Professor Alina Nowicka-Jeżowa


Contact: an-j@wp.pl

Alina Nowicka-Jeżowa, a full Professor at Warsaw University, a researcher of culture and literature of past epochs, a comparatist. A corresponding member of Polish Academy of Sciences, an member of Warsaw Science Society, Adam Mickiewicz Society and Research Team on Religious Literature at Lublin Catholic University.
She studied the humanities and obtained her PhD at the Jagiellonian University in Cracow. Since 1970 she has been working at the University of Warsaw, first at the Faculty of Polish Philology, then at the Institute for Interdisciplinary Studies (recently transformed into the Faculty of “Artes Liberales”). At the Faculty of Polish Philology, Alina Nowicka-Jeżowa designed new forms of research: she created and directed a Team of Literature and Culture of the Past Periods and a Team of Literary Research into Cultural History of the Past Periods; she was Director of the Polish Literature Institute; Chairwoman of the Scientific Council and Dean of the Faculty. She was a member of OBTA Scholarly Circles, the Institute o Slavic Studies, the Polish Culture Institute and the Institute of Classical Studies.
At the Institute for Interdisciplinary Studies she organized Laboratories: “Polish Humanism. Heritage and the Present,” “The Culture of the 1st Polish Republic in the 15th and 16th century.” Both laboratories have nationwide and international reach with participation of researchers from abroad.
At the university forum she initiated Interdisciplinary Humanistic PhD Studies and Interdisciplinary Comparative Literature Team which she managed between 2003 and 2012. 
She temporarily was a professor at Lublin Catholic University (managed the Old Polish and Comparative Literature Faculty) and at Opole University.
She chaired the Committee for Polish Literature of Polish Academy of Sciences. At present she is a member of that Committee and of the Central Commission for Degrees and Titles.
She launched and directed scholarly series: “Studies into the Polish Literature Abroad” (fourteen volumes), “Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen” (four volumes), “Humanism. Ideas – trends, humanistic paradigms in Polish culture.” The large scope of this multi-volume series was possible through collaboration of nine universities, and spans three themes: “Polish Humanism. Syntheses” (volume I-X), “Inedita” (volume I-VII), “Polonika” (volume I-VII).
Participation in international research programmes: “Canons de la culture et thématisation de l´histoire en Europe Centrale.” “Polonica i Skoklostersamlingen på Skokloster slot,” “European Network for Baroque Cultural Heritage” (in progress). She guided the following research programmes: “Jan Andrzej Morsztyn – a Marinist Poet,” “Polish Baroque Culture in 17th century Europe” (Grant of the Foundation for Polish Science), “Humanism. Ideas, Trends, Humanistic Paradigms in the Polish Culture,” implemented as Research Project in a network connecting IBI with other Polish universities. Currently she is working on a project “The Culture of the 1st Republic in Europe. Hermeneutics of Values” (with a planned publication of a 12-volume synthesis).
Alina Nowicka-Jeżowa delivered papers and lectures at universities in: Rome, Bologna, Milan, Genoa, Urbino, Padua, Siena, Naples; Stockholm, Uppsala, Berlin, Bonn, Prague, Debrecen. She initiated and managed the First Congress of Polish Philology Abroad and co-organized International Scholarly Committee of Polish Philology Studies (1998).
The list of her academic publications numbers about 350 Polish and foreign titles, including monographs, dissertations and articles concerning literature and culture of the past periods, as well as methodological issues, critical editions, collective volumes recording results of research programmes implemented under her guidance.
Awards and decorations
She received various grants from the Foundation for Polish Science (2002); as well as the Minister’s of Education Individual Awards (1979, 1990, 1993, 2001) and the Rector’s Award at the University of Warsaw (five times between 2002 and 2006).
Decorated with Order of Polonia Restituta (2011) and Medal for Merit to Polish Culture (2010).
Interests
Family, music, theatre, travelling.

1. Monographs and editions
Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku, Ossolineum, Wrocław 1978.
Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII w., TN KUL, Lublin 1992.
Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, PWN, Warszawa 1992.
Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2000 (wersja włoska: Morsztyn e Marino. Un dialogo poetico dell´Europa Barocca, Il Calamo, "La Sapienza", Roma 2001).
Barok polski między Europą i Sarmacją. Część pierwsza: Profile i zarysy całości, Neriton, Warszawa 2009-2011.
Kasper Miaskowski, Zbiór rytmów, Warszawa 1995, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, nr 3.

2. Monographs and collective  monographs (scientific concept and  editing /co-editing/)
- Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz i A. Karpiński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995.
- Przekład literacki. Teoria – Historia – Współczesność. W stulecie urodzin J. Parandowskiego, red. A. Nowicka-Jeżowa i D. Knysz-Tomaszewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
- Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, Świat Literacki, Izabelin 1998.
- Polonistyka na świecie. Pierwszy Kongres Polonistyki Zagranicznej, red. A. Nowicka-Jeżowa, S. Dubisz, J. Święch, Warszawa 1998.
- Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa i P. Stępień, Wydział Polonistyki UW, Zakład Graficzny UW, Warszawa 2000.
- C. Backvis, Panorama poezji polskiej epoki baroku, t. 1-2, Optima, red. A. Nowicka-Jeżowa, R. Krzywy, Warszawa 2003.
- Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu, red. A. Nowicka-Jeżowa, przy współpr.. E. Bem, Wydawnictwo ANTA, Warszawa 2003.
- Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu, red. A. Nowicka-Jeżowa i M. Prejs, Wydawnictwo ANTA, Warszawa 2005.
- Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory. Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials, Sztokholm/Stockholm, red. A. Nowicka-Jeżowa I E. Teodorowicz-Hellman, Stockholms Universitet 2007, „Stockholm Slavic Papers” 14.
- Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – rewizje. (Wstęp do badań), red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Cieński, A. Pawlak, Neriton, Warszawa 2008-2009.
- Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, Część 1: Paradygmaty – tradycje – profile historyczne; Część 2: Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. A. Nowicka-Jeżowa, Neriton,Warszawa 2009-2010.
- Humanism in Polish Culture, red. A. Nowicka-Jeżowa, W. Pawlak, P. Urbański, Frankfurt 2011.
- Drogi i rozdroża współczesnej komparatystyki europejskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa, K. Wierzbicka-Trwoga, T. Wójcik, Elipsa, Warszawa 2012.