Dr hab. Krzysztof Rutkowski, Profesor UW


Krzysztof Rutkowski
Kontakt: christophe.rutkowski@gmail.com

Pracowałem na Polonistyce na Uniwersytecie Warszawskim przez siedem lat. Tu zrobiłem doktorat. W roku 1984 wyjechałem do Francji. W Paryżu współpracowałem z Uniwersytetem Paris VIII, z Instytutem Katolickim, z Centre du Dialogue księży Pallotynów, z „Kulturą“ i z Instytutem Literackim Jerzego Giedroycia. Prowadziłem „Kontakt Literacki i Artystyczny“, dodatek do miesięcznika „Kontakt“. Pracowałem w radiu Wolna Europa, potem w Radio France Internationale. Habilitację zrobiłem w IBL w Warszawie. Od trzech lat prowadzę zajęcia w OBTA (obecnie IBI AL). Publikuję po polsku i po francusku.

Sporo tłumaczę z francuskiego, między innymi Daniela Beauvois i Pascala Quignarda. Więcej na stronie: www.krzysztof-rutkowski.art.pl

Dla studentów MISH prowadzę tzw. zajęcia "uderzeniowe" o charakterze dość osobliwym, polegające na intensywnych spotkaniach ze studentami podczas wykładów i poza nimi przez dwa tygodnie, następnie na ciągłym kontakcie ze studentami drogą elektroniczną po zakończeniu wykładów i spotkań, na przesyłaniu przez studentów prac do oceny oraz tych prób naukowych i literackich, które uznają za odpowiednie do przesłania ich profesorowi.

Podczas sesji egazminacyjnej przyjeżdżam ponownie, by z każdym ze studentów przeprowadzić odrębne konsultacje i porozmawiać na temat przesłanych przez nich wcześniej prac oraz planów na przyszłość.

Ważniejsze publikacje:
Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej (1988, 1991, 1999);
Stos dla Adama albo kacerze i kapłani. Studium w czternastu odsłonach o sporze zmartwychwstańców z towiańczykami (1994);
Paryskie pasaże. Opowieść o tajemnych przejściach (1995, 1996, 1998, 2008);
Mistrz.Widowisko (1996);
Raptularz końca wieku (1997);
Śmierć w wodzie. (Il. J. Lebenstein) (1999);
Xieżniczka. Miejsce Xawery Deybel w rodzinie Mickiewiczów (1999);
Xiężę bezdomny (1999);
Zakochany Stendhal. Dziennik wyprawy po imię (2006);
Ostatni pasaż. Przepowieść o byciu byle-jakim (2006).
Wokulski w Paryżu, Gdańsk: słowo obraz/terytoria (2011).
Dar Anioła.Przepowieści (2012)

Nagrody:
Nagroda Fundacji im. Kościelskich 1989.

Zainteresowania pozanaukowe:
rower, bieganie, modele samolotów