Dr Ewa Rudnicka


Contact:   e.rudnicka@ibi.uw.edu.pl   or  ewa.rudnicka@uw.edu.pl
More at: www.ewa.edu.pl
Office Hours:
on leave

Ewa Rudnicka graduated from the College for Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities at the University of Warsaw under the tutorship of Professor Andrzej Mencwel and Professor Wincenty Grajewski. Simultaneously, she studied in Collegium Invisibile under the tutorship of Professor Andrzej Strzałecki and Professor Andrzej Markowski. She obtained an MA in Polish Philology (literary and linguistic studies) and then undertook PhD studies in linguistics at the College for Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities.
In 2003 she defended summa cum laude her PhD dissertation focused on describing metaphorical meanings of lexical units.
In 2003-2009 she worked at the Faculty of Polish Studies (University of Warsaw); since 2009 she works at the Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales.” She worked also at the College for Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities as an Assistant to the Vice-Director (1998-2003) and as a Tutor for one cohort of students (2004-2009). In 2006-2010 she was a programme manager of a series of library science sessions for librarians from Eastern European countries, organized within the East European School in the Humanities. Since 2003 she works for the Polish Literature and Language Contest; since 2006 she is an active member of the Head Committee. Since 2010 she is an expert for textbooks at the Ministry of National Education.
She completed several important and interesting research and didactic projects at foreign universities and institutions, such as the Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv, Johannes Gutenberg University of Mainz, University of Stockholm, University of Sheffield. Since 2005 she directs the Lexicographical Laboratory of the Institute for Interdisciplinary Studies.

Main interests:
Lexicography, lexicology, semantics, syntagmatics, linguistic norms and correctness

Awards:
2005 and 2007 — academic scholarships awarded by the Rector of the University of Warsaw
2004 — academic anniversary prize given by the Rector of the University of Warsaw
2003 — recommendation for Uczniowski słownik języka polskiego (The Students’ Dictionary of the Polish Language, Warsaw, 2002) given by the Council of Polish Language at Presidium Polish Academy of Science
2001 and 2000 — National Scholarships for Young Researcher awarded by the Foundation for Polish Science
1998-1996 — academic scholarship of the Ministry of Science and Higher Education

Books
 • Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne, Semper Scientific Press, Warsaw 2004.
 • Uczniowski słownik języka polskiego, Wilga Press, Warsaw 2002.
Collective works
 • Ćwiczenia ze stylistyki, ed. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 2010, Ewa Rudnicka, Styl urzędowy i jego gatunki (pp. 243-262),  Analiza stylistyczna tekstu. Stylistyczna wartość środków językowych (co-author, pp.26-69) and commentaries (pp. 522-549, 26-69)
 • E. Worbs, A. Markowski, A. Meger unter Mitarbeit von R. Pawelec, E. Rudnicka, Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989, Harrassowitz Verlag Press, Wiesbaden 2007.
 • Wybryki leksyki, czyli współczesna polszczyzna przez studencki pryzmat (co-author and editor), Warsaw University Press, Warsaw 2006.
 • Nauka o języku. Encyklopedia szkolna WSiP (author of entries), ed. Andrzej Markowski, WSiP Press, Warsaw 2005.

 • Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, ed. Katarzyna Kłosińska, Felberg SJA Press, 1st. ed. Warsaw 2001, 2nd  ed. Warsaw 2004, co-author of: Poprawność składniowa – wyrazy funkcyjne (pp. 59-63),  Poprawność składniowa – budowa zdania złożonego (pp. 69-73), Remanenty gramatyczne (pp. 130-137) and commentaries (pp. 190-194, 200-203, 270-275.
 • A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wilga Press, Warsaw 2001 (authored several hundred entries).
 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny, ed. A. Markowski, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 1999 (authored several hundred entries).

Articles
 • On Stupid Beasts, or a Semantic-Cognitive Monograph, [in:] Brirthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, ed. Katarzyna Marciniak, Wydawnictwo “Wilczyska” – Maciej Rysiewicz, Warsaw 2011, pp. 335-346.
 • Kosmopolityzujące kalki – normatywne aspekty funkcjonowania kalk składniowych w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2010, No.  6, pp. 15-35.
 • Leksykograficzne egzemplum. Sposoby wykorzystania cytatów i kolokacji w polskich słownikach ogólnych, [in:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, ed. Iwona Burkacka, Radosław Pawelec, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Faculty of Polish Philology UW, Warsaw 2010, pp. 111-126.
 • Kaliope i krzemieniecki Kwintylian – o epickich inklinacjach księdza A. Osińskiego, [in:] W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, ed. Aleksandra Oszczędna, Jacek Sokolski, ATUT Press, Wroclaw 2010, pp. 289-303.
 • Dwugłos w sprawie kultury języka polskiego dziś, współautor – Andrzej Markowski, [in:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, ed. Kazimierz  Ożóg, Rzeszów University Press, Rzeszów 2009, pp. 11-26.
 • Der Anteil der Umgangssprache an der jüngsten Lexik der polnischen Sprache, [in:] Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher. Beiträge zur Neologismenlexikografie und –lexikologie, Erika Worbs (Hrsg.), Frankfurt a. M.: Peter Lang; 2009.
 • Does a social-economic EU integration require as well a linguistic integration? – The position of national languages in a hierarchy of cultural values in European Union, Psychology of Language and Communication” 2007, vol. 11, nr 2, pp. 65-81.
 • „Gdzie mnóstwo przygotowań, tam nic z dyjalogu” – wybrane prace z wileńskiego okresu pracy księdza Alojzego Osińskiego („Żywoty biskupów wileńskich”, „Autorowie Polscy”), [in:] „Acta Historica Universitatis Klaipedensis XVI. Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filologia”, ed. Rimantas Sliužinskas, Klaipedos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas, Klaipėda 2008, pp. 171-185.
 • Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat współczesnego językoznawcy normatywisty, [in:] Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, ed. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, UMCS Press, Lublin 2007, pp. 57-67.

 • Retoryka w dziejach słownikarstwa na przykładzie dawnej leksykografii polskiej ― zarys recepcji, [in:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, ed. Agnieszka Mikołajczuk, Radosław Pawelec, Semper Scientific Press, Warsaw 2007, pp. 225-231.
 • O kryteriach oceny poprawności językowej i ich roli w warsztacie współczesnego językoznawcy normatywisty, „Przegląd Humanistyczny” 2007, Nr 3, pp. 111-120.
 • O powstaniu „Prac Filologicznych” w kontekście dziewiętnastowiecznej prasy językoznawczej – z listów Adama A. Kryńskiego do Jana Karłowicza w okresie 1879-1887, „Poradnik Językowy” 2006, Nr 10, pp. 111-119.
 • O dziewiętnastowiecznym rękopisie „Bogactw mowy polskiej” autorstwa Alojzego Osińskiego z perspektywy XXI w., „Prace Filologiczne” 2006, vol. LI, pp. 353-378.
 • Eponimizmy versus eponimy. Eponimizmy jako efekt mechanizmu apelatywizacji eponimów, [in:] Onimizacja i apelatywizacja, ed. Zofia Abramowicz, Elżbieta Bogdanowicz, Białystok University Press, Białystok 2006, p. 185-199.
 • Recepcja mechanizmów myślenia argumentacyjnego w mikrostrukturze opracowań leksykograficznych, „Forum artis rhetoricae. Acta guater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur” 2005, vol. „Retoryka i argumentacja – I”, nr 1-2 (3-4), pp. 77-105.
 • Z pogranicza leksykologii i onomastyki. Przyczynek terminologiczny, „Prace Filologiczne” 2005, vol. L, pp. 99-124.
 • Eponymical lexical items as the object of translation, [in:] “Bісник Сумского державного університету”, серія “Філологічні науки” Nr 4(63) 2004, pp. 154-161.

 • Główne problemy związane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach na przykładzie współczesnej leksykografii polskiej, „Prace Filologiczne” 2003,  vol. XLVIII, pp. 391-415.
 • Znaczenia wyrazów – przegląd i charakterystyka typów, kwestie wątpliwe, „Przegląd Humanistyczny” 2003, No. 2, pp. 97-112.