Konrad Kuczara, PhD


Contact: KK@konradkuczara.com

  Professional career

MA in Ukrainian Philology at the Faculty of Applied Linguistic and Eastern Slavic Philologies, University of Warsaw (2004); BA in Modern Greek Philology, Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and Eastern Europe, UoW (2005).

PhD in history, Institute of History, Polish Academy of Science (PAN). PhD dissertation „The Greeks in Eastern Churches of the Polish Republic 1585-1621” written under the supervision of professor Teresa Chynczewska-Hennel (defended in March 2010).

In 2011, Dr. Kuczara began lecturing at the Institute for Interdisciplinary Studies „Artes Liberales” of Warsaw University. Member of two research teams: “Mediterranean of the Balkans” under the direction of professor Jolanta Sujecka and “Cyprus – its history, culture and literature” headed by the professor Małgorzata Borowska.

Publications
  • Book review: Jan Stradomski, Spory o ,,wiarę grecką’’ w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003, in ,,Odrodzenie i Reformacja w Polsce’’, 47 (2005), pp. 242-245.
  • Misja patriarchy jerozolimskiego Teofanesa III w obronie ‘wiary greckiej’ w Rzeczpospolitej po unii brzeskiej, ,,Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku”, ed. by M. Franc, K. Pietkiewicz, Toruń 2009, pp. 17-34.
  • Book review: Tomasz Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI – połowy XVII stulecia), Kraków 2008, in ,,Białostockie Teki Historyczne’’, t. 7/2009 .
  • Arsenios z Elassonu – Grek w służbie Cerkwi prawosławnej we Lwowie, „Przegląd Historyczny” CI, 1, 2010, pp. 89-99.
  • Book review: Borys Gudziak, Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej, Polish ed., Lublin 2008, in ,,Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. Studia Ucrainica.’’ pp. 27–28, 2009.
  • Życie i działalność Petrosa Arkudiosa 1562/63–1633, Conference on ,,Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej. Stań badań i perspektywy”, Białystok, 7-9 October 2010 (forthcoming)

  Scholarships

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ - Greek language course at the Institute of Kotas and Eleni Uranis, Athens, 2008; ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – recipient of a State Scholarships Foundation’s bursary, Greek language and culture course at the National and Kapodistrian University of Athens, 2006 and 2007; ΘΥΕΣΠΑ - Greek language course at the University of Athens in 2005; Scholarships at the International Institute of French Studies, Marc Bloch University, Strasbourg, in 2006 and at Taras Shevtschenko University, Kiev, Ukraine in 2002;


Interests

History of Slavonic languages, history of Christianity, theology, religion, travelling, sport.