dr Agata Zalewska


Kontakt: agata.zalewska@al.uw.edu.pl

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW. Stopień doktora w na podstawie rozprawy nt.: Powieść środowiska i jej w przemiany polskiej XIX i XX wieku napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Z. Makowieckiego. Od 1 lipca 1999 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW a od 1 października 2009 w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liebrales” UW. Od 2005 roku związana z Kolegium MISH. W latach 2005-2008 pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. studenckich, a od 1 października 2008 roku pełni funkcję dyrektora Kolegium MISH UW.

Interesuje się kulturą i literaturą polską i europejską 2 poł. XIX i XX wieku oraz obecnością zagadnień tego okresu we współczesnej świadomości kulturowej i literackiej.

Najważniejsze publikacje:

  1. Paradoksy rewolucji. Refleksja Wacława Berenta [w:] zbior., Rewolucja lat 1905-1907. Literatura, publicystyka, ikonografia, pod red. M. Stępnika, M. Gabryś, Lublin 2005, s. 219-232.

  2. Stefana Żermskiego dialog korespondencyjny ze współczesnymi (listy do literatów, pisarzy, twórców), [w:] zbior., Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005, s. 107-120.

  3. W poszukiwaniu nowej estetyki. Cykl literacki Romana Jaworskiego i cykl malarski Witolda Wojtkiewicza, [w:] zbior., Semiotyka cyklu, pod red. M. Dembskiej-Trębacz, Krystyny Jakowskiej i R. Siomy, Białystok 2005, s. 277-292.

  4. Theatrum mundi czy theatre of absurd?, [w:] zbior., Świat „Lalki”, pod red. J. A. Malika, Lublin 2005, s. 107-125.

  5. „Czy epopeja powrotu należy jeszcze do naszej epoki?” – mit Odysa jako „etyczne miejsce wspólne” Stanisława Wyspiańskiego i Milana Kundery [w:] zbior., Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorów życia i sztuki, pod red. E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej, Warszawa 2006, s. 364-374.

  6. „[...] lepiej każdy woli patrzeć w zwierciadło, jak na dziki i nienaturalny obraz” – Józefa Ignacego Kraszewskiego myśli o literaturze, [w:] zbior., Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, pod red. W. Ratajczaka i T. Sobieraja, Poznań 2006, s. 283-295.

  7. „Baśnie i legendy” Henryka Sienkiewicza, czyli Sienkiewicz mniej znany, [w:] zbior., Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, pod red. K. Stępnika, T. Bujnickiego, Lublin 2007, s. 89-98.

  8. Podróż po Europie. Czesław Jankowski i Andrzej Stasiuk, [w:] zbior., Literatura i podróż, pod red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2008, s. 425-436.

  9. „Ja tego Boga czczę, choć spowit tajną gęstwą!… / On jest Nade mną… we śnie świeci!…” – Antoniego Szandlerowskiego spotkanie/a z Bogiem, [w:] zbior., Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, pod red. J. A. Malika, Lublin 2008 (publikacja ukazała się w 2009), s. 211-225.

  10. W co wierzą bohaterowie powieści Wacława Berenta? Wiara i religia w paradygmacie kultury modernistycznej, [w:] zbior., Religie i wierzenia polskiego modernizmu, pod red. H. Ratusznej, Toruń 2009, s. 25-38.

Zainteresowania pozanaukowe:
muzyka, film, teatr, zagadnienia komunikacji interpersonalnej