Hieroglifem pisane dzieje… Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków


Opis:

„Celem książki, którą oddajemy w ręce Czytelnika, jest przedstawienie nowoczesnego ujęcia tradycji egipskiej, babilońskiej, orfickiej i rzymskiej w cywilizacji Europy po XVII wieku. I nie tylko, bo przecież ten wiek należy ujmować również jako kontynuację epok wcześniejszych… Epoki bowiem narastają, jedna na drugiej, kontaminują ze sobą, tworząc ową tektonikę dziejów, do której dziś mamy dość obojętny stosunek. […] Chcielibyśmy, by wszystkie wypowiedzi składające się na niniejszy tom były wyrazem nieusuwalnego pragnienia, które pozwala mówić o nowożytności, także już tej minionej, jako o ustawicznym przeglądaniu się w ginącej, lecz jaśniejącej w mrokach tysiącleci, przeszłości naszej cywilizacji”. SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE Hanna Szymańska, Krzysztof Babraj RECEPCJA CYWILIZACJI STAROŻYTNEGO EGIPTU W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM I POLSKIM W XVIII, XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU (Zarys) Joanna Dębowska BADANIA NAD PISMEM EGIPSKIM W XIX WIEKU Anna Ziętek-Ptak PODRÓŻ JULIUSZA SŁOWACKIEGO DO EGIPTU Włodzimierz Szturc OBRAZ MEZOPOTAMII W KULTURZE EUROPEJSKIEJ W XVIII I XIX WIEKU – PIERWSZE ROZPOZNANIA Piotr Kowalski RECEPCJA STAROŻYTNEGO REJONU DWURZECZA W DZIELE EUGÈNE DELACROIX Magdalena Siwiec TRADYCJA MISTERIÓW I HYMNÓW ORFICKICH U PROGU ROMANTYZMU Grażyna Królikiewicz PIRANESI, CZYLI WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU Janusz Michał Różański ANTYK W ARCHITEKTURZE I SZTUCE XIX WIEKU (Wybrane zagadnienia) Jakub Momro TEORIA ODBIĆ JAKO MODEL POETYKI KULTURY (Zarys) SUMMARY NOTY O AUT