Autonomia uniwersytetu. Jej przyjaciele i wrogowie


Opis:

„Wszyscy stawiający uniwersytetowi wyzwania okazują się przyjaciółmi. Wyzwania, zagrożenia i bariery sprzyjają podtrzymywaniu wolności nauczania i dociekania. Bez tych przestrzeni sporu uniwersytet straciłby więź ze społeczeństwem. […]

Gdzie zatem są wrogowie autonomii? Wbrew pozorom nie trzeba ich daleko szukać. Znajdujemy ich wśród nas. To my, członkowie Akademii, ciało uczone i uczące, stwarzamy najwięcej zagrożeń dla autonomii. Można mnożyć przykłady zawłaszczania uniwersytetu, eliminacji swobód akademickich, ale w ostatecznym rachunku autonomii zagrażamy przede wszystkim my sami, gdy porzucamy cnoty i wartości. Wrogami autonomii stajemy się, pozwalając sobie na odstępstwa od zasad, godząc się na uzurpację, a na koniec – budując wizję zagrożenia zewnętrznego jako usprawiedliwiającą sytuację”. Spis rzeczy AUTORZY CONTRIBUTORS JAN KIENIEWICZ Przyjaciele czy wrogowie? JACEK HOŁÓWKA Kazimierza Twardowskiego „O dostojeństwie uniwersytetu”. Aktualność tradycyjnych idei JERZY AXER Niezależność od Miasta ВИЛЬ САВБАНОВИЧ БАКИРОВ Независимость от государства PAWEŁ MILCAREK Uniwersytet i Kościół TOMASZ SZAPIRO Autonomia uczelni i jej relacje z biznesem. Uczelnia zaczarowana WOJCIECH TYGIELSKI Czy współczesny uniwersytet zasługuje na autonomię? JAN KIENIEWICZ Poszukiwanie prawdy i przestrzeń dialogu VOLDEMAR TOMUSK Bologna Process – for the Men of Integrity, for the Women of Letters JANUSZ JANECZEK Perspektywy tworzenia „pierwszej ligi” uniwersytetów w Polsce JERZY WOŹNICKI Wybijanie się polskich uniwersytetów na niepodległość ANDRZEJ W. TYMOWSKI University Autonomy and Language Choice DONALD W. HARWARD Why the Effort to Establish Liberal Education in East-Central Europe Might Prove Interesting for American Educators DONALD W. HARWARD ELIZABETH MINNICH JERZY AXER MAREK WĄSOWICZ Republican Virtues and the University. Panel Discussion/Cnoty republikańskie a uniwersytet. Dyskusja panelowa CEZAR ORNATOWSKI Autonomy of the University: An American Perspective JERZY AXER Lekcja łaciny, czyli o wolności