Świat z tajemnic wyspowiadany… Studia o Samuelu Zborowskim Juliusza Słowackiego


Opis:

„Juliusz Kleiner nazwał Samuela Zborowskiego «najdziwniejszym poematem literatury polskiej» i w istocie utwór ten zajmuje w literaturze polskiej miejsce niezwykłe. Dziś pozycja dramatu wśród dzieł polskiego romantyzmu jest szczególna – bardzo wysoka, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że w pewien sposób nawet porównywalna z Mickiewiczowskimi Dziadami. Już zresztą Wilam Horzyca i Leon Schiller uważali, że jest to tekst wielki, mogący – ze względu na problematykę narodową – konkurować z Dziadami”.

„U progu trzeciego tysiąclecia, w chwili wystawiającej na próbę naszą pamięć historyczną i zdolność zachowania tożsamości, możemy uznać dramaty Słowackiego za fascynujące wyzwanie. Jest ono adresowane do tych twórców, którzy zechcą w języku najszlachetniejszej tradycji formułować współczesne pytania egzystencjalne, nie rezygnując zarazem z pojęcia narodowej wspólnoty historycznej”.

„Niezwykłe, arcytrudne dzieło Słowackiego zostało poddane wielostronnemu oglądowi. W efekcie czytelnik otrzymuje różnorodne opracowania, raz wzajemnie uzupełniające się, raz krzyżujące, nawet grożące interpretacyjnymi kolizjami. To naturalne – to wręcz walor tak skonstruowanej książki”. Spis treści Maria Kalinowska Słowo wstępne ROMANTYCZNE MISTERIUM GENEZYJSKIE Magdalena Bizior Z dziejów recepcji badawczej Samuela Zborowskiego – mit lucyferyczny w dramacie Janusz Skuczyński „Moc przeze mnie gada…”. Autor i jego strategie nadawczo-odbiorcze w Samuelu Zborowskim Joanna Jagodzińska Samuel Zborowski jako romantyczne misterium. Genezyjskie i apokaliptyczne uwarunkowania świata dramatu W KRĘGU HISTORII Paweł Schreiber Historia w Samuelu Zborowskim – tropologiczne strategie ujmowania przeszłości Łukasz Skowroński Zapomniany epizod z dziejów XIX-wiecznej recepcji motywu Samuela Zborowskiego. Postać banity w Zamku krakowskim Henryka Rzewuskiego W KRĘGU MITÓW ANTYCZNYCH Elżbieta Kiślak Genezyjska perspektywa tradycji antycznej Włodzimierz Szturc Metamorfozy mitemów antycznych w Samuelu Zborowskim Anna Ziętek-Ptak Starożytny Egipt w Samuelu Zborowskim Magdalena Bizior Apolińska droga przeobrażeń – greckie tłumaczenie snów w Samuelu Zborowskim W TEATRZE Anna i Arkadiusz Płóciennikowie Samuel Zborowski na scenie polskiej Jerzy Axer Samuel Zborowski, czyli spór o miejsce na krzyżu Zbigniew Osiński O Samuelu Zborowskim według Juliusza Słowackiego we wrocławskim Teatrze Laboratorium Włodzimierz Szturc Jak Jerzy Grotowski myślał o Samuelu Zborowskim? Summary Indeks nazwisk Noty o Autorach Ilustracje