Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznejOpis:

Spis treści:
BARBARA BOBROWSKA
Antyk w twórczości Marii Konopnickiej
GRZEGORZ IGLIŃSKI
Antyk w młodzieńczej twórczości Jana Kasprowicza
EWA IHNATOWICZ
Orzeszkowa wśród Greków i Rzymian
URSZULA KOWALCZUK
Rozmaitości antyczne Felicjana Faleńskiego
KAROLINA KUŚMIERCZYK
Homer, Orzeszkowa, Joyce... i trzy "Odyseje"
GRZEGORZ MĘDYKOWSK[
Potomkowie Petroniusza
MARIA .IOLANTA OLSZEWSKA
Antyczny tragizm młodopolskiego "dramatu chłopskiego"
EWA PACZOSKA
Primum - vivere. Aleksander Świętochowski w antycznym kręgu

KATARZYNA SADKOWSKA-BOCHENEK
O istocie dionizyjskości. Recepcja kultury antycznej w "Museionie"
JADWIGA ZACHARSKA
Antyk Kazimierza Przerwy-Tetmajera
AGATA ZALEWSKA
Mity antyczne w powieściach Wacława Berenta