— W dniu 11 stycznia br. biblioteka w siedzibie Wydziału przy ul. Nowy Świat 69 nieczynna.

— Kalendarz Wydziału „Artes Liberales”
By być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, które odbywają się na Wydziale, zachęcamy do subskrypcji wydziałowego kalendarza Google.

— Informator o studiach na Wydziale „Artes Liberales” UW
Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem o studiach na naszym Wydziale. W nim znajdują się już informacje o nowym kierunku studiów – antropozoologii, który rusza do przyszłego roku akademickiego. 

27 kwietnia 2017 r. — Spotkanie z Umysłem
Studenckie koło naukowo-artystyczne INTROIT działające na naszym Wydziale zaprasza na Spotkanie z Umysłem. Gościem będzie Roshi Reiko / Maria Moneta Malewska – mistrzyni zen i psychoterapeutka. Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia o godz. 19.00 w siedzibie Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72, sala konferencyjna). Więcej informacji na plakacie oraz na stronie wydarzenia na Facebooku

25 kwietnia 2017 r. — Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji?
Pracownia Studiów Helleńskich oraz Zarząd Samorządu Studentów naszego Wydziału zaprasza na spotkanie z dziennikarzem i reportażystą Dionisiosem Sturisem, autorem m.in niedawno wydanej książki pt. Nowe życie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia o godz. 18.15 w sali konferencyjnej w siedzibie Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72).

22 kwietnia 2017 r. — Dzień Otwarty UW
Zapraszamy na Dzień Otwarty UW, który odbędzie się na Kampusie Głównym 22 kwietnia 2017 r. Na naszym stoisku nr 38 będzie można porozmawiać z wykładowcami i studentami oraz poznać zasady rekrutacji na studia na naszym Wydziale. Więcej informacji.

13 i 31 marca 2017 r. — Wykłady z cyklu „Poza interfejsem: informatyka i humanistyka”
Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wykłady z cyklu „Poza interfejsem: informatyka i humanistyka”. Pierwszy, pt. „Conditional arts”: praktyki autonomiczne, praktyki zespołowe odbędzię 13 marca, a drugi, Nie-ludzki podmiot w świetle badań filozoficznych i neuronaukowych – 31 marca. Szczegóły wydarzeń na stronie LaCH UW i ich profilu na Facebooku27 marca 2017 r. — Seminarium Komisji Bałkańskie Śródziemnomorze i Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE)
Komisja Bałkańskie Śródziemnomorze oraz Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE) zapraszają na otwarte seminarium, na którym doktorantka naszego Wydziału, Pani Marzeny Maciulewicz, wygłosi odczyt zatytułowany Kosowska Mitrowica – miasto podzielone? Próba opisu. Seminarium odbędzie się 27 marca, o godz. 12.00, w sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69. 25 marca 2017 r. — Wykład: ,,Man is but a worm”. Darwin, his legacies, and what evolution means today
Prof. Betty Vasiliki Smocovitis (University of Florida), goszcząca na naszym Wydziale dzięki Fundacji Kościuszkowskiej, wygłosi 25 marca, godz. 11 (Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72) wykład pt. ,,Man is but a worm”. Darwin, his legacies, and what evolution means today. Plakat. Zapraszamy!

24 marca 2017 r. — Seminarium: „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód...”
Zespół Filhelleński i Pracownia Romantyczna Wydziału „Artes Liberales” UW zapraszają na kolejne seminarium zespołu realizującego projekt badawczy „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku” (grant NCN). Seminarium odbędzie się 24 marca 2017 r., w godz. 11.00–15.00, w siedzibie Wydziału w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69), w sali konferencyjnej. Program seminarium.

20–21 marca 2017 r. — Konferencja: Humanizm między Wschodem i Zachodem

Pracownia i Seminarium Doktoranckie „Humanizm. Hermeneutyka wartości” zaprasza na konferencję naukową  „Humanizm między Wschodem i Zachodem”.  Konferencja odbędzie się w siedzibie Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna, poziom -1). Program konferencji.
15 marca 2017 r. — Spotkanie z projektem Our Mythical Childhood...
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną zaprasza na spotkanie z projektem Our Mythical Childhood... z okazji Tygodnia ERC. Po prezentacji projektu odbędzię się sesja gier inspirowanych kulturą antyczną. Szczegóły w na plakacie i w programie spotkania.

10–11 marca 2017 r. — Hackathon łamiący bariery: 10–11 marca 2017 r.
Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW zapraszają na Hackathon łamiący bariery. Szczegóły na stronie: http://hackathon.lach.edu.pl

— Biblioteka nieczynna
W dniu 6 kwietnia biblioteka w siedzibie Wydziału (Pałac Zamoyskich, ul. Nowy Świat 69) nieczynna.

27 lutego 2016 r. — Wykład prof. Jörga Schulte pt. “The Workshop of Slavic Poets”
Zapraszamy na wykład prof. Jörga Schulte pt. “The Workshop of Slavic Poets”.  Prof. Schulte jest dyrektorem Instytutu Slawistyki na Uniwersytecie w Kolonii i od wielu lat współpracuje z naszym Wydziałem. Wykład w języku angielskim odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego, w godz. 18.30–20.00 w siedzibie Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna, poziom -1).

23 lutego 2017 r. — Warszawskie Czwartki Staropolskie
Microsoft Word - W_Czw_Stp_20170223.doc

Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” na Wydziale „Artes Liberales” UW oraz Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej na Wydziale „Artes Liberales” UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich. Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2017 r., o godz. 17.00 w siedzibie  Wydziału „Artes Liberales” przy ulicy Nowy Świat 69 w sali konferencyjnej. Podczas spotkania referat pt. „Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego” – podsumowanie i perspektywa nowych badań wygłosi dr hab. Estera Lasocińska. Szczegóły spotkania w zaproszeniu.


4 stycznia 2017 r. — W dniu 4 stycznia biblioteka nieczynna.

— Erasmus +: rekrutacja na wyjazdy na studia częściowe w roku akademickim 2017/2018

3 lutego 2017 r. — Dyskusyjno-warsztatowe spotkanie dydaktyczne
Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia przy Wydziale „Artes Liberales” UW serdecznie zaprasza na dyskusyjno-warsztatowe spotkanie dydaktyczne: 3 lutego 2017 r., godz. 10.00–15.45, Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72). Program spotkania

27 stycznia 2017 r. — Seminarium: „Time Flow and Human Mind”
Zapraszamy na otwarte seminarium pt. Time Flow and Human Mind, które odbędzie się 27 stycznia 2017 r. w godz. 10–12 w Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72) w sali konferencyjnej. Więcej informacji w programie spotkania. 

27 stycznia 2017 r. — Seminarium: „East Central Europe Between Nationalism and Integration”
Zapraszamy na otwarte seminarium pt. East Central Europe Between Nationalism and Integration, które odbędzie się 27 stycznia 2017 r. w godz. 12.30–14.30 w Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72) w sali konferencyjnej. Więcej informacji w programie spotkania. 

28 stycznia 2017 r. — Seminarium: „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód...”
Zespół Filhelleński i Pracownia Romantyczna Wydziału „Artes Liberales” UW zapraszają na kolejne seminarium zespołu realizującego projekt badawczy „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku” (grant NCN). Seminarium odbędzie się 28 stycznia 2017 r., w godz. 11.00–15.30, w siedzibie Wydziału w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69), w sali konferencyjnej. Program spotkania.

23 stycznia 2017 r. — Książka: „Dowcip trwający dwa i pół roku...”
Nakładem Wydawnictwa DiG ukazała się książka dr Katarzyny Taczyńskiej pt. „Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku”. Więcej informacji.

23 stycznia 2017 r. — Debata: Rosja i Bałkany. Związki realne i wyobrażone
Przedmiotem dyskusji będą stosunki polityczne i kulturalne narodów bałkańskich i Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych wyobrażeń i potocznych mitów. Debata poświęcona będzie również kwestii swoistej asymetrii wzajemnych oczekiwań i sympatii, a także miejscu, zajmowanemu przez  wątki bałkańskie w ideologii politycznej Rosji (od epoki Romanowów do chwili obecnej), w tym - projektom odbudowy Cesarstwa Bizantyńskiego i panslawizmowi, a także bałkańskim aspiracjom ZSRR i Federacji Rosyjskiej. Pretekstem do proponowanej dyskusji jawi się niedawna publikacja WAL UW i Wydawnictwa DiG: The Image of Russia in the Balkans. Red. Jolanta Sujecka, Warszawa 2016 (=Colloquia Balkanica vol. 4). W debacie wezmą udział: Ilona Czamańska, Jan Kieniewicz, Jędrzej Paszkiewicz, Hieronim Grala.
23 stycznia 2017 r., godz. 17.00, Wydział „Artes Liberales” (ul. Dobra 72), sala konferencyjna. Plakat.

16 stycznia 2017 r. — Książka: „Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny”
Ukazał się kolejny, czwarty już, tom serii „Sienkiewicz–nowe odczytania”. Najnowszy zatytułowany „Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny” to kolejna monografia zbiorowa w ramach grantu „Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania”. 

Sienkiewicz okazuje się wciąż pisarzem wzbudzającym namiętne spory, dyskusje, emocje, a dzisiejszej sfery słowa publicznego nie sposób sobie wyobrazić bez cytatów i odniesień do twórczości pisarza oraz bez pamięci o kolejnych, historycznych warstwach sporów o Sienkiewicza, jego kulcie i anatemie. (z okładki książki)

16 stycznia 2017 r. — Stanowisko Dziekana Wydziału w związku z artykułem Dr. hab. Piotra Nowaka

Szanowni Państwo,

W związku z artykułem Dr. hab. Piotra Nowaka, prof. UwB, pt. Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe, chciałbym stwierdzić, że wyrażone w nim poglądy i język nie mają nic wspólnego z poglądami i językiem, właściwymi Wydziałowi „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, który to Wydział w swojej działalności akademickiej nie uznaje języka dyskryminacji, a wszystkim swoim studentom i doktorantom stara się zapewnić jak najlepsze warunki nauki i pracy naukowej.

Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW
Dziekan Wydziału „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego


16 stycznia 2017 r. — Stanowisko Dyrektora Kolegium Artes Liberales w związku z artykułem Dr. hab. Piotra Nowaka
Z wielką przykrością zapoznałem się z tekstem publicystycznym prof. Piotra Nowaka pt. Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe, który ukazał się w „Rzeczpospolitej”. Ta wypowiedź pozostaje w rażącej niezgodzie z ideami i celami, jakie przyświecały i przyświecają budowaniu środowiska Wydziału „Artes Liberales” i organizowaniu programu studiów artes liberales w naszym Kolegium.
Środowisko, które tworzymy, wsparte jest na wartościach i relacjach, których opublikowany tekst jest zaprzeczeniem.

Prof. dr hab. Jerzy Axer
Dyrektor Kolegium Artes Liberales
Dziekan Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2012–2016


9 stycznia 2017 r. — Książka: „La scienza nella letteratura italiana”
Nakładem włoskiego wydawnictwa Aracne ukazała się książka pt. „La scienza nella letteratura italiana” pod redakcją dr. Stefano Redaellego. Więcej informacji na stronie wydawnictwa.

19–20 grudnia 2016 r. — Warsztaty prof. Petera K. Austina w Kolegium Artes Liberales
W dniach 19–20 grudnia 2016 r. w Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72) odbędą się warsztaty pt. „Praktyka humanistyki zaangażowanej. Dokumentacja i rewitalizacja językowa realizowana w oparciu o wiedzę, struktury i sprawczość społeczności lokalnych” dotyczące zagadnień dokumentacji językowej w procesie rewitalizacji oraz modeli i zasad współpracy ze społecznościami lokalnymi w programach rewitalizacji językowo-kulturowej. Warsztaty zorganizowane w ramach projektu Engaged Humanities poprowadzi prof. Peter K. Austin (School of Oriental and African Studies, Londyn). Szczegóły

13 grudnia 2016 r. — Dyrektor Kolegium Artes Liberales na Promocji Lekarzy I WL WUM
13 grudnia 2016 r. Prof. Jerzy Axer – Dyrektor Kolegium – uczestniczył w uroczystości Promocji Lekarzy I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej informacji

— Godziny dziekańskie

Prodziekan Wydziału „Artes Liberales” ogłasza w dniu 22 grudnia od godz. 15.00 godziny dziekańskie.
16 grudnia 2016 r. — Studenckie spotkanie wigilijne
Zarząd Samorządu Studentów Wydziału „Artes Liberales” zaprasza na studenckie spotkanie wigilijne, które odbędzie się 16 grudnia br., o godz. 18.30 w siedzibie Kolegium Artes Liberales. Zaproszenie.

13 grudnia 2016 r. — Dyrektor Kolegium Artes Liberales na Promocji Lekarzy I WL WUM
13 grudnia 2016 r. Prof. Jerzy Axer – Dyrektor Kolegium – uczestniczył w uroczystości Promocji Lekarzy I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej informacji

13 grudnia 2016 r. — Dyrektor Kolegium Artes Liberales na uroczystości wręczenia dyplomów WUM
13 grudnia 2016 r. Dyrektor Kolegium Artes Liberales – Prof. Jerzy Axer – wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej informacji

— W dniach 8–9 grudnia 2016 r. biblioteka nieczynna.

8 grudnia 2016 r. — 25. urodziny Obty
Uroczystość urodzinowa Obty odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godz. 11.30 w siedzibie Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72), w sali konferencyjnej (poziom -1). Szczegółowy program w zaproszeniu. Pierwszy panel zostanie poświęcony kulturze antycznej w kontekście dzieciństwa. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzeniem Prof. Jana Kieniewicza – moderatora panelu.

3 grudnia 2016 r. — Seminarium: „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód...”
Zespół Filhelleński i Pracownia Romantyczna Wydziału „Artes Liberales” UW zapraszają na kolejne seminarium zespołu realizującego projekt badawczy „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku” (grant NCN). Seminarium odbędzie się 3 grudnia 2016 r. (sobota), w godz. 10.00–13.30, w siedzibie Wydziału w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69), w sali konferencyjnej. Program spotkania.

3 grudnia 2016 r. — Dyskusja: „Czym śpiewak dla ludzi?” Mickiewicz i wiek XXI
Zapraszamy na dyskusję pt. „Czym śpiewak dla ludzi?” Mickiewicz i wiek XXI. W spotkaniu wezmą udział: Zbigniew Majchrowski, Tomasz Plata, Krzysztof Rutkowski, Małgorzata Dziewulska oraz aktorzy Teatru Narodowego. 3 grudnia 2016, godz. 15.00, scena Studio (ul. Wierzbowa 3), wstęp: 1zł. Szczegóły w załączniku.

1 grudnia 2016 r. — Wykład prof. Ołeksija Połunina: „How many representations of time flow human mind develops?”
Zapraszamy na wykład prof. Ołeksija Połunina (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii) pt. „How many representations of time flow human mind develops?”. Wykład odbędzie się 1 grudnia 2016 r. o godz. 18.30–20.00 w siedzibie Kolegium Artes Liberales (sala konferencyjna, poziom –1). Wykład ten jest powtórzeniem na życzenie studentów wykładu, który odbył się w Kolegium 10 listopada 2016 r. 

— Rekrutacja do projektu „Our Mythical Childhood...”
Trwa rekrutacja do projektu „Our Mythical Childhood...” kierowanego przez prof. Katarzynę Marciniak, w ramach ERC Consolidator Grant. Więcej informacji: www.al.uw.edu.pl/pl-1034

29 listopada 2016 r. — Dr Thurston Cleveland Hicks: „It`s a matter of taste: Chimpanzee cultural realms in Congo”
Dr Thurston Cleveland Hicks uczestniczył w projekcie TEDxUniversityofWarsaw. W swoim wystąpieniu „It`s a matter of taste: Chimpanzee cultural realms in Congo” mierzy się z dominującym przekonaniem o ludzkiej wyjątkowości, prezentując upodobania kulinarne naszych genetycznych kuzynów, szympansów. Wystąpienie można obejrzeć na portalu YouTube.

16 października 2016 r. — Prof. Jan Kieniewicz: „Dziedzictwo natury w procesie kształtowania tożsamości narodowej”
16 października 2016 r. prof. Jan Kieniewicz wystąpił w programie „Dziedzictwo 966” z wykładem pt. „Dziedzictwo natury w procesie kształtowania tożsamości narodowej”. Wykładu można wysłuchać na portalu YouTube.

15 listopada 2016 r. — Książka prof. Katarzyny Marciniak wśród nominowanych w konkursie Polskiej Sekcji IBBY
Polska Sekcja IBBY ogłosiła nominacje w konkursie Książka Roku 2016. Wśród nich jest książka prof. Katarzyny Marciniak „Alfabet wśród zwierząt”. Więcej informacji

— Semestr letni 2016/2017 na Uniwersytecie w Kolonii
Studentów studiów II stopnia zachęcamy do aplikowania o wyjazd w ramach programu Erasmus na semestr letni 2016/2017 na Uniwersytet w Kolonii (Wydział Humanistyczny). Więcej informacji.22 listopada 2016 r. — Koncert The Yiddish Folksong Project w Kolegium Artes Liberales [ODWOŁANY]

Z POWODU CHOROBY ŚPIEWACZKI KONCERT ZOSTAŁ ODWOŁANY

Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na koncert pieśni żydowskich w wykonaniu zespołu The Yiddish Folksong Project (sopran: Juliana Yaffe, fortepian: John Yaffe, skrzypce: Adam Summerheys). Wprowadzenie: Bella Szwarcman-Czarnota. Koncert odbędzie się we wtorek, 22 listopada 2016 r., o godz. 16.00, w siedzibie Kolegium Artes Liberales przy ulicy Dobrej 72, w sali konferencyjnej (poziom -1). Zaproszenie i informacje dodatkowe.


16 listopada 2016 r. — „Our Mythical Childhood... ”
Ukazał się tom „Our Mythical Childhood... The Classics and Literature for Children and Young Adults” pod redeakcją prof. Katarzyny Marciniak. Tom przedstawia wyniki międzynarodowego projektu zrealizowanego na naszym Wydziale w ramach Loeb Classical Library Foundation Grant ze wsparciem Fundacji „Instytut Artes Liberales”. Więcej informacji na stronie wydawcy.


22–23 listopada 2016 r. — „Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy”
Studentów Wydziału zachęcamy do udziału w „Uniwersyteckich Spotkaniach z Rynkiem Pracy”. W ramach spotkań zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty/szkolenia dla Studentów i Absolwentów oraz sesje rekrutacyjne. Więcej informacji.

18–19 listopada 2016 r. — Konferencja: „Europe and America: Multiple Faces of Contact”
Pracownia „Spotkania Starego i Nowego Świata” zaprasza na konferencję „Europe and America: Multiple Faces of Contact”, organizowaną w ramach projektu „Europe and America in Contact”, finansowanego przez European Research Council. 
Konferencja odbędzie się w dniach 18 i 19 listopada 2016 r. w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobra 72 (sala 9a). Program konferencji

18–19 listopada 2016 r. — Konferencja „Europe and America: Multiple Faces of Contact”

17 listopada 2016 r. — Doktorat honoris causa KUL dla Prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej
zaP_DHC_2016.indd

Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na uroczystość nadania tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Prof. Alinie Nowickiej-Jeżowej.

Uroczystość odbędzie się 17 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego KUL (Lublin, Al. Racławickie 14). Zaproszenie na uroczystość.

Dnia 18 listopada 2016 r. w Dworku Staropolskim KUL odbędzie się sympozjum pt. „Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...” dedykowane prof. Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji wręczenia Jej doktoratu honoris causa. Program sympozjum.

17–18 listopada 2016 r. — Konferencja: „Medycyna w filmie i teatrze”

Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego zapraszają na konferencję naukową pt. „Medycyna w filmie i teatrze”, która odbędzie się w dniach 17–18 listopada 2016 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej informacji


10 listopada 2016 r. — Wykład prof. Ołeksija Połunina: „How many representations of time flow human mind develops?”

Laboratorium Techno-humanistyki na Wydziale „Artes Liberales” UW zaprasza na wykład prof. Ołeksija Połunina (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii) pt. „How many representations of time flow human mind develops?”. Wykład odbędzie się 10 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Kolegium Artes Liberales (sala konferencyjna, poziom –1). Zaproszenie na wykład.


7–9 listopada 2016 r. — Konferencja: „The Balkan Jews & the Minority Issue in South-Eastern Europe”
Wydział „Artes Liberales” oraz Polska Komisja Kultury i Historii Bałkanów zapraszają na konferencję „The Balkan Jews & the Minority Issue in South-Eastern Europe”, która odbędzie się w dniach 7–9 listopada 2016 r. w siedzibie Kolegium Artes Liberales. Więcej informacji.

7 listopada — Spotkanie z okazji 110. rocznicy urodzin Dmitrija Lichaczowa
7 listopada o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego UW odbędzie się spotkanie z okazji 110. rocznicy urodzin Dmitrija Lichaczowa. W spotkaniu wezmą udział: prof. Vera Tolz, prof. Aleksandr Kobak, prof. Jerzy Axer, prof. Andrzej de Lazari od dr Hieronim Grala. Zaproszenie.

28 października 2016 r. — Wykład i dyskusja z Siergiejem Parchomienką

Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales i seminarium doktoranckie „Searching for Identity” zapraszają na wykład i dyskusję z Siergiejem Parchomienką pt. „Ostatni adres: Jak obywatelski projekt stał się obywatelskim ruchem”.  Spotkanie odbędzie się 28 października 2016 r., godz. 18.00–20.00 w siedzibie Kolegium Artes Liberales (sala konferencyjna). Więcej informacji


26 października 2016 r. — Warsztat: „Rdzenna metodyka nauczania języka mniejszościowego na przykładzie nahuatl”
Pracownia „Spotkania Starego i Nowego Świata” zaprasza na warsztat Eduardo de la Cruz (IDIEZ) pt. „Rdzenna metodyka nauczania języka mniejszościowego na przykładzie nahuatl / Indigenous teaching methodology of a minority language: the case of Nahuatl”. Warsztat poprowadzony w języku hiszpańskim obędzie się w ramach realizacji projektu „Engaged humanities”: 26 października 2016 r., godz. 12.00–13.30, Kolegium Artes Liberales, sala nr 9a. 

26 października 2016 r. — Warsztat: „Rdzenna metodyka nauczania języka mniejszościowego na przykładzie nahuatl”
Pracownia ,,Spotkania Starego i Nowego Świata" zaprasza na warsztat Eduardo de la Cruz (IDIEZ),  „Rdzenna metodyka nauczania języka mniejszościowego na przykładzie nahuatl / Indigenous teaching methodology of a minority language: the case of Nahuatl”. Warsztat w języku hiszpańskim odbędzie się 26 października 2016 r., godz. 12.00–13.30 w siedzibie Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72) w sali nr 9a.

26 października 2016 r. — Spotkanie z greckim zespołem tanecznym Αινιανές
Pracownia Studiów Helleńskich zaprasza na spotkanie z greckim zespołem tanecznym Αινιανές z greckiej miejscowości Ipati. Zespół opowie o tradycjach swojego regionu oraz zademonstruje niektóre z tańców. 
Spotkanie odbędzie się 26 października, o godz. 11.30–13.00, w siedzibie Kolegium Artes Liberales, w sali konferencyjnej (poziom -1).

14 października 2016 r. — Rozmowa z prof. Marią Poprzęcką
Rozmowa Dariusza Bartoszewicza z prof. Marią Poprzęcką m.in. o Uniwersytecie, o jego jubileuszu oraz o idei studiów na naszym Wydziale. goo.gl/4uzZ78

18 października 2016 r. — „Początki narodu polskiego…?” – wykład prof. Henryka Samsonowicza
W ramach cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie” prof. Henryk Samsonowicz wygłosi wykład pt. „Początki narodu polskiego…?”. Wykład odbędzie się 18 października 2016 r. o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Zaproszenie na wykład.

17 października 2016 r. — „Antipodean Antiquities: The Classical Tradition in Children’s Literature from Australia and New Zealand” – wykład dr Elizabeth Hale z University of New England (Australia)
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) na Wydziale „Artes Liberales” UW zaprasza na wykład poświecony recepcji antyku w Australii i Nowej Zelandii. Dr Hale jest członkinią zespołu realizującego projekt „Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges” w ramach ERC Consolidator Grant pod kierunkiem prof. Katarzyny Marciniak. Szczegóły w załączniku.

15 października 2016 r. — „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód...” – seminarium
Zespół Filhelleński oraz Pracownia Romantyczna Wydziału „Artes Liberales” UW zapraszają na kolejne seminarium poświęcone odnalezionemu albumowi podróżnemu Juliusza Słowackiego. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 15 października, w godz. 11.00–14.00, w sali konferencyjnej (poziom -1) w siedzibie Kolegium Artes Liberales. Program spotkania.

14 października 2016 r. — „Sparta w kulturze polskiej” – prezentacja publikacji
Zespół Filhelleński oraz Pracownia Romantyczna Wydziału „Artes Liberales” UW zapraszają na spotkanie poświęcone publikacji pt. „Sparta w kulturze polskiej”. Spotkanie odbędzie się 14 października o godz. 16.00  w sali konferencyjnej (poziom -1) w siedzibie Kolegium Artes Liberales. Program spotkania.

7–11 października 2016 r. — Konferencja: „Reviving Visions: Artists and Scholars that connected East and West”
W dniach 7–11 października 2016 r. na Uniwersytecie w Kolonii odbędzie się konferencja naukowa pt. „Reviving Visions: Artists and Scholars that connected East and West”, w której udział biorą wykładowcy i studenci naszego Wydziału. Program konferencji.

29 września 2016 r. — Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Dziekan i Rada Wydziału „Artes Liberales”  Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017, która odbędzie się 29 września o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72. Program Inauguracji roku akademickiego oraz dni adaptacyjnych.

28 września 2016 r. — Sienkiewicz w ramach Festiwalu Nauki 2016.
W ramach trwającego Festiwalu Nauki 2016 prof. Tadeusz Bujnicki wygłosi wykład pt. „Trylogia – bohaterowie z historią w tle”. Wykład odbędzie się 28 września 2016 r., o godz. 15.00, w sali nr 256 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Sierpień 2016 r. — Raport końcowy z realizacji projektu systemowego
Opublikowano w Internecie raport końcowy z realizacji projektu systemowego „Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce”. Projekt był realizowany przez Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW w partnerstwie z Wydziałem „Artes Liberales” w latach 2011–2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
Zapraszamy do lektury raportu.

18–28 września 2016 r. — Engaged Humanities in Europe
W ramach projektu „Engaged Humanities in Europe” organizowana jest szkoła terenowa z udziałem gości z uczelni partnerskich projektu. Przewidziane są w tym czasie warsztaty, badanie terenowe, wydarzenia kulturalne oraz debata z udzialem Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji

— Grant for a research stay at the “Artes Liberales Institute” Foundation and the Faculty of “Artes Liberales”

Research stay is offered within the Open Society Foundations Global Dialogues project. The purpose of the FIAL project is to support the development of the milieu of academics and researchers (coming from Belarus, Moldova, Russia, and Ukraine) active in the field of humanities and social sciences with special attention paid to the liberal arts education, as well as those who work interdisciplinarily between arts and sciences. More informations.


22–24 czerwca 2016 r. — Facing the Challenge of Identification: New Approaches to Buryat Identities and Their Cross-Border Dynamics
W dniach 22–24 czerwca 2016 r. odbędą się coroczne warsztaty Programu Searching for Identity Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” UW będące zarazem sesją naukową MSH. Więcej informacji.

20 czerwca 2016 — prof. dr hab. Cezary Wodziński
Wydział "Artes Liberales" żegna zmarłego 12 czerwca br. prof. dr hab. Cezarego Wodzińskiego wybitnego filozofa i eseistę. Uroczystości pogrzebowe odbęda się w poniedziałek 20 czerwca o godz. 11.50 w Kosciele Murowanym na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

12–14 czerwca 2016 r. — RETHINKING THE REPUBLIC OF LETTERS
12–14 czerwca 2016 r. w ramach projektu Reassembling the Republic of Letters, 1500–1800 (COST ACTION IS 1310) odbędzie się konferencja pt. "RETHINKING THE REPUBLIC OF LETTERS". Zachęcamy do udziału zwłaszcza tych, którym bliska jest tematyka kontaktów intelektualnych w epoce wczesnonowożytnej oraz tzw. "digital humanities". Program.

9 czerwca 2016 — Festiwal Projektów Zespołowych
Uprzejmie zapraszamy na Festiwal Projektów Zespołowych studentów pierwszego roku Kolegium Artes Liberales, Festiwal odbędzie się w czwartek 9 czerwca, pomiędzy godziną 12.00 a 15.00 w siedzibie Kolegium na ul. Dobrej 72. W programie projekcje filmów dokumentalnych, prezentacje badań socjologicznych, dzieł artystycznych i (nawet) kulinarnych. Więcej informacji.

6-7 czerwca 2016 — Literature and Science
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Letteratura e scienza nella lingua e cultura italiana: da Dante ai nostri giorni”. Konferencja zorganizowana w ramach Grantu pt. “Literature and Science: dialogue, beyond the metaphors, between the two cultures in Italian contemporary literature”, kierowanego przez Dr. Stefana Redaelliego. Program konferencji.

6 czerwca 2016 — Seminarium
Profesor Maria Kalinowska serdecznie zaprasza członków Wydziału "Artes Liberales," doktorantów i studentów na kolejne seminarium poświęcone odnalezionemu w Moskwie albumowi podróżnemu Juliusza Słowackiego. Program seminarium.

30 maja 2016 — RENAISSANCE in TRANSLATION INTERNATIONAL CONFERENCE
30 May 2016, 9.30/16.00, Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology, Staszic Palace | Conference room 154, WARSAW.
More information.

23–24 maja 2016 — Teaching minority languages, methodology and curriculum development

Zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenie związane z programem Twinning ENGHUM, mianowicie dwa dni sesji warsztatowych zogniskowanych wokół tematów: Teaching minority languages, methodology and curriculum development. Practical applications, understanding societal and cultural challenges. Szczegółowy program.


12-15 maja 2016 — Na tropie mitologicznych stworzeń...
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Chasing Mythical Beasts... The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Childrens & Young Adults Culture as a Transformation Marker (Alexander von Humboldt Foundation Alumni Award for Innovative Networking Initiatives). Konferencja wpisuje się w obchody 25-lecia istnienia Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA), stworzonego przez Prof. Jerzego Axera w roku 1991. Program.

13 maja 2016 — Hiszpańskie odznaczenia państwowe dla pracowników naukowych Wydziału „Artes Liberales”
W dniu 13 maja 2016 r. w rezydencji J.E. Ambasadora Królestwa Hiszpanii w Warszawie Agustína Núñeza Martíneza miała miejsce uroczystość odznaczenia hiszpańskimi wysokimi odznaczeniami państwowymi pracowników naukowych Wydziału „Artes Liberales” dr. Cristiny González Caizán oraz dr. Jana Stanisława Ciechanowskiego. Więcej informacji.

10 maja 2016 — dotacja MNiSW na badania młodych naukowców i doktorantów

Komisja powołana przez dziekana prof. dr. hab. Jerzego Axera dokonała podziału dotacji przyznanej przez MNiSW Wydziałowi „Artes Liberales” na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Wykaz tematów badawczych zakwalifikowanych do finansowania wraz z przyznanymi kwotami.


10 maja 2016 — Znaczenie hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939) dla polskiej pamięci historycznej
Zapraszamy na panel dyskusyjny Znaczenie hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939) dla polskiej pamięci historycznej na podstawie książki Jana Stanisława Ciechanowskiego „Podwójna gra. Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939)”. Dyskusja odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Warszawie w sali konferencyjnej Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72. Więcej informacji.


13 kwietnia 2016 — Healing the body, saving the soul, miracles, healings and other wonders in Italian Renaissance
Wydział “Artes Liberales” UW oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium z cyklu “Men and Ideas in the Renaissance” które odbędzie się w dn. 13.IV.2016 (Środa) w IFiS PAN (s. 154 Pałacu Staszica) o godz. 15.30. Marco Faini (St Catharine’s college, University of Cambridge) wygłosi referat pt. Healing the body, saving the soul, miracles, healings and other wonders in Italian Renaissance. Organizatorzy: Danilo Facca, Valentina Lepri.

14-21 czerwca 2016 — Transdisciplinarity in Language Documentation and Revitalisation
W imieniu zespołu projektu Engaged Humanities in Europe zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenie związane z projektem - szkołę letnią w Londynie.
W załącznikach bliższe szczegóły i program.


15 marca 2016 — Rise and Fall of the Shtetl: Poles, Russians, and Jews in a Polish private town, 1770s-1914
Nowy profesor wizytujący na Wydziale "Artes Liberales", Yohanan Petrovsky-Shtern (Northwestern University, USA) wygłosi 15 marca wykład pt. "Rise and Fall of the Shtetl: Poles, Russians, and Jews in a Polish Private Town, 1770s-1914".
Więcej informacji

7-8 marca 2016 — Capacity-building in methodology and theory of transdisciplinary research on cultural and linguistic heritage
W dniach 7-8 marca 2016 r. odbędzie się pierwsza sesja warsztatowa w ramach projektu finansowanego ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage. Zainteresowani udziałem w warsztatach proszeni są o przesłanie zgłoszenia pod adres: enghum2016@gmail.comWięcej informacji

5 marca 2016 — Odnaleziona raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku
Zespół Filhelleński i Pracownia Romantyczna Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na kolejne seminarium zespołu realizującego projekt badawczy. Plakat seminarium

Luty 2016 — 1% dla prof. CEZAREGO WODZIŃSKIEGO
Profesor Cezary Wodziński od prawie czterech lat zmaga się z postępującą polineuropatią. Obecnie z powodu choroby porusza się już wyłącznie na wózku inwalidzkim, wymaga stałej opieki i kosztownej rehabilitacji. Tylko dzięki temu może kontynuować pracę naukową.
Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie dla Profesora. Szczegółowe informacje.

1 marca 2016 — Ars Interpretandi
W marcu w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dziekania 1 na Starym Mieście rozpoczyna się nowy cykl wykładów pt. "Ars Interpretandi". Prowadzą je wykładowcy i doktoranci z Wydziału "Artes Liberales". Ich organizatorem jest Komisja Speculum Byzantinum oraz MAW.
Założenia ideowe | Program

17–18 listopada 2016 — Medycyna w filmie i teatrze

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny z filmem i teatrem. Chociaż temat jest niezwykle interesujący, zagadnienia te nie były dotąd badane w takim stopniu, na jaki zasługują. Mamy nadzieję, że planowana konferencja przynajmniej częściowo wypełni lukę w badaniach.

Więcej informacji

27 lutego 2016 — Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w postkolonialnej perspektywie
Zapraszamy chętnych na debatę "Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w postkolonialnej perspektywie", która odbędzie sie w sobotę 27 lutego 2016 roku do siedziby Kolegium Artes Liberales na Dobrą 72 w Warszawie.
Więcej informacji.

17 lutego 2016 — Epikureizm i jego recepcja w literaturze polskiego renesansu. Marcin Bielski-Mikołaj Rej-Jan Kochanowski
Wydział “Artes Liberales” UW  oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium z cyklu "Men and Ideas in the Renaissance" który odbędzie się w dn. 17.II.2016 (środa) w IFiS PAN (s. 154 Pałacu Staszica) o godz. 15.30. Referat przedstawi Dr hab. Estera Lasocińska (Instytut Badań Literackich PAN).
Więcej informacji

Styczeń 2016 — STATYSTYKA DLA HUMANISTÓW w LaCH UW
Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW zaprasza chętnych na kurs ze statystyki dla humanistów. Do wyboru macie Państwo dwa cykle spotkań: intensywny (6h dziennie)- w przerwie semestralnej i cotygodniowy (4h dziennie, poniedziałki)- w II semestrze roku akad. 2015/16. Więcej szczegółów (w tym program ramowy)znajdziecie Państwo w zakładce-zgłoszeniu. Ilość miejsc ograniczona - 16 miejsc na każdym z cyklów; zapisy przez formularz dany w zakładce:
www.lach.edu.pl/STATYSTYKA/


17 grudnia 2015 — The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times
The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times: the Frontiers of Humanity. International Interdisciplinary Doctoral Programme 2010–2015.
Plik do pobrania.

08–10 декабря 2015 года — Филология и межкультурный трансфер в Европе (от античности до начала XXI века). Регистрация до 2 декабря 2015.
Если Вас заинтересовало данное мероприятие и Вы хотите принять участие, пожалуйста, пройдите регистрацию по ссылке: http://goo.gl/forms/t8lkt6qfpm
Более подробная информация

4 grudnia 2015 — Giovanni Pontano and the Renaissance Concept of Prudence
Wydział “Artes Liberales” UW oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium z cyklu "Men and Ideas in the Renaissance" które odbędzie się w dn. 4.XII.2015 (piątek) na Wydziale "Artes Liberales" (Sala Konferencyjna, ul. Nowy Świat 69, IV piętro) o godz. 15.30. Referat wygłosi Matthias Roick (Göttingen University).
Więcej informacji


30 listopada 2015 — Explorations of a Threatened Chimpanzee Culture in Northern DR Congo
Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Thurstona Clevelanda Hicksa, prymatologa, który opowie u kulturze szympansów z Bili (Demokratyczna Republika Kongo). Wykład w języku angielskim odbędzie 30 listopada o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Kolegium "Artes Liberales" przy ul. Dobrej 72.
Więcej informacji.

25 listopada 2015 — The Philosophical Lexicon of Boethius Consolation: Some Examples from Italian Renaissance Translations
Wydział “Artes Liberales” UW oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium z cyklu “Men and Ideas in the Renaissance” które odbędzie się w dn. 25.XI.2015 (środa) w IFiS PAN (s. 154 Pałacu Staszica) o godz. 15.30: Prof. Dario Brancato (Concordia University, Montreal) wygłosi referat pt. The Philosophical Lexicon of Boethius Consolation:Some Examples from Italian Renaissance TranslationsWięcej informacji

19 listopada 2015 — Kultura muzyczna i literacka nowożytnego Gdańska w świetle badań hymnologicznych
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich. Dr Piotr Kociumbas wygłosi referat: Kultura muzyczna i literacka nowożytnego Gdańska w świetle badań hymnologicznych. Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2015, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales”, Nowy Świat 69, IV piętro.
Więcej informacji.

6 listopada 2015 r. — Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód
Zapraszamy na pierwsze seminarium poświęcone edycji odnalezionego w Moskwie przez Dra hab. Henryka Głębockiego z UJ albumu podróżnego Juliusza Słowackiego. Seminarium odbędzie się 6 listopada (początek g. 11.30) i 7 listopada (początek g. 10) (Wydział Artes Liberales UW, Nowy Świat 69, sala konferencyjna).
Program seminarium

22 października 2015 — Jak tłumaczyć Mickiewicza?

Szanowni Państwo, zapraszam Państwa na pierwsze spotkanie z cyklu działań naukowo-artystycznych "Zadania tłumacza" organizowanych przez Kolegium "Artes Liberales" i Teatr Polski w Warszawie. Spotkanie pod tytułem: Jak tłumaczyć Mickiewicza? odbędzie się 22 października w Teatrze Polskim o godz. 19.

Więcej informacji

Wrzesień 2015 r. — Gamification. Critical Approaches
We wrześniu bieżącego roku działająca przy Wydziale Komisja Techno-humanistyki opublikowała w otwartym dostępie monografię poświęconą krytycznym ujęciom zjawiska gamifikacji. Redaktorami książki są Jarosław Kopeć i Krzysztof Pacewicz.
Całą książkę, a także pojedyncze rozdziały, można pobrać ze strony publikacji.

1 października 2015 — Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016, pierwszy wykład w tym roku "Zagrożone języki: wyzwania nauki zaangażowanej" wygłosiła dr Justyna Olko.
Galeria.

Wrzesień 2015 r. — Patronat naukowy klasy polonistyczno-klasycznej
Z radością informujemy, że Wydział „Artes Liberales” UW objął patronatem naukowym klasę polonistyczno-klasyczną XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie.

16 września 2015 — Sarmatian Review
W ostatnim numerze „Sarmatian Review” (vol. XXXV, no. 3, September 2015) ukazało się omówienie VIII tomu „Debat Artes Liberales”, zatytułowanego Inteligent, intelektualista, humanista…
Sarmatian review

24-26 czerwca 2015 — Identity in a Globalized World: Old Problems and New Challenges
W dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Kolegium „Artes Liberales” odbyła się konferencja „Identity in a Globalized World: Old Problems and New Challenges”. Organizacja konferencji stanowiła wynik prac prowadzonych w ramach programu doktorskiego „Searching Identity: Global Challenges, Local Experiences”, który od dwóch lat gromadzi międzynarodowe grono doktorantów i profesorów z Polski, Rosji i Ukrainy.
Więcej informacji o konferencji, Program konferencji(Fotografia) Uczestnicy konferencji9-10 czerwca 2015 — Interdisciplinarity Four Years Later
A meeting of MPD, entitled "Interdisciplinarity Four Years Later" will take place June 9-10, Conference Room, Dobra 72. For the details, see the program.

3 czerwca 2015 — Nagroda za rozprawę doktorską
Dr Hanna Paulouskaya otrzymała nagrodę za swoją rozprawę doktorską od Prezesa Rady Ministrów, Pani Ewy Kopacz. Patrz artykuł na stronie premier.gov.pl i fotografia.

28 - 29 maja 2015 — The Tree of Knowledge: Theories of Sciences and Arts in Central Europe, 1400-1700
Simon Burton and Michał Choptiany invite you to the international seminar “The Tree of Knowledge: Theories of Sciences and Arts in Central Europe, 1400-1700” which will take place on the 28th and 29th of May 2015 at the Faculty of “Artes Liberales”.
Program for downoladBook of abstracts for download.

27 maja 2015 — Spotkania OBTymistów: A Poetics of Shifting Borders
Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Spotkania OBTymistów, 27 maja 2015 r., godz. 10.00. Dr Karoline Thaidigsmann (Slavic Department, University of Heidelberg), A Poetics of Shifting Borders. Patterns of Children’s Literature and Cultural Identity in Polish Literature since 1989.
Szczegóły na plakacie

26 maja 2015 — Wykład otwarty: Tickled, touched and terrified ... on the spectrum with our animals.
26 MAJA, GODZ. 11:00, KOLEGIUM „ARTES LIBERALES” (CLAS), UNIWERSYTET WARSZAWSKI, UL. DOBRA 72, SALA KONFERENCYJNA
Więcej informacji.

24 maja 2015 — Perseusz i Meduza. O mitologii w sztuce włoskiej
W niedziele 24 maja o godz. 15.30 w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza prof. Katarzyna Marciniak poprowadzi warsztaty dla dzieci "Perseusz i Meduza. O mitologii w sztuce włoskiej".
Więcej szczegółów.

22-23 maja 2015 — SHARING KNOWLEDGE IN EARLY MODERN EUROPE
Valentina Lepri (Faculty of "Artes Liberales") and Danilo Facca (Institute of Sociology and Philosophy of the Polish Academy of Sciences) invite you to an International workshop entitled "SHARING KNOWLEDGE IN EARLY MODERN EUROPE" which will take place on May 22 and 23, 2015, at workshop, at the Faculty of "Artes Liberales" Conference Room, Dobra 72.
Program to download.

15 maja 2015 — Dziennik zdrady
Zapraszamy na spotkanie z cypryjskim pisarzem Emiliosem Solomu: 15 maja (piątek), 11.30, sala 25. Pan Solomu jest gościem wydawnictwa Greckie Klimaty, które na Warszawskich Targach Książki zaprezentuje książkę jego autorstwa "Dziennik zdrady", przetłumaczoną przez Ewę T. Szyler. Jest to pierwsza cypryjska powieść w języku polskim.

9 maja 2015 — Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej
9 maja 2015r. papież Franciszek mianował ks. profesora Michała Janochę biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Barica. Sakrę biskupią przyjmie 14 czerwca o godzinie 15.00 w archikatedrze warszawskiej.

9 maja 2015 — Starożytni przy stole. Przekąski mitologiczne
Zapraszamy na konkurs mitologiczny w konwencji teatralnej, przygotowany przez naszych studentów, doktorantów i młodą kadrę pod opieka prof. Katarzyny Marciniak i prof. Krzysztofa Rutkowskiego, na Pikniku Naukowym na Stadionie Narodowym, w sobotę, 9 maja 2015 r., godz. 11.00, w ramach Akademii Młodych Uczonych PAN: panel "Rzućmy światło na układ pokarmowy", stanowisko A31, od razu przy bramie nr 1, od ul. Zielenieckiej. Informacje na temat Pikniku. Dziękujemy Teatrowi Polskiemu za pomoc w przygotowaniu kostiumów.

29 kwietnia 2015 — Karnawał w Grecji
W Międzynarodowym Dniu Tańca odbędzie się o godz. 18:45, w sali konferencyjnej Wydziału "Artes Liberales", Nowy Świat 69, wykład mgr Hanny Raszewskiej pt. Karnawał w Grecji.
Plakat do pobrania.

15-17 kwietnia 2015 — Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku
W daniach 15-17 kwietnia 2015 odbyła się konferencja w ramach grantu "Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku". Referaty skupiały się wokół tematu "Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny". Zgromadziła ona wielu wybitnych krajowych znawców tematyki sienkiewiczowskiej oraz szeroką publiczność nie tylko z warszawskich ośrodków akademickich. Efektem tej konferencji będzie tom zbiorowy, który wpisze się w serię "Henryk Sienkiewicz. Nowe odczytania".
Galeria.

22 kwietnia 2015 — Media cyfrowe jako nowa przestrzeń recepcji literatury i kultury antycznej
22 kwietnia o godz. 10.00 OBTA zaprasza na kolejny e-wykład z cyklu SPOTKANIA OBTYMISTÓW: „Media cyfrowe jako nowa przestrzeń recepcji literatury i kultury antycznej”, który wygłosi dr Konrad Dominas z Pracowni Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych WFPiK UAM w Poznaniu.
Szczegóły w pliku.

17-18 kwietnia 2015 — The Anatomy of Political Bodies
Zapraszamy na dwudniową międzynarodową konferencję dla młodej kadry naukowej "The Anatomy of Political Bodies" organizowaną w ramach projektu „Rex nunquam moritur…”. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej na Nowym Świecie 69, klatka B, 4 piętro.
Plan konferencji

15-17 kwietnia 2015 — Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 15-17 kwietnia 2015, ul. Dobra 72, Sala konferencyjna, poziom -1, www.sienkiewicz.al.uw.edu.pl.
Program konferencji.

Marzec 2015 — Bunt humanistów
Zapraszamy do obejrzenia programu "Hala odlotów" (odc. 11 "Bunt humanistów"), w którym o kondycji humanistyki rozmawiali
m.in. prof. Marcin Pałys, JM Rektor UW oraz prof. Katarzyna Marciniak z Wydziału "Artes Liberales".

25 marca 2015 — The Amber Road, or Keeping Up with Electra & Co.
25 marca o godz. 10.00 OBTA zaprasza na kolejny e-wykład z cyklu SPOTKANIA
OBTYMISTÓW: "The Amber Road, or Keeping Up with Electra & Co.", który
wygłosi autorka bestsellerowej powieści nawiązującej do antycznych
tragedii, "The Amber Fury", Natalie Haynes z Londynu.
Szczegóły w pliku.

20 marca 2015 — Polsko-amerykańskie stosunki naukowe i kulturalne: tradycje i perspektywy
Uprzejmie zapraszam do udziału w dyskusji panelowej "Polsko-amerykańskie stosunki naukowe i kulturalne: tradycje i perspektywy" organizowanej przez Stowarzyszenie Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej oraz Przedstawicielstwo Fundacji w Polsce we współpracy z Kolegium Artes Liberales.

11 marca 2015 — Islam in Macedonia: Historical Aspects and Present Controversy
You are all invited to a lecture by Professor Dragi Gjorgiev of the Macedonian Institute of National Memory on the subject of Islam in Macedonia: Historical Aspects and Present Controversy. It will take place in the Conference Room of the Faculty of "Artes Liberales," Nowy Świat 69, entrance B, 4th floor, on Wednesday March 11, at 10:30 a.m.

26 lutego 2015 — Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa
Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Wydziału „Artes Liberales” UW oraz Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku” Wydziału „Artes Liberales” UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW, serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich.

26 stycznia 2015 — "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa
Uprzejmie zapraszam wszystkich studentów Kolegium Artes Liberales na wykład wybitnego historyka literatury rosyjskiej, prof. dra hab. Piotra Fasta pt. "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa.

Wykład z dyskusją odbędzie się w poniedziałek, 26 stycznia 2015 o godz. 15.00 w sali konferencyjnej nr 1, Kolegium Artes Liberales UW, ul. Dobra 72.

prof. dr hab. Piotr Wilczek
Kierownik Kolegium Artes Liberales

20 stycznia 2015 — Classics & Communism in Theatre Gallery
Participants (and others who are interested) are invited to admire photographs from the conference Classics & Communism in Theatre which took place at the Faculty of "Artes Liberales" January 15-17, 2015.
Photos
Movie (password: classic2015)

15 do 17 stycznia 2015 r — Classics & Communism in Theatre
Zapraszamy na międzynarodową konferencję "Classics & Communism in Theatre" organizowaną wspólnie przez Wydział "Artes Liberales" i Uniwersytet w Lublanie od 15 do 17 stycznia, 2015 r. w sali konferencyjnej na Dobrej 72. Jest to czwarta już debata z cyklu "Classics & Communism" (Warszawa 2009, Budapeszt 2010, Lublana 2013, Warszawa 2015). W piątek 16 stycznia grupa studentów z Lublany będzie grała o godz. 19:00 "Żołnierza samochwałę" Plauta.
Program konferencji do pobrania.


— Na styku natury i kultury
Studia doktoranckie w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez Wydział „Artes Liberales” UW oraz Wydział Historyczny UW.

Proponujemy studia doktoranckie prowadzone w językach polskim i angielskim z zakresu nauk humanistycznych, służące objaśnianiu ludzkiej kultury zarówno z perspektywy jej opozycji względem środowiska naturalnego, jak i przenikania się ze światem przyrodniczym. Problematyka studiów będzie mieścić się w obszarze refleksji humanistycznej i/lub społecznej, do podjęcia której konieczne jest twórcze wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Zamierzamy czerpać z bogatej tradycji badań porównawczych mających utwierdzony dorobek w ramach takich dyscyplin, jak historia idei i cywilizacji, filozofia, filologia, historia sztuki, teoria kultury i komunikacji, ale także ekologia, biologia ewolucyjna i kognitywistka.
Więcej informacji

10-11 December 2014 — Renaissance in the Borderlands: Cultures of Humanism in the Polish and Ottoman Empires
An international conference funded by The Lila Wallace – Reader’s Digest Special Project Grant from VILLA I TATTI, THE HARVARD UNIVERSITY CENTER FOR ITALIAN RENAISSANCE STUDIES and the UNIVERSITY OF MINNESOTA.
Programme.

8-10 grudnia — Academia in Public Discourese
W dniach 8-10 grudnia br. odbyła się kolejna konferencja programu "Academia in Public Discourese". Ta część programu zatytułowana była "Expanding the Breathing Space". W tym czasie omówiono cztery projekty Participatory Action Research, które były realizowane przez polsko-rosyjskie zespoły badawcze oraz zastanawiano się nad możliwością kontynuacji rozpoczętych prac.
Program.
Galeria.

5 grudnia 2014 — Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Dr Anna Skolimowska otrzymała I nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. S. K. Kuczyńskiego za rok 2013 w kategorii „Edycje Źródłowe” za książkę Corpus Epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 2, Amicorum sermones mutui, Vol. 3 Epistulae Alphonsi Valdesii et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Alfonso de Valdés. Supplement: Ioannes Dantiscus’ Correspondence with Juan de Valdés and Mercurino Arborio di Gattinara), ed. Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow 2013.
Wyniki konkursu

26 listopada 2014 — Gained in Translation: Greek and Roman Classics in Afrikaans Literature
Zapraszamy na e-wykład z cyklu SPOTKANIA OBTYMISTOW, w środę 26 XI 2014 r., godz. 10.00: prof. Jo-Marie Claassen (Department of Ancient Studies, Stellenbosch University, South Africa), "Gained in Translation: Greek and Roman Classics in Afrikaans Literature".
Więcej informacji.


15 listopada 2014 — sesja “Respublica Litteraria in Action: New Sources – New Paths of Research”
Międzynarodowa sesja organizowana przez Wydział “Artes Liberales” UW i Polską Akademię Umiejętności w ramach projektu Rejestracja i Publikacja Korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548).
Program sesji.

10, 12-13 listopada 2014 — Warsztaty TEI
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty poświęcone standardom TEI dla elektronicznych edycji tekstów. Zajęcia poprowadzą James Cummings (University of Oxford) oraz Magdalena Turska (Uniwersytet Warszawski, University of Oxford).
Zobacz ogłoszenie.

Październik 2014 — Orientalism in Polish Art
W ramach imprez towarzyszących otwarciu wystawy Orientalizm w sztuce polskiej w Muzeum Pera w Stambule odbyło się sympozjum Orientalism in Polish Art, w czasie którego prof Jan Kieniewicz przedstawił referat The Baltic – Black Sea Axis: Sublime Porte and the Polish Lithuanian Republic.
Profesor Jan Kieniewicz
Afisz wystawy do pobrania.

17 - 18 października 2014 — Comparative Approaches to Political Theologies from the Middle Ages to the Present
Uczestnicy Programu MPD zapraszają na warsztaty pt. Comparative Approaches to Political Theologies from the Middle Ages to the Present dnia 17 i 18 pażdziernika 2014 roku.
Program do pobrania.

16 października 2014 — Latinitas Hungarica i Latinitas Polona
Zapraszamy na promocję Latinitas Hungarica i Latinitas Polona, publikacji wynikłych ze współpracy Wydziału "Artes Liberales" i Instytutu Literatury Węgierskiej Akademii Nauk. Promocja odbędzie się w Węgierskim Instytucie Kultury we czwartek 16 października o godz. 18:00.
Program w załączeniu.

do 15 października 2014 — Stypendium rektora dla najlepszych studentów 2014/2015
Informujemy, że do 15.10.2014 r. w Sekretariacie Dydaktycznym Wydziału "Artes Liberales" (ul. Nowy Świat 69, IV piętro, pokój 27) można składać wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium, wymagań formalnych, niezbędnej dokumentacji i procedury składania wniosku można znaleźć na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.

30 września 2014 — Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Przypominamy, że do końca września 2014 r. wszyscy warszawscy studenci mogą ubiegać się o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Szczegóły do pobrania.

22-24 września 2014 — Reformed Majorities and Minorities: Confessional Boundaries and Contested Identities
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji “Reformed Majorities and Minorities: Confessional Boundaries and Contested Identities”, która odbędzie się na Wydziale “Artes Liberales” w dniach 22-24.09.2014 (budynek przy ul. Dobrej 72, poziom –1, sala konferencyjna). Sesja organizowana jest przez działającą na wydziale Komisję do Badań nad Reformacją we współpracy z Johannes a Lasco Bibliothek w Emden (Niemcy) w ramach działań konsorcjum badawczego RefoRC.
Szczegółowy program.
Więcej informacji.


Wrzesień 2014 — Antiquity and We
Zapraszamy do lektury tomu "Antiquity and We".
Tekst do pobrania.


1 grudnia 2014 — Kogo porywa Europa?
1 grudnia, 2014 r. upływa termin zgłoszeń do konkursu "Kogo porywa Europa?" Do udziału w konkursie zaprasza Akademia Młodych Uczonych PAN.
Zaproszenie do pobrania.

Czerwiec 2014 — Nagroda Humboldt Alumni Award 2014
Prof. Katarzyna Marciniak otrzymała nagrodę Humboldt Alumni Award 2014 for Innovative Networking Initiatives na projekt Auf der Spur mythischer Bestien. Die Rezeption von Kreaturen aus der griechisch-römischen Mythologie in der Kinder- und Jugendkultur als Transformationsmarker / Chasing Mythical Beasts. The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adult Culture as a Transformation Marker (2014-2017).
Więcej informacji.

3 czerwca 2014 — Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej XX wieku
Spotkanie Laboratorium "Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej XX wieku" odbędzie się 3 czerwca br. (wtorek) w Bibliotece Wydziału "Artes Liberales", ul. Nowy Świat 69, kl.B, IV p.

Początek zebrania zaplanowany został na godz. 12.30.

W czasie zebrania referat pt. Sienkiewicz na pomnikach i Sienkiewicz w gastronomii wygłosi prof. Tadeusz Bujnicki.

3 czerwca 2014 — Local Traditions in Latin Epigraphy
W ramach JERZY KOLENDO MEMORIAL LECTURES IN EPIGRAPHY, NUMISMATICS, AND PAPYROLOGY Instytut Archeologii UW zaprasza na wykład prof. Ollego Salomiesa (Uniwersytet Helsiński) pt. Local Traditions in Latin Epigraphy dnia 3 czerwca 2014, godz. 16.45, Instytut Archeologii UW, sala 209.
Zaproszenie do pobrania.

31 maja 2014 — Piknik Naukowy
Serdecznie zapraszamy na panel mitologiczny, który prof. Katarzyna Marciniak przygotowuje z doktorantami naszego Wydziału w ramach Pikniku Naukowego i działań Akademii Młodych Uczonych PAN, w najbliższą sobotę, 31 maja, godz. 11.15 (stanowisko E4 w strefie zawodniczej).
Szczegółowy program wszystkich paneli.

26 maja 2014 — Polski Produkt Przyszłości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór do konkursu "Polski Produkt Przyszłości" i prosi zainteresowanych o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 16 czerwca b. r.
Szczegóły w liście do pobrania.

20-23 maja 2014 — Hezychazm zawsze
Komisja Speculum Byzantinum organizuje w dniach 20-23 maja 2014 cykl spotkań z prof. Siergiejem Chorużym pt. "Hezychazm zawsze". Do pobrania plakat z informacją o programie tych spotkań.

19-20 maja 2014 — Human and Non-Human Primates - Crossing the Boundaries
Zapraszamy na konferencję "Human and Non-Human Primates - Crossing the Boundaries".
Program
Abstrakty

20 maja 2014 — Piękno nienawiści
We wtorek 20.05.2014 Profesor Jan Miernowski (University of Wisconsin / Artes Liberales UW) wygłosi wykład w języku polskim pt. "La beauté de la haine"/"Piękno nienawiści" godz. 13.15-14.45, w Instytucie Romanistyki, Dobra 55, sala 3.014

We środę 28.05 godz. 15.00 w sali 3.021 Prof. Miernowski wygłosi wykład "Entre Philologie et e-Philologie", czyli co filologia i hermeneutyka literacka mogą wnieść do praktyk lektury via media dygitalne (z praktyczną aplikacją Critical Reader.)

engage.wisc.edu/software/cscr/
sites.google.com/a/wisc.edu/cscr-manual/design-resources/building-a-critical-reader

12 maja 2014 — Sesja Międzywydziałowego Zespołu Komparatystyki pod hasłem Nie tylko salon. Wspólnotowe formy życia literackiego
Wspólnotowe formy obcowania z literaturą odgrywały ogromną rolę w wielu epokach i w wielu kręgach kulturowych. Nowożytny i nowoczesny model salonu literackiego stanowi tylko jeden z przykładów zjawiska stanowiącego przedmiot debaty podczas sesji.
Program do pobrania.

24 kwietnia 2014 — Rada Wydziału dnia 24 kwietnia
Na Radzie Wydziału dnia 24 kwietnia, 2014 r. Profesor dr Elżbieta Smułkowa mówiła o swojej nowej książce o Lwowie.
Zdjęcia z wystąpienia do wglądu.

17 kwietnia 2014 — Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych REVITARE III edycja
Udział w konkursie mogą wziąć studenci i młodzi pracownicy nauki, których interesuje proces rewitalizacji terenów zdegradowanych. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych, będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej.
Rejestracja online 31 maja 2014 r.
Termin nadsyłania prac upływa 16 czerwca 2014 r.

Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu.

January 15-18, 2015 — Classics and Communism in Theatre
Classics and Communism in Theatre is another conference in the cycle Classics & Communism. It will take place in Warsaw, January 15-18, 2015 at the Faculty of "Artes LIberales." Deadline for submissions is May 2, 2014.
Please see the attached Call for Papers.


2 kwietnia 2014 — Informator na temat studiów na Wydziale AL
Zapraszamy zainteresowanych do lektury Informatora na temat studiów na Wydziale "Artes Liberales".
Więcej informacji.

12-14 marca 2014 — Animals and Their People: The Fall of the Anthropocentric Paradigm?

1 marca 2014 — Sparta w literaturze i kulturze polskiej - od okresu staropolskiego do XX wieku
ZAPRASZAMY NA OTWARTE ZEBRANIE ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO GRANT
Sparta w literaturze i kulturze polskiej - od okresu staropolskiego do XX wieku
Spotkanie rozpocznie się 1 III 2014 o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW, ul. Nowy Świat 69.
Więcej informacji.

UWAGA!
W DNIACH 12.02-13.02 BIBLIOTEKA NIECZYNNA

19 lutego 2014 — Historia rodziny - historia w rodzinie
Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pod tytułem: "Historia rodziny - historia w rodzinie", która odbędzie się dnia 19 lutego 2014 roku o godzinie 10.00 w Collegium Artes Liberales, ul. Dobra 72, sala konferencyjna.
Program konferencji
Galeria zdjęć

13 lutego 2014 — Kalendarium
Zwracamy uwagę na nową zakładkę na stronie Wydziału "Artes Liberales" - Kalendarium. Informacje do umieszczenia w Kalendarium prosimy kierować do sekretarza naukowego (elzbieta.olechowska@gmail.com) z kopią do pana Rafała Łempickiego.


3 lutego 2014 — Classics & Class
Zapraszamy do lektury tekstu dr Barbary Brzuskiej napisanego w ramach projektu Gnothi Seauton! Classics & Class.
Tekst do pobrania.

28 stycznia 2014 — Nominacje profesorskie
Prof. Dr hab. Szymon Wróbel w Belwederze z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim podczas wręczania nominacji profesorskiej (28 stycznia 2014 roku).
Zdjęcie.

22 stycznia 2014 — WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza w dniu 22 stycznia 2014 roku o godzinie 18.00 NA SPOTKANIE DYSKUSYJNE WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ z udziałem prof. dr hab. Anny Grześkowiak-Krwawicz, prof. dr hab. Krzysztofa Rutkowskiego, prof. dr hab. Jerzego Zdrady; prowadzi debatę prof. dr hab. Jan Kieniewicz. ‘Biała willa’ sala konferencyjna ulica Dobra 72.
Tezy do pobrania.

14 stycznia 2014 — V(u)elos y (des)velos de identidad. Manipulaciones y transformaciones de la voz literaria
We wtorek 14 stycznia 2014 odbędzie się polsko-hiszpańska sesja robocza pod hasłem V(u)elos y (des)velos de identidad. Manipulaciones y transformaciones de la voz literaria, której organizatorkami są prof. Joanna Partyka i prof. Ewa Łukaszyk. Dyskutowana na tej sesji problematyka krąży wokół tożsamości piszącego podmiotu, jaka staje się osnową niejednoznacznej gry: z jednej strony celowego zacierania, transformacji i przesłaniania, a z drugiej - ujawnienia, odsłonięcia, a czasem wręcz skandalizującego obnażenia. Gra literackich woali i woalek tylko pozornie dotyczy w szczególny sposób piszącej kobiety; w gruncie rzeczy dotykamy wszakże jednego z centralnych aspektów komunikacji literackiej w ogóle, przejawiającego się nie tylko w kontekście nowoczesności, ale i w epokach dawnych.
Program do pobrania.

13 stycznia 2014 — O prawie i mitach
Prof. Katarzyna Marciniak zaprasza na dyskusję o książce Ewy Łętowskiej i Krzysztofa Pawłowskiego "O prawie i mitach", która odbędzie się w księgarni Wrzenie Świata, dnia 13 stycznia o godz. 19-tej.
Program do pobrania.

5 stycznia 2014 — Na ratunek ginącym językom
W numerze 2(10)/2013 wrocławskiego czasopisma etnologiczno-kulturoznawczego "Tematy z Szewskiej", poświęconym w całości problematyce współpracy między badaczami a wspólnotami lokalnymi, ukazał się wywiad "Na ratunek ginącym językom", w którym dr Justyna Olko w krzyżowym ogniu pytań prof. Ewy Łukaszyk opowiada o swojej pracy w Meksyku i w Polsce. Przedstawia zarówno fascynujące perspektywy, jak też trudności, wyzwania i dylematy pojawiające się w kontekście humanistyki przekraczającej granice akademii i angażującej się w sprawy mniejszościowych grup i wspólnot. Procesy ich aktualnej emancypacji językowej i kulturowej toczą się nierzadko na przekór dominującym wizjom i projektom politycznym, a nowa instancja, jaką staje się badacz, odgrywa doniosłą rolę.
Link do wydania elektronicznego czasopisma.

18 grudnia 2013 — Educational Pluralism and the Great European Academy
Serdecznie zapraszamy na wykład naszego profesora wizytującego, Thomasa Nørgaarda, "Educational Pluralism and the Great European Academy" - dotyczy on obecnej sytuacji szkolnictwa wyższego w Europie.
18.12.2013, godz. 18.00, Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72, sala konferencyjna.
Plakat

14 grudnia 2013 — Otwarte spotkanie Zespołu Spartańskiego
Prof. Maria Kalinowska zaprasza na otwarte spotkanie zespołu realizującego grant spartański. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2013 (sobota) w godz. 10.30-14.00 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69.
Program do pobrania.

9-11 grudnia 2013 — Polska-Rosja: poszukiwania nowej tożsamości
Prof. Jerzy Axer i Prof. Adam D. Rotfeld serdecznie zapraszają do udziału w polsko-rosyjskiej Debacie: “Polska-Rosja: poszukiwania nowej tożsamości” organizowanej przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację „Instytut Artes Liberales” i kończącej program „Academia in Public Discourse Poland-Russia”. Debata odbędzie się w Warszawie w dniach 9-11 grudnia 2013 roku w siedzibie Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72).
Program do pobrania.
Komunikat po rosyjsku i zdjęcia na stronie moskiewskiego Instytutu Badań Teoretycznych i Historycznych w Dziedzinie nauk Humanistycznych im. A. Poletayeva, którego członkowie uczestniczyli w spotkaniu.

9 grudnia 2013 — R O S Y J S K A K O N T R K U L T U R A
Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Laboratorium Badań nad Rosją” zapraszają na spotkanie R O S Y J S K A K O N T R K U L T U R A, 9 grudnia 2013, ul. Dobra 72, sala nr 9, godz. 18.00.
Plakat do pobrania.


29 listopada 2013 — Autumn Open Seminars
29 grudnia odbyła się kolejna z debata pt. „Rola uczonego, myśliciela, intelektualisty w dialogu kultur i cywilizacji” z cyklu Open Seminars.
Galeria

20-21 listopada 2013 — Biblia brzeska w 450-lecie wydania przekładu: Historia, język, kultura, teologia
W dniach 20-21 listopada 2013 r. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wraz z Komisją do Badań nad Reformacją Wydziału "Artes Liberales" UW organizują konferencję naukową pt. Biblia brzeska w 450-lecie wydania przekładu: Historia, język, kultura, teologia. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Program do pobrania.
Sprawozdanie z konferencji w języku angielskim na stronie REFO 500
Sprawozdanie w języku polskim i zdjęcia na stronie ChAT
Sprawozdanie z konferencji w języku polskim na łamach "Pisma er"

20 listopada 2013 — Macedonia: Land, Region, Borderland
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG
zapraszają na panel dyskusyjny poświęcony książce Macedonia: Land, Region, Borderland
Panel odbędzie się 20 listopada 2013, o godz. 19.30 w Sali Konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” w Warszawie na ul. Nowy Świat 69, IV piętro
Zaproszenie
Zdjęcia z promocji

15 listopada 2013 — Czy istnieje transfer kulturowy w dobie mediów elektronicznych i ustawania czytelnictwa? Jaka jest dziś rola tłumacza?
W ramach programu Academia in Public Discourse Poland-Russia odbyło się seminarium:

Czy istnieje transfer kulturowy w dobie mediów elektronicznych i ustawania czytelnictwa? Jaka jest dziś rola tłumacza?

Panelistami byli:

Prof. Piotr Fast, Dr Adam Pomorski, Ksenia Starosielska i Prof. Piotr Wilczek
Galeria.

7 listopada 2013 — Języki ponad podziałami
Dnia 7 listopada 2013 r. o godz. 17 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbyło się wydarzenie kulturalne “Języki ponad podziałami” pod patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Meksyku Ricardo Villanueva Hallala oraz Prorektora UW Prof. Alojzego Nowaka. Zgromadzeni goście wysłuchali opery pt. “Tecuani huan chapolin” w wykonaniu Javiera Ignacio Fragoso Tizapan. Byli także świadkami prezentacji książki “Malintzin itlahtol” autorstwa Refugio Nava Nava oraz uroczystego założenia Wymysiöeryś Akademyj/Akademia Wilamowicziana, której misją będą badania i rewitalizacja języka wilamowskiego.
Galeria.

6 listopada 2013 — Książka "Moja pierwsza mitologia"
6 listopada ukazała się "Moja pierwsza mitologia" - pięknie ilustrowana książka Katarzyny Marciniak, skierowana do młodszego pokolenia czytelników.
Więcej informacji.

październik - listopad 2013 — Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie
Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na bezpłatne, stacjonarne, czteroletnie Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone wspólnie z Wydziałem Historycznym UW.
Więcej informacji o rekrutacji 2013/2014.
информация о наборе 2013/2014.
More information on recruitment 2013/2014.
Na studia zapraszają:
Zachęta do filozofii - prof. dr hab. Szymon Wróbel.
Zachęta do humanistyki transkulturowej - dr hab. prof. UW Ewa Łukaszyk.

7 listopada 2013 — Nowoczesny Uniwersytet
W latach 2009-2014 Uniwersytet Warszawski uczestniczy w projekcie pt. „Nowoczesny Uniwersytet” współfinansowanym z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami dotychczasowych działań oraz zadaniami, które pozostały do zrealizowania w ostatnim roku funkcjonowania projektu, na stronie: www.nuw.uw.edu.pl.

7 listopada 2013 — Języki ponad podziałami
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i Ambasada Meksyku mają zaszczyt zaprosić Państwa na wydarzenie kulturalne „Języki ponad podziałami” pod patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Meksyku Ricardo Villanueva Hallala oraz Prorektora UW Prof. Alojzego Nowaka. Program spotkania obejmuje prezentację książki „Malintzin itlahtol” autorstwa Refugio Nava Nava, koncert operowy w języku nahuatl „Malintzin itlahtoltzin Malintzin icuicaltzin” w wykonaniu muzyków z Tlaxcali oraz uroczyste założenie Wymysiöeryś Akademyj/ Akademia Wilamowicziana, której misją będą badania i rewitalizacja języka wilamowskiego.
Czwartek 7 listopada 2013 roku, w godz. 17-19. Sala Senatu i Sala Złota, Pałac Kazimierzowski.
Zaproszenie i Program konferencji (7-12 listopada, 2013 r.) do pobrania.

18 października 2013 — Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim
W ramach grantu "Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim" ogłaszamy konkurs na czterech wykonawców zadań na podstawie umów o dzieło: informatyka, teatrologa / choreologa, etnografa / folklorysty i najchętniej filologa klasycznego o naukowych zainteresowaniach teatrem i tańcem antycznym.
Szczegóły do pobrania.

22 października 2013 — Wyraz na ustach zapomniany. Polskich inteligentów zmagania z Ojczyzną
Serdecznie zapraszamy na dyskusję nad książką Jana Kieniewicza "Wyraz na ustach zapomniany. Polskich inteligentów zmagania z Ojczyzną" (Warszawa 2012).
Spotkanie odbędzie się w Instytucie Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31; Zakład Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku, III piętro. 22 października br. (wtorek) godz. 11.15.

23 października 2013 — Mobilność polskich naukowców
Akademia Młodych Uczonych zaprasza do wzięcia udziału w sympozjum „Mobilność polskich naukowców” w dniu 23 października br. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie o godz. 11.00.
Informacja do pobrania.

14 października 2013 — Megatrendy rozwojowe świata a nauka
14 października odbyło się kolejne z cyklu Spotkań na Dobrej, organizowanych przez prof. Adama D. Rotfelda. Wykład na temat:
Megatrendy rozwojowe świata a nauka
wygłosił prof. Michał Kleiber, Prezesem Polskiej Akademii Nauk.
Galeria


16 października 2013 — Academia in Public Discourse Poland – Russia
Sprawozdanie z VIII debaty w ramach programu Academia in Public Discourse Poland – Russia, która odbyła się w Ułan Ude i Maksimisze (Republika Buriacji – Federacja Rosyjska).
Do pobrania.

11-12 października 2013 — ESCHATON - wokół wyobrażeń końca
Koło Filozofi i Religii przy Instytucie Filozofi i UW, Sekcja Historii Kościoła Koła Naukowego Historyków UW zaprasza na konferencję: ESCHATON - wokół wyobrażeń końca.
Więcej informacji


8 października 2013 — Classics and Communism: Greek and Latin Behind the Iron Curtain
Classics and Communism: Greek and Latin Behind the Iron Curtain just published by the Faculty of "Artes Liberales," University of Warsaw, Faculty of Arts, University of Ljubljana, and Collegium Budapest is now available for purchase at Amazon Books.

1 października 2013 — DR SIMON BURTON - NOWY PRACOWNIK NAUKOWY (POST-DOC) WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” W RAMACH PROGRAMU MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE WSPIERANEGO PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Absolwent Uniwersytetu w Cambridge, gdzie studiował nauki przyrodnicze, specjalizując się w astrofizyce (BSc 2004), oraz teologię ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnonowożytnego (Diploma 2005; MPhil 2006). Badania kontynuował, przygotowując na Uniwersytecie w Edynburgu w latach 2007−2011 doktorat z historii teologii. Rozprawę doktorską poświęcił teologii trynitarnej Richarda Baxtera, siedemnastowiecznego reformowanego scholastyka i purytańskiego teologa, a jej rozszerzona wersja ukazała się pt. The Hallowing of Logic: The Trinitarian Method of Richard Baxter´s Methodus Theologiae (Leiden: Brill, 2012). Po ukończeniu doktoratu publikował na temat reformowanej scholastyki oraz brał udział w projektach zespołowych dotyczących historii reformacji. W latach 2012−2013 przebywał w McGill University w Montrealu jako Canadian Commonwealth and CREOR postdoctoral fellow (finansowany przez DFAIT), gdzie zajmował się doktryną teologiczną Piotra Męczennika (Pietro Martire Vermigli). Badania prowadzone w ramach programu MPD dotyczą związków ramizmu i teologii w kontekście problemu „uniwersalnej reformacji”.

1 października 2013 — DR MICHAŁ CHOPTIANY - NOWY PRACOWNIK NAUKOWY (POST-DOC) WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” W RAMACH PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM NAUKI „FUGA”
Historyk literatury dawnej, absolwent MISH UJ, na Wydziale Polonistyki UJ obronił z wyróżnieniem doktorat na temat retoryki Piotra Ramusa i jej recepcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na Wydziale „Artes Liberales” realizuje trzyletni projekt badawczy pt. Chronologia i kalendarze w kulturze umysłowej Europy Środkowo-Wschodniej (1400-1700) finansowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki FUGA. Stypendysta The Tokyo Foundation, Funduszy UJ im. S. Estreichera oraz F. Kogutowskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (START 2011, finalista INTER 2013) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sekretarz ds. naukowych i wydawniczych w Komisji do Badań nad Reformacją. Współredaktor tomów Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej (z P. Wilczkiem, J. Korylem i A Rossem, Warszawa 2010) i Studia rhetorica (z W. Ryczkiem, Kraków 2011). Publikował m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”„ Terminusie”, „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” i „Roczniku Biblioteki Narodowej”. Członek redakcji kwartalnika „Autoportret” i półrocznika „Polish Journal of Philosophy”. Autor przekładów Oczu skóry Juhaniego Pallasmy (Kraków 2012) i Retoryki średniowiecznej J. J. Murphy’ego (Kraków, w druku) oraz ok. 30 artykułów.

1 października 2013 — DR THOMAS NØRGAARD – PROFESOR WIZYTUJĄCY NA WYDZIALE „ARTES LIBERALES” W RAMACH PROGRAMU „NOWOCZESNY UNIWERSYTET”
Dr Thomas Nørgaard uzyskał doktorat (DPhil) w zakresie filozofii na Uniwersytecie Oksfordzkim w 2002 r. na podstawie rozprawy poświęconej pojęciu „współczucia“ („compassion“). Od 2002 r. wykładowca European College of Liberal Arts (ECLA) w Berlinie. W latach 2003−2007 był dyrektorem programowym ECLA. W latach 2007−2012 byl jednym z dwu dziekanów (co-deans) ECLA oraz dyrektorem ds. organizacyjnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują etykę, teorię wartości oraz filozofię edukacji. Obecnie pracuje nad książką poświęconą sytuacji liberal education w Europie.

1 października 2013 — DR MAŁGORZATA ANNA KOT - NOWY PRACOWNIK NAUKOWY (POST-DOC) WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” W RAMACH PROGRAMU MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE WSPIERANEGO PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Archeolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii „Artes Liberales”. W ramach programu MPISD Akademii „Artes Liberales” obroniła w 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską poświęconą analizie technologii produkcji najstarszych środkowopaleolitycznych, bifacjalnych ostrzy liściowatych. Zajmuje się ewolucją człowieka. Interesuje ją szczególnie problematyka rozwoju technologicznego i intelektualnego hominidów oraz kontaktów międzygatunkowych. Aktywnie zaangażowana w popularyzację nauki. Jest jednym z twórców wystawy RE:generacja w Centrum Nauki Kopernik. Prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg i Uniwersytecie w Szanghaju. Jest autorką monografii Analysis of Clay Hearths from Site Klisoura 1 in Greece opublikowanej w British Archaeological Report. W latach 2008-2009 kierowała badaniami wykopaliskowymi w jaskiniach w Zatoce Kotorskiej w Czarnogórze. Obecnie jest kierownikiem trzech projektów badawczych dotyczących: problemu międzygatunkowości i relacji międzygatunkowych, badań nad paleolitem środkowym w Macedonii oraz standaryzacji metod analizy zmian technologicznych narzędzi kamiennych. Jest także członkiem polsko-rosyjsko-uzbeckiej misji archeologicznej we wschodnim Uzbekistanie realizowanego w ramach projektu „Trzy gatunki człowieka w Środkowym i Górnym Paleolicie w Azji Centralnej - perspektywa archeologiczna”.


30 września 2013 — Zaproszenie na promocję krakowskiego czasopisma Fragile w Warszawie
W programie spotkanie z Ewą Łukaszyk poświęcone perspektywom transkulturowej humanistyki działającej w formule "open access" oraz prezentacja koncepcji "edukacji komponowanej" Michała Górczyńskiego.
Szczegóły

September 26 - 29, 2013 — Classics & Class: Teaching Latin & Greek behind the Iron Curtain
The University of Ljubljana and the Faculty of "Artes Liberales" of the University of Warsaw co-organize in Ljubljana, September 26 - 29, 2013, an international conference "Classics & Class: Teaching Latin & Greek behind the Iron Curtain," under the honorary patronage of HE Borut Pahor, the President of Slovenia.
The Department of Illustration of the Academy of Fine Arts in Warsaw is also taking part in the event presenting fifty prints of its students at an exhibition launching the debates; the National and University Library in Ljubljana, and the Museum of Modern Art (Moderna Galerija) are also participating in the conference. See Program.

27 września 2013 — Spotkanie robocze Międzywydziałowego Zespołu
Zapraszamy do udziału w debacie oraz sesji referatów pod hasłem "Komparatystyka wobec wyzwań aktualnej humanistyki: metodologia i praktyka ujęć porównawczych".
Więcej informacji.

24-26 września, 2013 r. — Znakowe wartości kultury
Zespół badawczy pod kierunkiem Prof. Zbigniewa Klocha zaprasza na konferencję "Znakowe wartości kultury", która odbędzie się w dniach 24-26 września, 2013 r.
Program do pobrania.

— „Ab Origine” i „Planeta literatur”: nowe czasopisma powstające na Wydziale „Artes Liberales”
Ab Origine” mieści się w kręgu prac Komisji Humanistyki Transdycyplinarnej i ma w założeniach stanowić forum dla wszelkich niezwykłych, nowatorskich koncepcji i projektów z pogranicza humanistyki, sztuki i technologii. Aktualny call for papers nosi tytuł „Projektowanie relacji”. Proponowany klucz odsyła więc w dość przejrzysty sposób do problematyki metadesignu, ale zarazem przedsięwzięcie wcale się do niej nie ogranicza. Natomiast kolejny numer będzie się mieścił pod hasłem metaforycznie rozumianej „Pustyni” i jej „tekstów pierwszych”, od Deleuze'a do Agaty Bielik-Robson, i nie tylko...
Z kolei „Planeta literatur” jest czasopismem komparatystycznym, którego zakres, jak wskazuje sam tytuł, obejmuje świat zglobalizowany, ze szczególnym uwzględnieniem literatur mniejszościowych, emergentnych lub po prostu mniej znanych poza swoim wyjściowym kontekstem kulturowym. W chwili obecnej trwa nabór materiałów do numeru pierwszego, który przedstawi problematykę powiązań i zderzeń w zachodniej części obszaru śródziemnomorskiego pod hasłem „Europa – Maghreb: skrzyżowane spojrzenia”.
Oba czasopisma będą się ukazywać w formie elektronicznej począwszy od wiosny 2014.


— Studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych

Wydział „Artes Liberales“ Uniwersytetu Warszawskiego (www.al.uw.edu.pl) zaprasza na bezpłatne, stacjonarne, czteroletnie studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych (kulturoznawstwo i literaturoznawstwo z otwarciem na inne dyscypliny).


Proponujemy oryginalną formułę studiów opartych o nowatorski w humanistyce model współpracy naukowej skupionej wokół 20 międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych działających na Wydziale „Artes Liberales“. Proponowane zajęcia (m.in. eksperymentalne seminaria badawczo-integracyjne dla młodej kadry i doktorantów) umożliwią aktywne poszerzanie zainteresowań uczestników i ich udział w projektach realizowanych na Wydziale oraz kreatywne formułowanie i podejmowanie nowych inicjatyw oraz wyzwań badawczych.


Więcej informacji.


12 lipca 2013 — Telekonferencja – Dążąc do wszechstronnego zrozumienia tożsamości użytkownika cyberprzestrzeni internetu: Dialog interdyscyplinarny
Dnia 12 lipca, 2013 r. Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Filozofii Narodowego Uniwersytetu W.I. Wernadskiego w Taurydzie z udziałem Międzynarodowej Katedry UNESCO "Energii Odnawialnej i Zrównoważonego Rozwoju" Narodowego Uniwersytetu W.I. Wernadskiego organizują Telekonferencję – Dążąc do wszechstronnego zrozumienia tożsamości użytkownika cyberprzestrzeni internetu: Dialog interdyscyplinarny w ramach ONZ-owskiego programu "Academic Impact" i projektu „Tożsamość w internecie”.
Więcej informacji do pobrania w języku polskim i angielskim.
Program telekonferencji po polsku, rosyjsku i angielsku.
Abstrakty prezentacji do pobrania.
Kilka tekstów prezentacji do pobrania.
Telekonferencja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Wydziału "Artes Liberales" na Nowym Świecie, od godz. 09:00 do 15:40.
Sprawozdanie z konferencji do pobrania (w języku rosyjskim).

27 czerwca 2013 — Kryzys finansowy a bezpieczeństwo międzynarodowe
W ramach "spotkań na Dobrej" 27 czerwca odbyło trzecie już konwersatorium. Dyskusję na temat współzależności między globalnym kryzysem finansowym a bezpieczeństwem międzynarodowym poprowadził prof. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego.
Galeria.

czerwiec 2013 — Our Mythical Childhood... Classics and Children's Literature Between East & West
Organizatorzy konferencji Our Mythical Childhood... Classics and Children´s Literature Between East & West zapraszają do lektury dwóch pozycji właśnie udostępnionych online w formacie pdf: Polish Literature for Children & Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue oraz Tadeusz Zieliński, Queen of the Wind Maidens. Prologue.
Pozycje do pobrania.

27 czerwca 2013 — Beyond Economics: Humanists Tackle the Greek Crisis
Doktoranci MPD, Ewa Janion, Natalia Obukowicz i Kamil Wielecki, zapraszają do lektury transkryptu debaty Beyond Economics: Humanists Tackle the Greek Crisis, która odbyła się dnia 6 czerwca na Wydziale "Artes Liberales".

24 czerwca 2013 — Building the foundations of general education through a dialogue with ancient and modern scientists.
Serdecznie zapraszamy na wykład Dr. Klausa Colanero (The Chinese University of Hong Kong):
Building the foundations of general education through a dialogue with ancient and modern scientists.
24.06.2013 r. (poniedziałek) Wydział "Artes Liberales"( ul. Nowy Świat 69, kl. B, IV pięto), Sala konferencyjna, godzina 16.00.

14 czerwca 2013 — Polskie Radio Dwójka o MPD na Wydziale "Artes LIberales"
"Polscy doktoranci mają szczęście". O nowatorskich metodach współpracy ze studentami mówić będą w "Skarbcu Nauki Polskiej" prof. Jerzy Axer - znakomity filolog klasyczny i prof. Jan Miernowski - wybitny specjalista z zakresu literatury i kultury francuskiej okresu renesansu".
14 czerwca (piątek), godz. 15.00 Audycji można słuchać online.

5 czerwca 2013 — Pracownia Spotkania Starego i Nowego Świata
Zakończyło się wyposażanie Pracowni Spotkania Starego i Nowego Świata, mieszczącej się w tzw. Białej Willi, przy ul. Dobrej 72. Remont pomieszczeń oraz zakup mebli, sprzętu komputerowego i akcesoriów sfinansowane zostały ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu FOCUS (projekt badawczy “Spotkania Językowe Starego i Nowego Świata. Język jako środek przekazu międzykulturowego we wczesnej Nowej Hiszpanii”, realizowany w latach 2010-2013).
Do wglądu galeria zdjęć.

6 czerwca 2013 — Beyond Economics
We czwartek, dnia 6 czerwca 2013 r. doktoranci MPD, Ewa Janion, Natalia Obukowicz i Kamil Wielecki, zapraszają kadrę naukową i studentów Wydziału "Artes Liberales" na debatę o kryzysie w Grecji z perspektywy humanistycznej. Debata odbędzie się w sali konferencyjnej Wydziału (IV p.) od godz. 14:00 do 16:00.
Zaproszenie.

4 czerwca 2013 — Spotkanie z W.S. Merwinem
Fundacja im. Zbigniewa Herberta oraz Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na spotkanie z W.S. Merwinem laureatem I edycji Międzynarodowej Nagrody im. Zbigniewa Herberta. Spotkanie poprowadzi Adam Zagajewski 4 czerwca 2013 r., godz. 17.15 Wydział „Artes Liberales” UW, ul. Dobra 72.
Zaproszenie.

Maj 2013 — The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times: the Frontiers of Humanity
Faculty of "Artes Liberales", University of Warsaw, announces two postdoctoral fellowships within the project The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times: the Frontiers of Humanity.
Detailed information.
Questionnaire.

11-13 May, 2013 — The politics of History: Russian and Polish versions
A report from the International Debates "The politics of History: Russian and Polish versions" (11-13 May, 2013) co-organized by the Faculty of "Artes Liberales" of the University of Warsaw and the Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities (IGITI) was published on IGITI website: http://igiti.hse.ru/Meetings/Debaty2013_report. The report was prepared by Senior research fellow of IGITI Petr Rezvykh.

23-26 maja 2013 — Our Mythical Childhood... Classics and Children's Literature Between East & West

Nasze mityczne dzieciństwo...
Bajki Ezopa od Kenii po Japonię, antyk a rosyjska fantastyka po rozpadzie ZSRR, mitologia dla przedszkolaków w służbie ideologii... – to przykładowe tematy, które zostaną przedstawione w trakcie debat podsumowujących projekt Our Mythical Childhood... Classics and Children’s Literature Between East & West, realizowany w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale „Artes Liberales” w ramach grantu Loeb Classical Library Foundation, Harvard University.
W projekcie biorą udział badacze z różnych kontynentów: od Ameryki, przez Europę, Afrykę, po Australię, artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w ramach eksperymentalnego seminarium na kierunku Cywilizacja Śródziemnomorska przygotowują katalog odniesień do antyku w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży.
Debaty, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej, odbędą się 23-26 maja.
Więcej informacji na stronie projektu.
Program do pobrania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników literatury!


23-25 maja 2013 — "Warszawa literacka"
Artystyczne szkolenie indywidualne organizowane we współpracy z Officiną Letterarią, Muzeum Literatury, Kołem Naukowym Kina Włoskiego i ViaBike.pl.
Inicjatorka i przewodniczka: Zuzanna Krasnopolska.
Więcej informacji

24 maja 2013 — Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Badania, problemy, postulaty.
Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Badania, problemy, postulaty. Dyskusja panelowa w Ośrodku Badań nad Renesansem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Udział wezmą: prof. Andrzej Borowski, mgr Michał Choptiany, dr Jakub Koryl. prof. Zdzisław Pietrzyk, prof. Piotr Wilczek
24 maja 2013, godz.11.30
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

22 maja 2013 — Wokół 'W pustyni i w puszczy'. W stulecie pierwodruku powieści
Promocja książki "Wokół 'W pustyni i w puszczy'. W stulecie pierwodruku powieści" w redakcji Jerzego Axera i Tadeusza Bujnickiego odbędzie się we środę 22 maja, 2013 r. o godz. 17:00, w sali konferencyjnej Wydziału "Artes Liberales" na ul. Dobrej 72, z udziałem prof. dr hab. Janusza Tazbira (PAN), prof. dr hab. Tadeusza Bujnickiego (Uniwersytet Warsawski), prof. dr hab. Jerzego Axera (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jana Kieniewicza oraz dr hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka (Uniwersytet Śląski), Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia na YouTube filmu promocyjnego produkcji wydawnictwa Universitas.

22 maja 2013 — HENRYK SIENKIEWICZ. OBECNOŚĆ W KULTURZE POLSKIEJ XX WIEKU. POLSKOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ. RECEPCJA I NOWE ODCZYTANIA
Spotkanie grantowe „HENRYK SIENKIEWICZ. OBECNOŚĆ W KULTURZE POLSKIEJ XX WIEKU. POLSKOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ. RECEPCJA I NOWE ODCZYTANIA” odbędzie się we środę 22 maja o godz. 12.00, w sali 11, w Kolegium "Artes Liberales", ul. Dobra 72, z udziałem prof. dr hab. Tadeusza Bujnickiego (kierownika grantu) i prof. dr hab. Jerzego Axera. Na spotkaniu obecni będą także inni uczestnicy grantu: Adrianna Adamek-Świechowska, dr hab. Aleksandra Chomiuk (UMCS), dr hab. Maciej Gloger (UKW), dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz (UWr), prof. dr hab. Bogdan Mazan (UŁ), Andrzej Rataj, dr hab. prof. UŁ Dorota Samborska-Kukuć (UŁ), prof. dr hab. Andrzej Stoff (UMK), prof. dr hab. Jolanta Sztachelska (UwB), dr Marek Wedemann (UAM), dr Agata Zalewska (UW), dr Cezary Zalewski (UJ).
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

22 may 2013 — Academic Writing in English
You are all cordially invited to the commencement exercise for Academic Writing in English (AWE), a class offered by the Faculty of Artes Liberales, University of Warsaw, to doctoral candidates and to undergraduates who have successfully completed the Workshop in Academic Skills (SzPN). The conference will take place next Wednesday May 22, at the White Villa, 72 Dobra street, level -1, Conference Room, from 10 a.m. to 1 p.m.
Program

Maj 2013 — RE-AKTYWACJE – BORYS GODUNOW
Kordian i Konrad już od ponad półtora wieku istnieją w podświadomości Polaków.
Za to mało, lub nic zgoła nie wiemy o zmaganiach z historią naszych wschodnich sąsiadów. W jaki sposób dzisiaj i kiedyś oswajali w literaturze temat polskiego panowania w opuszczonej po śmierci Iwana Groźnego stolicy Rurykowiczów.

4 maja 2013 — Birthday Beasts' Book: Where Human Roads Cross Animal Trails...
We włoskiej publikacji Annali Online di Ferrara - Lettere ukazała się recenzja Birthday Beasts' Book: Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer.
Tekst do pobrania.

Rok akademicki 2013/2014 — Profesor wizytujący
W nadchodzącym roku akademickim 2013/2014 Wydział "Artes Liberales" będzie gościć jako profesora wizytującego dr hab. Monikę Bakke z Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet, prof. Bakke poprowadzi innowacyjne zajęcia dotyczące fascynujących zagadnień najnowszej humanistyki transdyscyplinarnej, od posthumanizmu po bioart i plant studies.

26-27 kwietnia 2013 — Promocja książek i spotkanie grantu spartańskiego
Zapraszamy na promocję dwóch książek wydanych przez Wydział „Artes Liberales” (piątek) oraz na kolejne spotkanie grantu spartańskiego (sobota).
Szczegóły w załączniku.

23 kwietnia 2013 — wykład poświęcony twórczości K. Kawafisa
Pracownia Studiów Helleńskich Wydziału „Artes Liberales” UW zaprasza na wykład z okazji Roku Kawafisa pt.: „Pamięć i historia w twórczości Konstantinosa Kawafisa”, który wygłosi w języku angielskim Pani Profesor Afroditi Atanasopulu (Uniwersytet Cypryjski) we wtorek, 23 kwietnia, o godz. 16.45 w Sali Papafilipu – nr 4 (Wydział „Artes Liberales”, Nowy Świat 69, IV piętro).

18 kwietnia 2013 — Skąd się wzięła reformacja w Polsce?
Dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 17-tej odbędzie na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich. Referat pt. "Skąd się wzięła reformacja w Polsce?" wygłosi pan prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Program do pobrania.

17 kwietnia 2013 — On the Notion of the Boundry in the Philosophical Anthropology of Helmuth Plessner
Wydział Artes Liberales oraz Kolegium Artes Liberales zapraszają na wykład Prof. dr Jensa Loenhoffa:
On the Notion of the Boundry in the Philosophical Anthropology of Helmuth Plessner.
Wykład odbędzie się 17 kwietnia 2013 o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Artes Liberales na ulicy Dobrej 72.

12-13 kwietnia 2013 — HERB I HERALDYKA W KULTURZE STAROPOLSKIEJ (XVI–XVIII w.)
Polskie Towarzystwo Heraldyczne Instytut Badań Literackich PAN
przy współpracy Zakładu Studiów nad Renesansem Instytutu Filologii Klasycznej UW, Zakładu Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa Instytutu Historii PAN oraz Komisji Kultury Staropolskiej Wydziału „Artes Liberales” UW.
Program konferencji.

20-22 marca oraz 10-12 kwietnia 2013 — Developing a Boundary-breaking Model for Studying and Revitalizing Endangered Languages
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w eksperymentalnym seminarium Developing a Boundary-breaking Model for Studying and Revitalizing Endangered Languages, które poprowadzi dr John Sullivan (dyrektor Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas, profesor wizytujący na Wydziale "Artes Liberales" UW, dyrektor Nahuatl Language Program na Yale University), z udziałem licznych ekspertów polskich i zagranicznych. Seminarium poświęcone będzie problematyce badania i rewitalizacji kultur i języków zagrożonych wymarciem w różnych regionach świata, w tym zwłaszcza w Polsce i Meksyku. Tematyka obejmować będzie również metodologię projektów badawczych opartych na współpracy studentów/badaczy tubylczych i specjalistów zachodnich oraz znaczenie badań naukowych (etnolingwistycznych, filologicznych, historycznych, antropologicznych) dla potencjalnych programów rewitalizacyjnych. Głównym celem zajęć jest wypracowania przez uczestników użytecznych, możliwie uniwersalnych rozwiązań i propozycji – modelu rewitalizacji zagrożonych kultur i języków – które można będzie zastosować w praktyce, w różnych regionach i kontekstach kulturowych. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim i jest częścią projektu "Ginące języki. Kompleksowe modele badań i rewitalizacji" (NPRH) realizowanego na Wydziale "Artes Liberales" pod kierunkiem dr Justyny Olko. 20-21-22.03, godz. 16-20; 10-11-12.04.2013 godz.16-20, Dobra 72, sala 9.
Program do pobrania

10-12 kwietnia 2013 — Doctrina et Tolerantia
International RefoRC Colloquium Johannes a Lasco Bibliothek Emden in cooperation with the Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw Reformed Majorities and Minorities in Early Modern Europe within the project “Doctrina et Tolerantia” April 10 – 12, 2013 Emden.
Plan konferencji

10 kwietnia 2013 — TEATRA POLSKIE. ROK KATASTROFY
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Znak zapraszają na premierę książki Dariusza Kosińskiego
TEATRA POLSKIE. ROK KATASTROFY
Spotkanie z Autorem poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
10 kwietnia 2013, godz. 19.00
Instytut Teatralny
ul. Jazdów 1
Tematem książki nie są przyczyny katastrofy smoleńskiej, lecz jej – równie katastrofalne – skutki: to, co ujawniło się i ustanowiło w ich trakcie w teatrze narodowym Krakowskiego Przedmieścia. Wśród okrzyków „tu jest Polska!” czas najwyższy zadać pytanie: jaka?
Informacje szczegółowe.


18-21 marca 2013 — Żywność kulturowo przetworzona. Kulinaria z perspektywy humanistycznej
Uprzejmie zapraszamy na sesję Żywność kulturowo przetworzona. Kulinaria z perspektywy humanistycznej która odbędzie się 18-21 marca 2013 w sali konferencyjnej na ul. Dobrej 72.
Program sesji

15-17 marca 2013 — Wykład "Przedmioty w tańcu greckim" oraz warsztaty tańca greckiego
W ramach obchodów 60-lecia Teatru Tańca "Dora Stratou" w Atenach, Wydział ,,Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum ŁOWICKA w Warszawie i Towarzystwo Przyjaciół Grecji zapraszają do udziału w wyjątkowym wydarzeniu: ŚWIAT TAŃCA GRECKIEGO. W programie:
1. Wykład "Przedmioty w tańcu greckim"- Stergios Theocharidis, wicedyrektor Teatru Tańca "Dora Stratou".
2. Warsztaty tańców greckich - Stergios Theocharidis i Angeliki Drakopoulou, tancerze i nauczyciele Teatru Tańca "Dora Stratou".
W załączeniu plakat ze szczegółowymi informacjami.

Luty 2013 — W zwierciadle antyku
Prof. Katarzyna Marciniak zamieściła w periodyku Polskiej Akademii Nauk "Academia" artykuł p.t. "W zwierciadle antyku" traktujący o prowadzonych przez nią dwóch projektach "Our Mythological Childhood... Classics and Children's Literature Between East and West" oraz „Romanse z Cyceronem. Recepcja Cycerona i jej transformacje w powieściach historycznych XX/XXI wieku”.

27 lutego 2013 — Mickiewicz-Słowacki: re-aktywacja.
Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w niepowtarzalnym i arcyciekawym wydarzeniu:

Mickiewicz-Słowacki: re-aktywacja. Działania naukowe i artystyczne przygotowane przez Wydział "Artes Liberales" UW oraz klub "Sztuki i sztuczki". Szczegóły projektu w załączniku.

January 15, 2013 — SEARCHING IDENTITY: GLOBAL CHALLENGES, LOCAL TRADITIONS.
Faculty of "Artes Liberales", University of Warsaw, Interdisciplinary Interfaculty Programme announces recruitment for the postgraduate project «SEARCHING IDENTITY: GLOBAL CHALLENGES, LOCAL TRADITIONS.»

7-14 grudnia 2012 — Cypr: kraina kultury
Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie zaprasza na wystawę fotograficzną "Cypr: kraina kultury".

13 grudnia 2012 — SEARCHING IDENTITY: GLOBAL CHALLENGES, LOCAL TRADITIONS
Факультет „Artes Liberales” Варшавского университета Междисциплинарная межфакультетская аспирантура Объявляют прием в Программу для аспирантов
«SEARCHING IDENTITY: GLOBAL CHALLENGES, LOCAL TRADITIONS.»

10-12 December 2012 — How do we define our community?
ACADEMIA IN PUBLIC DISCOURSE POLAND-RUSSIA DEBATE: How do we define our community?
Warsaw, December 10-12, 2012; 72 Dobra str. (“White Villa”)
Program

10 grudnia 2012 — Inaugracja wystawy "Góra Athos - życie poza czasem"
Zapraszamy na inaugurację wystawy "Góra Athos - życie poza czasem" w auli starego BUWu 10 grudnia od godz. 17.00. Program oraz plakat wystawy w załączeniu.
Plakat.
Program.

7-8 grudnia 2012 — Cypr: historia, literatura, kultura
Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Pracownię Studiów Helleńskich AL UW. W załączeniu plakat oraz program.
Program konferencji

6 grudnia 2012 — WIESŁAW MINCER: JAN KALWIN W POLSCE. BIBLIOGRAFIA.
Zapraszamy na spotkanie poświęcone trzeciemu tomowi serii wydawniczej "Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej" wydawanej przez Wydział "Artes Liberales":
WIESŁAW MINCER: JAN KALWIN W POLSCE. BIBLIOGRAFIA. Red. nauk. Piotr Wilczek. Warszawa 2012.

5 grudnia 2012 — Przyzwoitość w mediach. Mechanizm podejmowania decyzji moralnej
Uczestnicy seminarium "Przyzwoitość w mediach. Mechanizm podejmowania decyzji moralnej" zapraszają na sesję zaliczeniową dnia 5 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej na ul. Dobrej 72, poziom -1, w godzinach od 10:00 do 17:30.
Program sesji do pobrania.

29 listopada 2012 — Co się odradza w odrodzeniach?
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Warszawski oraz Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na panel dyskusyjny: Co się odradza w odrodzeniach?
połączony z prezentacją książki "Bizancjum a renesansy". Dialog kultur. Dziedzictwo antyku. Tradycja i współczesność.
Szczegóły panelu.

8 listopada 2012 — Polska i Hiszpania w latach 60-tych. Podróż w czasie
Instytut Cervantesa w Warszawie oraz Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie pt. POLSKA I HISZPANIA W LATACH 60-TYCH. PODRÓŻ W CZASIE które odbędzie się w dniu 8 listopada 2012 roku, o godzinie 18:30 w Audytorium Instytutu Cervantesa przy ul. Nowogrodzkiej 22 W spotkaniu wezmą udział: Prof. Jan Kieniewicz i dr Cristina González Caizán, z Wydziału „Artes Liberales” UW oraz Javier Rupérez, polityk, dyplomata i pisarz.
Więcej informacji

Październik 2012 — Naukowa nagroda "Polityki"
Prof. Katarzyna Marciniak wygrała naukową nagrodę "Polityki" w kategorii "Nauki humanistyczne".


Szczegóły.

25-26 października 2012 — Promocja książki Alkisa Raftisa
W dniu 25 października odbędzie się uroczysta promocja książki Alkisa Raftis "Świat tańca greckiego". Kolejnego dnia prof. Raftis wygłosi wykład o tańcu na Cyprze.

Szczegóły.

Wrzesień 2012 — Dr Justyna Olko zdobyła Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
Dr Justyna Olko, kierownik pracowni Spotkania Starego i Nowego Świata w IBI AL, zdobyła (jako jedyny polski naukowiec) tegoroczny grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w wysokości 1.3 mln euro na pięcioletni międzynarodowy projekt badawczy mający na celu szczegółową rekonstrukcję i poznanie mechanizmów przekazu kulturowego między Europą a Ameryką od XVI wieku przez okres kolonialny aż po współczesność.

28-29 września 2012 — Dni Papadiamandisa
Pracownia Studiów Helleńskich IBI AL orgazniuje dni poświęcone jednemu z największych nowogreckich prozaików.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Ukazał się tom „Our Mythical Childhood... The Classics and Literature for Children and Young Adults” pod red. prof. Katarzyny Marciniak.  Tom ptrzedstawia wyniki międzynarodowego projektu zrealizowanego na naszym Wydziale w ramach Loeb Classical Library Foundation Grant ze wsparciem Fundacji „Instytut Artes Liberales”.  Więcej informacji na stronie wydawcy


Zarząd Samorządu Studentów Wydziału „Artes Liberales” zaprasza na studenckie spotkanie wigilijne, które odbędzie się 16 grudnia 2016 r. o godz. 18.30 w Kolegium Artes Liberales. Zaproszenie.

Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski,
ul. Nowy Świat 69 (klatka schodowa B, IV piętro), 00-046 Warszawa
tel. (+48) 22 828 02 84, fax. (+48) 22 828 02 85, email: al@al.uw.edu.pl