Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach


Opis:

„Kolejna książka z serii «Spotkania Dawnych Kultur» przenosi nas w bogaty świat wyobrażeń wroga, jego konceptualizacji i stereotypów. Choć zawarte w niej teksty dotykają tylko wybranych aspektów tej złożonej tematyki, to jednak, odsłaniając przed nami rozmaite konteksty historyczne, sięgając do świadectw związanych z kulturami tak Starego, jak i Nowego Świata czy wreszcie odwołując się do wielu rodzajów źródeł, ukazują niezwykle szeroki wachlarz strategii zachowań względem nieprzyjaciela. Uświadamiają zarazem, że kluczową rolę w definiowaniu kategorii «wroga» i «obcego» odgrywa zwykle postrzeganie różnic – językowych, etnicznych, obyczajowych, kulturowych czy wręcz cywilizacyjnych”.

Spis treści

Justyna Olko
Wstęp
Arkadiusz Sołtysiak
Czy istnieje archetyp wroga? Rozważania o agresji u ludzi i innych zwierząt
Maria Załęska
Lingwistyka w badaniach kultury: analiza językowej konceptualizacji pojęcia „wróg”
Łukasz Rutkowski
„Jadowite węże z gór”, „wściekłe psy”, „ludzie o powabie małpy” – obraz wroga w świadomości mieszkańców Sumero-Akadu
Krzysztof Jakubiak
Obraz wroga w starożytnej Persji
Jan K. Winnicki
Putowie, mało znane plemię koczownicze z Pustyni Libijskiej
Tadeusz Kotula
Wróg publiczny w epoce późnego cesarstwa rzymskiego: Gildon i Heraklian
Janusz Z. Wołoszyn
Sami swoi? Przedstawiciele kultury Recuay w ikonografii Moche
Justyna Olko
Wróg, barbarzyńca, obcy w imperium azteckim
Przemysław Urbańczyk
Tubylcy amerykańscy w sagach grenlandzkich
Leszek P. Słupecki
Kobieta jako wróg. Królowa Gunnhilda Özurardóttir i skald Egil Skalla-Grimsson
Agnieszka Lissowska
Civitatum et omnium bonorum destructor. Szatan, największy Wróg człowieka, w późnośredniowiecznych exemplach z włoskich kazań franciszkańskich
Piotr Boroń
Czy Słowianie byli „wrogami Boga”? Topos i realia we wczesnośredniowiecznych opisach ludów słowiańskich
Agnieszka Kuś
Wróg książęcego ładu – smoki, gryfy, lwy i inne bestie w systemie sfragistycznym Piastów
Przemysław Mrozowski
Wyobrażenie wroga w dawnej Polsce w świetle średniowiecznych i nowożytnych źródeł ikonograficznych
Aleksandra Borowiec
Turcy w literaturze chorwackiej wieków dawnych