Zarząd Samorządu Studentów
Wydziału Artes Liberales


E-mail: samorzad@al.uw.edu.pl
Facebook: https://www.facebook.com/zss.waluw/


W skład Zarządu Samorządu Studentów Wydziału „Artes Liberales” wchodzą: