Elżbieta Olechowska Ph.D.


Contact: elzbieta.olechowska@gmail.com
Office Hours: Wed 14:00-15:00 (Nowy Świat 69)

Classical philologist and media scholar with an extensive practice in the management of public media, in journalism in teaching, and in research – in Switzerland (Université de Genève), in the US (Princeton Institute for Advanced Study), in Canada (Canadian Broadcasting Corporation) and since 2008/2009, in Poland (Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales,” University of Warsaw, transformed in 2012 in Faculty of “Artes Liberales of the University of Warsaw.
Academic Secretary for the Faculty of “Artes Liberales.”

Teaching

Contemporary audiovisual culture, origins, creative process, and functions of television drama series: medical drama as a television genre par excellence, reception of antiquity: mythological creatures in contemporary children’s & youth culture, audiovisual adaptation of literature: theory and practice.

Current Research Interests:
Comparative ethics in Polish and world media – analysis of the dissonance between principles and practice; history of classical scholarship (Classics & Communism) and reception of classical Antiquity in literature and audiovisual texts.

Selected Publications:
 • Classical Antiquity on the Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium: A Critical Review, Elżbieta Olechowska (ed.). OBTA Studies in Classical Reception. Warsaw: OBTA, 2015.
 • Elżbieta Olechowska, “ Środowiskowe kodeksy dziennikarskie w krajach dojrzałej demokracji,” Nowe Media 8, 2 (2014), 121-136.
 • Elżbieta Olechowska, “Dziennikarz przyzwoity. Porozmawiajmy o samoregulacji w mediach,” Wszystko co najważniejsze, marzec 2014, .
 • Elżbieta Olechowska, Bronisław Biliński, a Bolshevik without a Party Card. In: Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain. Ed. by Gyorgy Karsai, Gabor Klaniczay David Movrin, and Elżbieta Olechowska. Ljubljana: Znanstvena zalozba Filosofske fakultete; Budapest: Collegium Budapest; Warsaw: Faculty of "Artes Liberales" of the University of Warsaw, 2013. pp. 213-235.
 • Polish Literature for Children & Young Adults Inspired by Classical Antiquity: A Catalogue. Ed. by K. Marciniak, E. Olechowska, J. Kłos, M. Kucharski. Warsaw: OBTA, 2013.
 • Latinitas Hungarica. Łacina w kulturze węgierskiej. Koncepcja i wybór tekstów Jerzy Axer i Laszlo Szoerenyi. Przełożył z języka węgierskiego Jerzy Snopek. Redaktor naukowy: Elżbieta Olechowska. Warszawa: Wydział "Artes LIberales" UW i Wydawnictwo DiG, 2013.
 • Tadeusz Zieliński (1859-1944). W 150 rocznicę urodzin. Pod redakcją Elżbiety Olechowskiej. Warszawa: IBI AL UW – KNoKA PAN, 2011.
 • Simba the Gentlelion. In: Birthday Beasts’ Book: Where Human Roads Cross Animal Trails. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer. Warszawa: IBI AL, 2011. (271-300).
 • The Age of International Radio. Radio Canada International, 1945-2007. Oakville, Ont.: Mosaic Press, 2007;
 • Challenges for International Broadcasting. Vol. I - VI. Ed. by E. Olechowska and H. Aster. Oakville, Ont.: Mosaic Press, 1993-2001;
 • Pro Cn. Plancio et Pro C. Rabirio Postumo, la transmission des textes, Wrocław, Ossolineum, 1984;
 • Pro M. Aemilio Scauro, M. T. Ciceronis Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 25 A. Leipzig: B. G. Teubner, 1984;
 • Pro Cn. Plancio, Pro C. Rabirio Postumo, M. T. Ciceronis Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 25. Bibliotheca Teubneriana. Leipzig: B. G. Teubner, 1981;
 • Cl. Claudiani de Bello Gildonico: texte établi, traduit et commenté. Leiden: E. J. Brill, 1978.