Arcydzieła Literatury Nowogreckiej tom I - IIIOpis:

Legenda grecka głosi, że Gorgona ukazuje się czasami załogom statków na Morzu Śródziemnym i zadaje im wciąż to samo pytanie: "zali żyje jeszcze i panuje?''. Gorgona pyta o panowanie króla Aleksandra Wielkiego, ale w istocie pyta o trwanie tradycji greckiej.

Seria GORGONY odpowiada twierdząco na to pytanie. Prezentuje starannie wybrane arcydzieła literatury nowogreckiej, zbyt mało znane polskiemu czytelnikowi, a warte poznania na równi z piśmiennictwem starożytnych Hellenów. Autorami przekładów z oryginału nowogreckiego są wykładowcy i studenci Pracowni Studiów Helleńskich w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego,

Tom I obejmuje trzy utwory renesansowe, powstałe na Krecie pod panowaniem Wenecji: epicką katabazę do podziemi pióra Bergadisa pt. Utrudzony, anonimową sielankę Piękna Pastereczka oraz dramat religijny Ofiara Abrahama, autorstwa najwybitniejszego twórcy greckiego tego okresu, Witsendzosa Kornarosa.

Tom II zawiera obszerną antologię nowogreckiej pieśni gminnej, wybór z przebogatej, żywej jeszcze w początkach XX wieku, twórczości ludowej, która zachwyciła europejskich badaczy folkloru różnorodnością wątków i motywów, oryginalnością improwizacji i wysoką jakością artystyczną.

Tom III prezentuje utwory najwybitniejszych poetów Szkoły Jońskiej; Ody Andreasa Kalwosa i prozaiczny poemat Kobieta z Zakintos największego z romantyków greckich - Dionizjosa Solomosa, autora greckiego hymnu narodowego.