Dr Cristina González Caizán


Kontakt: cgcaizan@yahoo.com

Ukończyła nauki humanistyczne na Uniwersytecie La Rioja w Logroño (Hiszpania). W 2003 r. obroniła pracę doktorską o sieci politycznych wpływów markiza Ensenady, pierwszego ministra Hiszpanii w latach 1743-1754 („La red política de D. Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada”), uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Od 1999 r. członek zespołu badawczego „Polska i Hiszpania - pogranicza i peryferia Europy” (prowadzi m.in. prace nad edycją polsko-hiszpańskiego „Corpus Diplomaticum XVI-XX wiek”).

Od lutego 2005 r. pracuje jako adiunkt w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”). W maju 2006 r. współkoordynowała Sesję Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowo-Wschodniej („Wielki Tydzień w kulturach pogranicza chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego”, przy współpracy hiszpańskiego Stowarzyszenia Studiów nad Wielkim Tygodniem oraz Uniwersytetu La Rioja), z kolei w lipcu 2007 r. wizytę studyjną w Polsce specjalistów z Hiszpanii, Portugalii, Francji i Wielkiej Brytanii, zajmujących się epoką napoleońską, w tym przede wszystkim hiszpańską Wojną o Niepodległość i od sierpnia 2009 członkiem Rady Naukowej czasopisma naukowego „Biblioteca Polsko-Iberyska”, wydawnwgo przez Katedrę Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski i Fundację Polsko-Iberyjską w Lublinie.

Jej zainteresowania naukowe obejmują historię Hiszpanii XVIII i 1 poł. XIX w., w tym szczególnie w aspekcie śródziemnomorskim. W ostatnim czasie zajmuje się hiszpańską kampanią Napoleona.

Od 2006 r. jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego „Cuadernos del Bicentenario”, poświęconego epoce napoleońskiej i w szczególności hiszpańskiej Wojnie o Niepodległość.

Nagrody i wyróżnienia:

W 2003 r. Fundacja Jorge Juana z siedzibą w Madrycie przyznała jej Międzynarodową Nagrodę „Jorge Juan” za Najlepszą Rozprawę Doktorską.
W 2010 r. nagroda Instytutu Ferdydanda Katolickiego (Institución Fernando el Católico) w Saragossie dla projektów badawczych na rok 2010 za projekt: „Tłumaczenie i krytyczne wydanie anonimowego tekstu polskiego zatytułowanego «Saragossa w roku 1809. Wyjątek z niedrukowanych dotąd pamiętników», opublikowanego w «Bibliotece Warszawskiej», IV, 1850, s. 1-17”.

 

Najważniejsze publikacje. Książki i Redakcja książek:

El anónimo polaco. Zaragoza en el año 1809. Fragmento de las memorias todavía no publicadas. Estudio, traducción y edición, Zaragoza, 2012.

La red política del Marqués de la Ensenada, Novelda (Alicante), 2004;

Carmen Laforet, Za żelazną kurtyną. Podróż do Polski w 1967 roku, Warszawa, 2012.
Kajetan Wojciechowski, Mis memorias de España, Madrid, 2009; edycja wraz z Janem Stanisławem Ciechanowskim, Janem Kieniewiczem i Andrzejem Ziółkowskiem.

La Semana Santa en las culturas de los confines de la Cristiandad Occidental y Oriental. Actas del Congreso Internacional celebrado en Varsovia del 15 al 20 de mayo de 2006, Zaragoza, 2008; redakcja wraz z José Luisem Gomézem Urdáñezem.

Cartas desde Varsovia. Correspondencia privada del Conde de Aranda con Ricardo Wall (1760-1762), Lublin, 2005; redakcja wraz z Cezarym Tarachą i Diego Téllezem Alarcią;

Jest również autorką ponad trzydziestu artykułów w różnych książkach i czasopismach specjalistycznych.

Zainteresowania pozanaukowe:
Podróże.