Prof. dr hab. Cezary Wodziński


Cezary Wodziński (1959–2016): profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz na Wydziale „Artes Liberales” UW.

1979–1985: studia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (publikacje w czasopismach filozoficznych). 1985: praca magisterska.  Od 1986: praca w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Katedrze Filozofii Współczesnej, kierowanej przez prof. B. Skargę, następnie przez prof. S. Borzyma (od 1996 – samodzielna pracownia badawcza). 1989: praca doktorska: Wiedza i zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa (promotor: prof. B. Skarga; recenzenci: prof. R. Łużny, prof. K. Pomian). 1994: praca habilitacyjna: Heidegger i problem zła (recenzenci: prof. K. Michalski, prof. B. Skarga, ks. prof. J. Tischner) – nagroda im. T. Kotarbińskiego; nagroda Prezesa Rady Ministrów). 1999: tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk humanistycznych (recenzenci dorobku naukowego: prof. B. Skarga, prof. K. Pomian, prof. J. Tischner). Od 1999: profesor zwyczajny w IFiS PAN. 2001–2011: profesor zwyczajny w Instytucie Kultury UJ. Od 2011: profesor zwyczajny w Kolegium Artes Liberales UW oraz Przewodniczący Rady Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

1986–1990: redaktor naczelny pisma filozoficznego „Aletheia” i „Biblioteki Aletheia”.  1988 – 1990: stypendysta GFPS w Monachium, Fryburgu, Heidelbergu. 1991: Junior Visiting Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. 1992: stypendium Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu. 1993: stypendium DAAD w Monachium i Fryburgu. 1993-1994: Visiting Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. 1999: Visiting Fellow w IWM we Wiedniu (Bosch-Stiftung). 1998–2001: subsydium dla uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wykłady m.in. w Kolonii, Monachium, Fryburgu, Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Moskwie, Chicago, Sztokholmie.

Autor wielu rozpraw, artykułów, esejów oraz książek – m.in.:

 • Esseje (2013);
 • Trans (Paris 2013); Heidegger and the Problem of Evil, Frankfurt am Main 2013);
 • Saint Idiot (Paris 2011);
 • Kapłana Błaznem 2010 (II wyd. rozszerzone 2012);
 • Kairos. Konferencja w Todtnaubergu. Heidegger – Celan (2009);
 • Sv. Idiotas. Apofatines antropologijos projektas (Vilnius 2008);
 • Logo nieśmiertelności. Platona przypisy do Sokratesa (2008);
 • Między anegdotą a doświadczeniem (2007);
 • Nic po ironii. Eseje czwarte (2006);
 • Trans, Dostojewski, Rosja, czyli o filozofowaniu siekierą (2005);
 • Swietijat idiot. Projekt za apofaticzna antropołogija (Sofija 2004);
 • Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej, (2000);
 • Pan Sokrates. Eseje trzecie (2000);
 • Światłocienie zła (1998);
 • Wielkie Wędrowanie (1998);
 • Hermes i Eros. Eseje drugie (1997);
 • Heidegger i problem zła, Warszawa 1994 (II wyd. 2007) ;
 • Filozofia jako sztuka myślenia (1993, II wyd. rozszerzone 2000);
 • I cóż po filozofie... Eseje filozoficzne (1992);
 • Wiedza i zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa (1991).