Professor Małgorzata Borowska


Graduate in Classical Philology (University of Warsaw 1974)
Holder of Greek Certificate of completed secondary education (2th High School, Toumba,Thessaloniki 1985); 
PhD (thesis on the Political Theatre of Euripides) 1984;
Postdoctoral degree (thesis on the OIKEIA PRAGMATA. From the History of dramatis personae of the post-Aristophanic Family Comedy) 1994);
Professor of Classics and Modern Greek at the Institute for Interdisciplinary Studies „Artes Liberales” (IBIAL UW), since 2009.


Posts held:
1975–1977  Assistant at the Chair of Classical Philology, University of Warsaw;
1977–1984  Asistant Lecturer;
1984           Assistant Professor at the Chair of Greek, Byzantine and Modern Greek Literature, Institute of Classical Philology, UoW;
since 1997  Founder and Head of the Hellenic Studies Unit at the Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe (OBTA), UW;
currently:    Head of Modern Greek Philology at IBI AL UoW.


Fields of interest: Ancient Greek (and Roman) Drama
Byzantine and Cretan (Vulgar) Literature
Modern Greek Language and Literature (folk-tales, demotic songs, Greek literature of the period of the Enlightenment and the 19th century)
Translation


Teaching experience:
Lectures and practical courses in Greek and Latin Grammar, Introduction to the Ancient Greek Culture, History of Ancient Drama, Ancient Greek seminars (e.g. on Menander’s ASPIS, and DYSKOLOS, Euripidean Tragedy, Greek Tragedy Fragments); lectures and seminars on Modern Greek Literature (e.g. Korais’ Papatrechas and Letters, Kazantzakis’ Dramas, Makryannis’ Memoirs, Papadiamandis’ Novels).


Publications (books):
1. Le théâtre politique d’ Euripide, Warszawa 1989;
2. Intensywny kurs języka nowogreckiego, Warszawa 1991 (An Intensive Course of Modern Greek);
3. ΟΙΚΕΙΑΠΡΑΓΜΑΤΑ. Z dziejów dramatis personae greckiej komedii rodzinnej następców Arystofanesa. Warszawa 1995;
4.ΜΟΡΜΟΛΥΚΗ. Książka do nauki języka starogreckiego (Mormolyke. A Book of Ancient Greek – academic course book) Warszawa 1996 (2002, 2004);
5. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ. Książka do nauki języka nowogreckiego (Barbagiorgos. A Book of Modern Greek – academic course book), Warszawa 2000;


Co-editor of :
1. Orchesis. Texts on Ancient Greek Dance, edited by A. Lazou, A. Raftis, M. Borowska, Athens 2003.
2. Filhellenizm w Polsce. Rekonesans (Philhellenism in Poland), edited by M. Borowska, M. Kalinowska, J. Ławski, K. Tomaszuk, Warszawa 2007.


Translator from Ancient and Byzantine Greek:
1. Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich, przełożyła i opracowała Małgorzata Borowska (Digenes Akrites. A Story from Byzantine Eastern borders, translated and annotated), Warszawa 1998.
2. Poliajnos, Podstępy wojenne, przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła Małgorzata Borowska (Polyaenus, Stratagems of War, translated and annotated), Warszawa 2003;
3. Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków, przełożyła i wstępem poprzedziła Małgorzata Borowska (Aelian, Historical Miscellany. Letters, translation and introduction), Warszawa 2005.


Founder, editor and translator (with the collaboration of students) of the academic series „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej” (Masterpieces of Modern Greek Literature), e.g.:
vol II. Gminna pieśń Greków. Antologia – wybrała, przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła Małgorzata Borowska (Modern Greek Folk-songs. AnAnthology. Translation, introduction, commentary), Warszawa 2004;
vol. IV Modern Greek Folk-tales. An Anthology, Warszawa 2006;
vol. VII: A. Korais: Papatrechas, przełożyła, wstępem, przypisami i indeksami opatrzyła Małgorzata Borowska (translation, introduction, notes and indexes), Warszawa 2009;
vol. VIII: J. Makrijanis, Topornym piórem. Pamiętniki z powstania greckiego i pierwszych lat wolności, przełożyła, wstępem, przypisami i indeksami opatrzyła Małgorzata Borowska (G. Makryannis, Memoirs from the Greek War for Independence and the first Years of Freedom. Translation, introduction, notes and indexes), Warszawa 2010.


Long-term scholarships:
1980–1981 one-year scholarship of the Aristotle University, Thessaloniki;
1984–1985 one-year scholarship of the Greek Government;
1992–1993 one-year scholarship of the Greek Government at the University of Athens.


Hobbies
History of sailing-ships, children literature, hippology, drawing.