Dr Jan Stanisław Ciechanowski


Kontakt: j_s_ciechanowski@yahoo.com


Ukończył historię oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także w Collegium Invisibile oraz w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. W latach 1999-2004 odbył studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW, zakończone w 2005 r. obroną pracy doktorskiej „Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939)” i uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych. W latach 2000-2005 pełnił funkcję sekretarza Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej do Spraw Dokumentacji Działalności Polskiego Wywiadu w II Wojnie Światowej i Jego Współdziałania z Wywiadem Brytyjskim, powołanej przez Premierów Polski i Wielkiej Brytanii Jerzego Buzka i Tony’ego Blaira, prowadząc m.in. badania naukowe nad rolą polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej (w 2006 r. Komisja otrzymała Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych RP za „wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie”, w tym m.in. za opublikowane dwa tomy raportu w języku polskim i angielskim). Od 1996 r. jest członkiem zespołu badawczego „Polska i Hiszpania - pogranicza i peryferia Europy” (zajmującego się m.in. pracą nad edycją polsko-hiszpańskiego „Corpus Diplomaticum XVI-XX wiek”), a od 2004 r. międzynarodowego zespołu badawczego „Migracje Europejskie. Z Europy Środkowo-Wschodniej na Półwysep Iberyjski”, z udziałem naukowców z Hiszpanii, Węgier, Bułgarii i Republiki Czeskiej. W latach 1999-2001 wykładał historię dyplomacji II Rzeczypospolitej w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003 i 2004), Komitetu Badań Naukowych (2002-2003), Fundacji im. Stefana Batorego oraz rządu polskiego i hiszpańskiego. W latach 2002-2003 był stypendystą Fulbrighta w charakterze Visiting Scholar w National Archives w College Park (Maryland). Odbył staże naukowe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lizbońskiego oraz w Instytucie Historii Najwyższej Rady Badań Naukowych w Madrycie.

Od roku akademickiego 2005/2006 pracuje jako adiunkt w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW (obecnie Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”). Koordynator Sesji Międzynarodowej Szkoły Europy Środkowo-Wschodniej pt. „Inteligencja. Pomiędzy władzą a społeczeństwem” (czerwiec 2006), współkoordynator Sesji Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowo-Wschodniej („Wielki Tydzień w kulturach pogranicza chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego”, maj 2006, przy współpracy hiszpańskiego Stowarzyszenia Studiów nad Wielkim Tygodniem oraz Uniwersytetu La Rioja w Logroño (Hiszpania).

Wygłosił kilkadziesiąt wykładów i odczytów w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych oraz na Węgrzech. Prowadził badania w archiwach Argentyny, Boliwii, Hiszpanii, Kuby, Peru, Portugalii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Wysp Zielonego Przylądka.

Zajmuje się historią II wojny światowej, dziejami i kulturą Śródziemnomorza, historią Hiszpanii (szczególnie hiszpańską wojną domową 1936-1939), zagadnieniem kolaboracji w okresie II wojny światowej, a także historią dyplomacji.

Najważniejsze publikacje:

Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej / Intelligence Co-operation Between Poland and Great Britain During World War II, tom II, Wybór dokumentów, wybór i opracowanie J. S. Ciechanowski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2005;

Marian Rejewski 1905-1980. Życie Enigmą pisane, Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005, J.S. Ciechanowski, J. Garbowski, E. Maresch, H. Piechocka-Lipka, H. Sowińska i J. Sylwestrzak (red.), dwa wydania oraz tłumaczenie na język angielski (Marian Rejewski 1905-1980. Living with the Enigma Secret);

General Anders and His Contacts With Spain, w: General Władysław Anders. Soldier and Leader of the Free Poles in Exile. Papers from the Conference Organised by the Polish University Abroad, London, 15-16 June 2007, red. J. Pyłat, J. Ciechanowski, A. Suchcitz, London 2008, s. 193-206;

Las relaciones entre la Polonia comunista y la República española en el exilio. Razones políticas de la misión de Manuel Sánchez Arcas en Varsovia (1946-1950), „Ayer”, 3 (67), Madrid 2007, s. 49-79;

Los campos de concentración en Europa. Algunas consideraciones sobre su definición, tipología y estudios comparados, „Ayer”, 1 (57), Madrid 2005, s. 51-79;

Zainteresowania pozanaukowe:
Podróże, polityka, sport.