Dr Katarzyna Sadkowska


Kontakt: e-mail: ksadkowska@yahoo.de, tel. +48 22 826 82 50
Katarzyna Sadkowska obtained her MA and PhD (2004) degrees at the Interdepartmental Individual Studies in the Humanities at the  University of Warsaw. She concentrates in her research on Polish and German literature of the 19th and the first half of the 20th century (Polish – German literary relations - and the city of Lviv as the Polish-Ukrainian-German cultural centre before World War 2). She was responsible (2003 -2007) for the cooperation between the Institute for Interdisciplinary Studies Artes Liberales, UW, the Ukrainian Catholic University and the Ivan Franko National University in Lviv.
Publications
  • O istocie dionizyjskości. Recepcja kultury antycznej w „Museionie”. in: Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1863-1939 wobec tradycji antycznej, red. A. Z. Makowiecki, Warszawa 2000, pp. 191 – 227
  • Zygmunt Łempicki jako uczeń Profesora Wernera. in: Zygmunt Łempicki –Intelektualista okresu międzywojennego, red. B. Surowska, Warszawa 2002, pp. 27 - 39.
  • Bio of Richard Maria Werner [in:] Internationales Germanistenlexikon 1800-1950, Hg. Ch. König, Berlin - New York 2003.
  • Irzykowski i inni. Twórczość Fryderyka Hebbla w Polsce 1890 -1939, (series „Modernizm w Polsce”, nr 21), Kraków 2007. („Universitas”, ISBN 97883-242-0904-0).
  • Stanisław Womela jako recenzent „Tygodnia” . Szkic do portretu krytyka, in: "Modernistyczny Lwów: teksty życia, teksty kultury," red. Ewa Paczoska i Dawid M. Osiński, Warszawa 2009, pp. 327- 340.
  • Zofia Ciechanowska (1896-1972), in: Germanistik in Polen. Zur Fachgeschichte einer literaturwissenschaftlichen Auslandsgermanistik – 18 Porträts, red. Wojciech Kunicki/ Marek Zyburta, Osnabrück 2011, pp. 131- 151.
Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski,
ul. Nowy Świat 69 (klatka schodowa B, IV piętro), 00-046 Warszawa
tel. (+48) 22 828 02 84, fax. (+48) 22 828 02 85, email: al@al.uw.edu.pl