Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojezyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku.Opis:

Książka poświęcona tematowi "latina epistola" jako ważkiej części staropolskiej korespondencji. Zawiera referaty wybitnych filologów klasycznych i historyków oraz zapis ich dyskusji w czasie sesji naukowej na temat łacińskojęzycznej epistolografii renesansu i baroku.