Professor Michał Janocha


e-mail: m.janocha@al.uw.edu.pl

Born 1959 in Warsaw. Art historian, theologian, Roman Catholic priest, for many years affiliated with the Institute of History of Art of the University of Cardinal Stefan Wyszyński: MA 1987, PhD1993, Associate Professor 2002. Chair of the Department of History of Culture of the Christian East 2002-2011. Since 2009 spiritual director at the Metropolitan Theological Seminary of St. John the Baptist in Warsaw. Since 2010 Associate Professor at the Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales”, University of Warsaw. Co-editor (with W. Deluga) of Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art.

Author of 5 books and more than 130 articles on topics such as, Byzantine art and tradition, Byzantine-Ruthenian and western iconography, comparative studies on the Christian East and West, relationship between culture and theology, art and liturgy, theology of art, theology of icon.

Main publications

Books

 • Missa in arte polona. Ikonografia mszy świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej, Warszawa 1998.
 • Polonika artystyczne w zbiorach watykańskich (co-author: Janusz St. Pasierb), Warszawa 2000.
 • Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem kanonu, Warszawa 2001.
 • Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2008.

Articles

 • „L’image et le culte dans le nouveau Catéchisme de l’Eglise Catholique”, in: Obraz i Kult, red. M. U. Mazurczak, J. Patyra, Lublin 2002, pp. 55-63.
 • „Aleksandro Tarasevičiaus 1682 m. Vilniaus graviūrų ciklas ‘Sacrificium Missae’ liturginių-alegorinių „Vitae Christi’ ciklų kontekste”, w: Acta Academiae Artium Vilnensis nr 25, Vilniaus 2002, pp. 81-105.
 • „Hiob – Sęp – Baka. Tryptyk ilustracyjny Lebensteina“, w: Jan Lebenstein. Demony, red. G. Grochowiakowa, Warszawa 2005, pp. 42-48.
 • „Exaltation de la Sainte Croix dans le cadre de cycles illustratifs d’Invention de la Sainte Croix dans la peinture monumentale post-byzantine de la fin du 15e et du 16e siècle”, w: Ниш и Византиjа. Трећи научни скуп. Ниш, 3-5 jун 2004. Зборник Радова III, Ниш 2005, pp. 309-318.
 • „Pictura sacra nova et vetera”, Musica sacra nova, 1 [1], 2007, pp. 357-365.
 • „Wpływ Apokryfów na ikonografię Apostołów i Ewangelistów”, in: Apokryfy Nowego Testamentu, t. II, Apostołowie, red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2007, Part I, pp. 71-121.
 • „Icon Painting in the Grand Duchy of Lithuania in the Sixteenth-Eighteenth Centuries”, Acta Historiae Artium Balticae, n.2, Vilnius 2008, pp. 79-98.
 • „Sacrum verkitschen”, Przegląd Powszechny, 5, 2008, pp. 11-19.
 • Ad leones Norwida, czyli o granicach reinterpretacji”, in: „Wielkie dzieła – wielkie interpretacje”, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2007, pp. 129-142.
 • Podwyższenie Krzyża Świętego w ikonografii bizantyńskiej”, Ikonotheka 21, 2009, pp. 81-101.
 • „Ukrán és belorusz ikonok lengyelországi gyűjteményekben”, in: Barokk. Történelem – Irodalom – Művészet, red. S. Brzeziński, K.A. Chmielewska, Warszawa 2010, pp. 213-230.
 • „Serge Averintsev. Byzantinologie dans la perspective humaniste”, in: Series Byzantina, t. VIII, Warszawa 2010, pp. 283-291.