2006

ISBN 978-83-88385-86-5

redakcja Barbara Milewska-Waźbińska, Juliusz Domański Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

2006

ISBN 83-904104-3-5

redakcja Jan Kieniewicz Autonomia uniwersytetu. Jej przyjaciele i wrogowie Fundacja Instytut „Artes Liberales”

2007

ISBN 83-920349-6-1

Andrzej Borowski Iter Polono-Belgo-Ollandicum. Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and The Netherlands in the 16th and 17th Centuries Księgarnia Akademicka

2007

ISBN 978-83-7188-951-6

koncepcja i redakcja naukowaTadeusz Bujnicki, Jerzy Axer Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa - Kiejdany - Łuck - Zbaraż - Beresteczko OBTA i DiG

2007

ISBN 83-9234-823-0

Jan Kieniewicz Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja IBI AL i DiG 2008 ISBN 978-83-7181-522-5
Katarzyna Marciniak Pro Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci. IBI AL 2008 ISBN 978-83-923482-7-6
Зоя Морохоева ДИАЛОГ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ПЕРСПЕКТИВА ЕВРО-АЗИИ Издательство «Таксон» 2013 ISBN 978-966-7128-86-9
Зоя Морохоева ПОГРАНИЧЬЕ КУЛЬТУР – КУЛЬТУРЫ ПОГРАНИЧЬЯ. Wydział AL 2012 ISBN: 978-83-63636-7-4
Зоя Морохоева ПОГРАНИЧЬЯ ЕВРО-АЗИИ Wydział AL 2013 ISBN: 978-83-63636-14-2