Profesor dr hab. Barbara Stępniewska – Holzer


Studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, tamże staż i doktorantura, 1970 doktorat, 1991 habilitacja w Uniwersytecie Wrocławskim, 2002 profesor tytularny. 1970-1981 adiunkt Studium Afrykanistycznego, 1981-1993 Instytutu Orientalistycznego UW, 1993-2000 Filii UW w Białymstoku, później Uniwersytetu Białostockiego (1995-2000 dyrektor Instytutu Historii), od 1999 w Ośrodku Badań Tradycji Antycznej Europy Środkowowschodniej UW, obecnie w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” w Uniwersytecie Warszawskim. Pobyty badawcze w Wielkiej Brytanii, Egipcie, Niemczech, Austrii i Białorusi.

Autorka prac dotyczących historii średniowiecza Afryki Zachodniej i Północnej Rozpowszechnianie się islamu w Sudanie Zachodnim w XI-XVI w. Ossolineum 1972, a także historii nowożytnej i najnowszej Bliskiego Wschodu Muhammad Ali. Narodziny nowoczesnego państwa egipskiego, Wrocław Ossolineum 1978, s. 241; Bariery modernizacji. Studium z dziejów Egiptu w pierwszej połowie XIX w., Warszawa, 1991, s. 269; Życie codzienne na Bliskim Wschodzie w XIX w. Warszawa, 2002, współautorstwo Egipt. Ostatnie stulecie, Warszawa 2007. Zajmuje się ponadto dziejami nowożytnymi Europy Wschodniej, w szczególności historią Żydów na tych terenach.

Zajęcia dydaktyczne - w formie wykładu - poświęcone są tematyce historii, polityki i kultury świata arabskiego. Inny cykl wykładów dotyczy dziejów ludności żydowskiej w krajach muzułmańskich i w diasporze europejskiej. Zajęcia te są częścią programu przygotowanego dla studentów studiów śródziemnomorskich, a także dla zainteresowanych tematyką studentów z innych wydziałów. Ponadto prowadzone są seminaria magisterskie dotyczące współczesnych problemów Afryki w Zakładzie Języków i Kultur Afryki w Instytucie Orientalistycznym UW. Zainteresowania pozanaukowe: muzyka etniczna