Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda


Opis:

Książka zawiera referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji z okazji Setnego Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który odbył się w Warszawie w dniach 16-18 września 2004 roku. SPIS TREŚCI Juliusz Domański SŁOWO WSTĘPNE Jacek Bocheński NOSTER Agnieszka Lew METAMORFOZY ENEIDY W METAMORFOZACH OWIDIUSZA Mariusz Zagórski POLITYCZNY ASPEKT METAMORFOZ W KONTEKŚCIE PROGRAMU POETYCKIEGO OWIDIUSZA Adam Łukasiewicz KILKA UWAG O POTOPIE DEUKALIONA NA MARGINESIE METAMORFOZ OWIDIUSZA Elżbieta Wesołowska PASOWANIE SIĘ Z CZASEM – POETA W FASTI. REKONESANS Lech Bobiatyński SUPLEMENTARNY CHARAKTER NARRACJI W FASTI OWIDIUSZA Heinz Hofmann OVIDS EXILDICHTUNG UND DIE FRAGE NACH DER HISTORIZITÄT DER VERBANNUNG Anna Maria Wasal AMICITIA W LISTACH Z WYGNANIA OWIDIUSZA Anna Zawadzka NA SCYTYJSKIEJ ZIEMI Krzysztof Tomasz Witczak OWIDIUSZ I JEGO „NAPIĘTNOWANY” PRZEŚLADOWCA Anna Maria Lasek NONNOS NAŚLADOWCĄ OWIDIUSZA? Ruth Montreal ÜBER DIE REZEPTION VON OVIDS METAMORPHOSEN IM NEULATEINISCHEN LEHRGEDICHT Barbara Milewska-Waźbińska EXULIS HAEC VOX EST – O SPOSOBIE TWORZENIA WIZERUNKU POETYCKIEGO I JEGO ODBIORZE Elisabeth Klecker OVIDREZEPTION IN DER NEULATEINISCHEN HABSBURG-PANEGYRIK Roman Krzywy

RENESANSOWE POEMATY AUTOBIOGRAFICZNE KLEMENSA JANICJUSZA I MACIEJA STRYJKOWSKIEGO WOBEC WZORCA OWIDIAŃSKIEGO (TRISTIA IV 10) Elwira Buszewicz, Piotr Urbański Z DZIEJÓW SIEDEMNASTOWIECZNEGO OWIDIANIZMU: HENRICUS SCHAEVIUS Katarzyna Zimek

DIALOG POETÓW POLSKIEGO BAROKU Z METAMORFOZAMI. MIT O KUPIDYNIE, APOLLINIE I DAFNE U OWIDIUSZA, SZYMONA ZIMOROWICA I SAMUELA TWARDOWSKIEGO Maria Wichowa

O WARSZTACIE POETYCKIM ANDRZEJA DĘBOWSKIEGO – TŁUMACZA FRAGMENTÓW METAMORFOZ OWIDIUSZA (NA PODSTAWIE SĄDU O ZBROJĘ ACHILLOWĘ) Dorota Antkiewicz

„Z TOBĄ PIĘĆ STÓP PRZYDAŁEM DO POSZOSNYCH WIERSZY”. CIEKAWSZE MIEJSCA W OŚWIECENIOWYM TŁUMACZENIU OWIDIUSZOWYCH ELEGII Z WYGNANIA PIÓRA JACKA PRZYBYLSKIEGO Jacek Wójcicki KOGUCIA NOC. PERSPEKTYWY INTERPRETACYJNE WIERSZA OSIPA MANDELSZTAMA TRISTIA Katarzyna Marciniak METAMORFOZY JAKO THRILLER METAFIZYCZNY. OWIDIUSZ WEDŁUG CHRISTOPHA RANSMAYRA Marlena Puk

„PORWANIE EUROPY” – KILKA UWAG NA TEMAT RECEPCJI MITU OWIDIUSZA W SZTUCE NASZEGO KONTYNENTU Jerzy Miziołek

„NASZ BRAT NAZON”: O OBRAZOWANIU METAMORFOZ, HEROID I FASTI W KULTURZE ARTYSTYCZNEJ WARSZAWY W XVII I XVIII WIEKU