Iter Polono-Belgo-Ollandicum. Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and The Netherlands in the


Opis (fragment recenzji prof. dr hab. A. Nowickiej-Jeżowej):

(…) Książka Andrzeja Borowskiego poświęcona jest związkom kulturalnym i literackim polsko-belgijskim i polsko-niderlandzkim. (…) Pracy Andrzeja Borowskiego patronują zamiary scalenia i wyjaśnienia różnorodnych zjawisk (kontaktów personalnych, wizyt, podróży, dysput, korespondencji, similiów literackich) jako przejawów idei przenikających i kształtujących profile kultury. Centrum scalającym jest kategoria tożsamości i świadomości narodowej. Zagadnienia tożsamości narodowej mają w książce priorytet. Usytuowane są w pierwszych rozdziałach części I, przedstawiającej problemy generalne i główne idee: Sarmatae – Belgae – Batavi. Problemy tożsamości geograficznej i narodowej, Renesans północny i reformacja jako loci communes tożsamości partnerów, Mity etnogenetyczne i ich znaczenie w wzajemnym postrzeganiu kultur, Problem tożsamości europejskiej. Przypadek Joannes Dantiscus. Kategoria świadomości narodowej utożsamia się z tym, co twórcze i oryginalne w kulturze polskiej; co wyraża doświadczenie zbiorowe i pozwala mu zaistnieć w kulturze europejskiej. Dlatego też zwieńczenie rozważań o tożsamości narodowej postawieniem problemu tożsamości europejskiej ma wagę zasadniczej deklaracji Autora. To właśnie tożsamość narodowa buduje w owym czasie tożsamość europejską, która bez niej zaistnieć nie może (…) TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION I. POLISH-NETHERLANDISH RELATIONSHIPS: GENERAL PROBLEMS AND MAIN IDEAS I.1. “Who is who?” Netherlandish literature and culture as the subject of common knowledge in Poland I.2. “Sarmatae” – “Belgae” – “Batavi”: Problems of geographical and national identity I.3. The Northern Renaissance and the Reformation as “loci communes” of identity of the partners I.4. Ethnogenetic myths and their role in mutual perceptivity of cultures I.5. The common problem of European identity. Case: Joannes Dantiscus in the Netherlands II. ITER POLONO-BELGICUM II.1.1. Earliest links II.1.2. Belgium and the Polish Middle Ages II.1.3. The Flemish connection II.2. AGE OF RENAISSANCE AND HUMANISM II.2.1. Acquaintances with South Netherlandish humanists outside the Netherlands. Central Europe and Italy II.2.2. Acquaintance of two élites – “Belgae” et “Poloni” in the first half of the 16th c. Łaski family – Utenhove family II.2.3. Jan Kochanowski, Karel Utenhove Jr and “Belgica arva” II.2.4. The mystery of ”Belga Spiritus” and “Sacred Philology” II.2.5. Joannes Dantiscus and the circle of his Netherlandish acquaintances II.3.1. Time of scholars and students II.3.2. Vernulaeus and his Polish students II.3.3. Ericius Puteanus and the Polish students of his “Palestra bonae mentis” II.3.4. Justus Lipsius and the 17th c. humanities in Poland II.3.4.1. Lipsius and the refashioning of modern Polish cultural identity II.3.4.2. Lipsius and the milieu of the 17th c. Polish humanists II.3.4.3. Lipsianism and Polish literature between classicism and Baroque conceptism II.3.4.4. Lipsius and his „Sarmatian” readers II.4. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ and his „Amici Belgae” III. ITER POLONO-OLLANDICUM III.1. Erasmus – citizen of the European „Respublica litterarum” III.2. Poland and Holland – countries of political and religious refuge III.3. Students from the Commonwealth of Poland in the Netherlands III.4. National stereotypes and characteristics reflected in literature III.5. Political and historical topics III.6. Neo-Latin literary culture III.7. Polish topics in Netherlandish literature III.8. Dutch topics in Polish literature BIBLIOGRAPHY INDEX OF PERSONS INDEX OF GEOGRAPHIC PLACES