Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja


SPIS TREŚCI Bibliografia prac Jana Kieniewicza (1961-2008) O drodze naukowej i sensie prowadzonych badań WOKÓŁ EKSPANSJI I KOLONIALIZMU Azja i Europa na progu nowoczesności. Początek zacofania i konfrontacja systemów wartości Kontakt i transformacje. Europejska ekspansja przedkolonialna w Świecie-Systemie Oceanu Indyjskiego XVI-XVIII wieku Przemoc i wymiana: postacie kontaktu w Świecie-Systemie Oceanu Indyjskiego w XVI wieku Europejski Nowy Świat za morzami: przestrzeń kontaktu i granice poznania Ku jądru ciemności. Próba interpretacji kolonializmu Sytuacja, kolonializm, zacofanie. O możliwości badań porównawczych Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej O naturze kolonializmu Czy dialog między cywilizacjami jest możliwy? Przemoc polityczna czy opresja cywilizacyjna? Jeszcze jedna próba interpretacji kolonializmu DOŚWIADCZENIE POLSKIE, DOŚWIADCZENIE POGRANICZA Zagrożenia polskości Kształtowanie się postaw poddańczych Polacy i Europa końca XX wieku Przejście i przekształcenie. Perspektywy rozwoju Polski na przełomie XX i XXI wieku Pogranicza jako przestrzenie spotkania światów Czy Europa Wschodnia jest możliwa? Polskość po przejściach Polski los w imperium rosyjskim jako sytuacja kolonialna Aspekty cywilizacyjne wschodniej granicy Europy Stefan Kieniewicz, Prastryj pradziada Jerzy Axer, Kubek Tadeusza Rejtana. Glosa latynisty Jerzy Axer, Zamiast posłowia Wybór haseł rzeczowych